• No results found

Ekvationer, steg 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ekvationer, steg 1"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Granbergsskolan

Ekvationer, steg 1

Byt ut symbolen mot en siffra så att talet stämmer

1. + 5 = 8 2. 10 - = 3 3. 4 · = 32

4. - 9 = 22 5. 13 + = 21 6. 112 - = 86

7. + 13 = 31 8.

4 = 6 9. 52 = 68 -

Hålla för det okända, Lös ekvationerna nedan:

Kolla hur

10. 5 ∙ x = 30 11. 12 = x

36 12. x – 7 = 3

13. x + 6 = 13 14. 8 = x – 4 15. 13 = 2 ∙ x

16. 4 + x = 21 17. 13 – x = 7 18. 4 = 6 x

19. 72 = 8x 20.

x

36 = 12 21. 25 – x = 6

22. 15 – y = 10 23. y + 21 = 43 24. 156 – z = 132

25. 13 + z = 38 26.

5

a = 55 27. 13 – b = 5

Ett exempel:

Uppgift: Lös ekvationen: x + 14 = 21 Gör så här:

Håll för det ”okända” med tummen, så här: x + 14 = 21

Vad borde det stå under tummen för att ”lika med tecknet” ska gälla?

Jo, det borde vara en ”sjua”.

Alltså x = 7

References

Related documents

Kolla om jag räknat

Comments: Study quality, strengths, weaknesses -Kontiokari, Tero -Sundqvist, Kaj -Nuutinen, M -Pokka, T -Koskela, M -Uhari, M Finland, 2001 Randomized trial of

Tryck C för att aktivera verktyget Beskär- ning, gå sedan till alternativfältet och klicka på Ingen begränsning, till höger om texten Höjd-/breddförhållande för att

165 40-78 därav jämförelsestörande kostnader 170 79 därav jämförelsestörande av-/nedskrivningar 175 84 därav jämförelsestörande finansiella intäkter 180 85

Han konstaterade ” Om

I dialogrutan som kommer upp väljer du ”Skicka till Outlook” och trycker OK för att sedan inne i Outlook bekräfta att Du vill.. prenumerera

Lisa och Maja som sitter på samma sida väger 65 kg tillsammans.. Calle väger

Begrepp Beskriv begreppet Likhetstecknet Begrepp Beskriv begreppet Ekvation.. Begrepp Beskriv begreppet Variabel Begrepp Beskriv

Tänk på att ett likamedtecken (=), inte alltid betyder svar, utan att det ska vara lika mycket på båda sidor om tecknet.. Man kan tänka sig likamedtecknet som en våg, som

Slutsatser: Stöd från ett välfungerande multiprofessionellt team, kompetensutveckling inom demens och en stöttande organisation ger goda förutsättningar för sjuksköterskan att kunna

Medan några håller fram berättelse­ analys som det essentiella folkloristiska, så betonar andra ritualer, ceremonier och olika typer av framträdanden.. Tagna tillsammans visar

antager p=o och inför rp= i stället för x, blir ekv. Vidare är klart, att, då man kan lösa dylika reciproka.. ekvationer på två sätt, man också bör kunna lösa den ena af

• Avsluta iPlan genom att välja Exit i iPlan Navigator (klicka inte på X för att stänga fönstret).. • Ta bort USB-minnet från datorn

As a result of Burujerdi’s work, not only did the spread of Islam in non-Islamic communities become an important agenda for Muslim religious leaders, but religious leaders and

Viktigt att hela tiden tänka på detta att en ekvation beskriver en

Ekvationen (ekv1) är lösbart om och endast om d delar c. i) Anta först att ekvationen är lösbart dvs. Med hjälp av ovanstående rader uttrycker vi d som en linjär kombination av

Den här metod används oftast om vi INTE kan skriva båda leden med hjälp av en bas som t ex i ekvationen ( där

4) Olivia springer 0,4 mil om dagen. Till kvällen steg temperaturen med 11 grader.. Skriv först uttrycket utan parentes och sedan förenkla det.. Resultatet blir 7 mindre än det

Ett s¨ att att se det p˚ a ¨ ar att vi vill skriva upp en ekvation d¨ ar vi ˚ atminstone kan komma fram till ett implicit uttryck f¨ or vad l¨ osningen ¨ ar.. L¨ os

att man räknar tal inom parentes först, och sedan gånger och delat, och sist plus och minus.... Hur räknar man

– Flytta en term till andra sidan och

N¨ar h¨ogerledet ¨ar negativt, d.v.s n¨ar x < 1 ¨ar olikheten sann eftersom VL alltid ¨ar st¨orre ¨an eller lika med noll. N¨ar HL ¨ar