• No results found

Ekvationer, steg 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ekvationer, steg 1"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Granbergsskolan

Ekvationer, steg 1

Byt ut symbolen mot en siffra så att talet stämmer

1. + 5 = 8 2. 10 - = 3 3. 4 · = 32

4. - 9 = 22 5. 13 + = 21 6. 112 - = 86

7. + 13 = 31 8.

4 = 6 9. 52 = 68 -

Hålla för det okända, Lös ekvationerna nedan:

Kolla hur

10. 5 ∙ x = 30 11. 12 = x

36 12. x – 7 = 3

13. x + 6 = 13 14. 8 = x – 4 15. 13 = 2 ∙ x

16. 4 + x = 21 17. 13 – x = 7 18. 4 = 6 x

19. 72 = 8x 20.

x

36 = 12 21. 25 – x = 6

22. 15 – y = 10 23. y + 21 = 43 24. 156 – z = 132

25. 13 + z = 38 26.

5

a = 55 27. 13 – b = 5

Ett exempel:

Uppgift: Lös ekvationen: x + 14 = 21 Gör så här:

Håll för det ”okända” med tummen, så här: x + 14 = 21

Vad borde det stå under tummen för att ”lika med tecknet” ska gälla?

Jo, det borde vara en ”sjua”.

Alltså x = 7

References

Related documents

Viktigt att hela tiden tänka på detta att en ekvation beskriver en

Ekvationen (ekv1) är lösbart om och endast om d delar c. i) Anta först att ekvationen är lösbart dvs. Med hjälp av ovanstående rader uttrycker vi d som en linjär kombination av

Den här metod används oftast om vi INTE kan skriva båda leden med hjälp av en bas som t ex i ekvationen ( där

4) Olivia springer 0,4 mil om dagen. Till kvällen steg temperaturen med 11 grader.. Skriv först uttrycket utan parentes och sedan förenkla det.. Resultatet blir 7 mindre än det

Ett s¨ att att se det p˚ a ¨ ar att vi vill skriva upp en ekvation d¨ ar vi ˚ atminstone kan komma fram till ett implicit uttryck f¨ or vad l¨ osningen ¨ ar.. L¨ os

att man räknar tal inom parentes först, och sedan gånger och delat, och sist plus och minus.... Hur räknar man

– Flytta en term till andra sidan och

Kolla om jag räknat