• No results found

Kostnad Per Brukare. Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall Ensolution. 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kostnad Per Brukare. Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall Ensolution. 1"

Copied!
25
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kostnad Per Brukare

Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun

Utfall 2015

Ensolution. 1

(2)

Ensolution.

Kostnad Per Brukare

• Alvesta

• Bjuv

Boden

• Bollebygd

• Båstad

• Dals-Ed

• Eslöv

• Falkenberg

• Falun

• Forshaga

• Gagnef

• Gislaved

• Gotland

• Grästorp

• Gällivare

• Göteborg

• Halmstad

• Hammarö

• Hällefors

• Härnösand

• Härryda

• Hässleholm

• Högsby

Kalmar

• Karlshamn

Karlskoga

• Karlskrona

• Karlstad

• Katrineholm Växjö

• Kramfors • Älmhult

• Kristianstad • Älvkarleby

• Kumla • Älvsbyn

• Kungsbacka • Ängelholm

Kungälv Öckerö

Laholm • Örebro

• Lekeberg • Östersund

• Leksand • Östhammar

• Lerum

Ledningssystem

Kostnad per brukare

(IFO fetmarkerad text)

Ledningssystem

Både Kostnad Per Brukare och Ledningssystem

(3)

Metod KPB

Ensolution.

- riKonomisystem

- Ansvar - Verksamhet - Aktivitet - Konto - Utfall

StandardingAtser

- Herntjänst (# h)

- Särskilt boende (# dygn) - Dagverksamhet (# dagar)

Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar)

Enhetskostnad

Kostnad per brukare

Verksamhetssystem - Brukare

-

Beslut - Volym - Enhet -

Period

4

(4)

Övergripande

SOL/LSS

(5)

,.SoL och LSS

Kostnad per invånare — Totalt

A 1 - II • . II .1 II . fl 8 1 . t • ^ Ill

II • . 26 154 398 3 287 2 292

• 4 • .. 88 551 448 7 091 7 719

f • Å . 65 326 674 10 981 8 435

• • • . 23 162 007 13 042 10 737

• A . 23 027 452 14 611 15 356

• • .. 35 831 245 33 055 32 230

48 877 653 63 726 70 877

.

. • • • • .. 76 573 634 146 412 145 927

• 0 . 92 010 509 288A34 302 713

• . , * i r • i • .

• Lägre kostnad per invånare sett till genomsnittet

Ensolution.

7

(6)

SoL. och LSS

Kostnad per brukare — Totait

Ligger nära nationellt snitt i medelkostnad per brukare

• • •

Ensolution.

8

(7)

Ordinärt och särskilt boende

(8)

gästad Älvkadeby Karistad Vimmerby Forshaga Hällefors Ludvika Oskarshamn Vara Nynäshamn GBG, Västra Hisingen

Säffle Kalmar Kumla Karlshamn Gagnef GBG, Västra Göteborg Dals-ed Härryda Ronneby Kungaly Härnösand Gotland Varberg me. mene

GBG, Norra Hisingen Mora Karlskoga Örebro Hässleholm Nybro Kramfors Falkenberg

Fagersta Tierp Fatun Hammarö Orust Simrishamn Karlskrona Kungsbacka Växjö GBG, Lundby Uddevalla

Älvsbyn alr-119361anierar=0.2111....-.V.4.2,-.1

Ulricehamn GBG, Östra Göteborg GBG, Göteborg, totalt Ockelbo GBG, AFH

GBG, M

Eslov 2014 u Vansbro Östersund

Eslöv 2015

Kristianstad Bollebygd Mullsjö GBG, Örgryte-Härlanda Luleå GBG, Angered Alvesta Boden Högsby Gislaved Olofstrom Gällivare GBG, Centrum Pajala

huroemafflazia.w.v.m.

4212arznisal Magyrai

ARVZOKrEeCTRal

‘42,97171721117...12.251.66-.Å. I.

sessirossrasase

/172.1212e

tale•

ALPI.

7:CLUE -0:1.211 A.N315

o t....) 4, 11) CO

O 0 0 0 C, N. -1.• o) co

.-1. 0 0 ti) c:. cp

Cd.

(9)

Hemtjänst

Nationellt snitt 2014

• Tabellen visar kostnad per beviljad timme i egen regi exkl. delegerad hälso- och sjukvård och boendestöd

Förande kan förklara kostnadsskillnader

Organisation och planering

Högre löneniväer

Rätt till heltidstjänster

Hög sjukfränvaro och mycket vikariekostnader

Värdtunga brukare (dubbelbemanning)

Dokumentation i samband med kommunikation

Ledarskap

Beställning och styrning

Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar

Politiska ambitioner — tex. kontinuitct Brukarmix och utbud

Restider mellan brukarna

14

(10)

Vårdtyngd inom hemtjänsten

700

600

500

400

300

200

100

Ensolution.

Hemtjänst, egen regi 2014 Hemtjänst, egen regi 2015

• 0-100 timmar 101-500 timmar • 501-1000 timmar • 1000-1500 timmar +1500 timmar

15

(11)

Konsumtion hemtjänst

Kostnad per invånare

Ensol.ution.

16

(12)

Konsumtion hemtjänst

Kostnad per brukare

Ensolution.

17

(13)

Kostnad och kvalitet inom hemtjänst

70 75 80

s

90

Kunclnöjdh 8 et hemtfänst

2014 95 100

Ensolution.

19

(14)

Korttidsvård egen regi

Nationellt snitt 2014

• Tabellen visar kostnad per dygn inom korttidsboende egen regi, inkl. HSL- kostnader

• Hög kostnad per dygn sett till nationellt snitt

• Dygnskostnad exkl. kostnader från Region Skåne: 2 766 kr/dygn

• Uppstart av korttidsverksamhet på Ölycke

22

(15)

Särskilt boende

Nationellt snitt 2014

• Tabellen visar kostnad per dygn inom särskilt boende egen regi, inkl. HSL

• Årskostnad boendeplats 600 060 kr

Faktorer som åverkar enhetskostnaden

• Platsantal

- Stordriftsfördelar?

- Mindre boenden på grund av geografiska förutsättningar?

• Beläggning/tomma dagar

• Personaltäthet

• ExtrapersonalNikarier

• Personalstruktur

• Ledarskap

• Planering

• Vårdtyngd

• Boendeform

- Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende - Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur

• Kostnad för gemensamhetsutrym men

23

(16)

Kcstnad och kvalitet inom särskilt boende

Ensolution.

26

(17)

Mest kostnadskrävande brukare SoL

29

(18)

oe

(19)

Kostnad per brukare LSS

Nationellt snitt 2014

• Medelkostnad per brukare LSS ligger något under nationellt genomsnitt

• Dyra gruppbostäder får ofta påverkan på detta nyckeltal

• Ökning med 1,5% jämfört med 2014

31

(20)

Gruppbostad

Tabellen visar kostnaden per dygn i gruppbostad för vuxna i kommunens regi för samtliga brukare från 18 år, enligt LSS

Förande kan förklara kostnadsskillnader:

• Storlek pä boende

Andel av psykiskt funktionshindrade med SoL-beslut Personaltäthet

• Äldre brukare som är "kvar" pä gruppboendet och inte är pä dagverksamhet

• Aldersstruktur

• Vårdtyngden bland brukare

• HSL-insatser i kommunal regi

• Lokalkostnader

• Minskat behov av vissa mälgrupperr fel" boendeforrn

• Tomma platser

33

(21)

Ensolution.

Servicebostad LSS

Möjliga orsaker till kostnadsskillnader inom LSS-boenden:

• Beläggning - tomma platser

• Storlek på boende

• Personaltäthet

• Äldre brukare som är "kvar" på gruppboendet och inte ärpå dag lig verksamhet

• Vårdtyngden bland brukare

• HSL-insatser i kommunal regi

• Lokalkostnader

• Minskat behov av vissa målgrupper/"fel" boendeform

• NattpersOnal

>Vaken eller sovande natt?

Andel av serviceboende

35

(22)

Personlig assistans, SFB

Möjliga orsaker tHI kostnadsskillnader inom Personlig assistans

• Övertalighet/Rätt till heltid

• Stor del brukare med lite SFB (större andel 20 första timmar som ej ersätts)

Mycket dubbelbemanning

Mycket nattbemanning (som ej ersätts)

• Andel PAN-anställda

• Storlek på administrativ enhet

• Planeringsförmåga

• Ersättningsnivåer

• Vårdtyngden bland brukare

• Felperiodisering av intäkt från försäkringskassan

• Bedömningsnivå från försäkringskassan

> Generös eller restriktiv?

Förändring i framtiden mot mer restriktiv

37

(23)

Ensolution.

Kostnad per timme

personlig assistans LSS

Nationellt snitt 2014

38

(24)

Mest kostnadskrävande brukare LSS

40

. .

LSS_Boende för barn med särskild service, placering extemt 365 # dygn 2 055 330

LSS_Ledsagarservice 33 # beviljade timmar 6 581

Summa 2 061 911

LSS_Boende för barn med särskild service, placering externt 335 # dygn 1 886 399

Summa 1 886 399

• LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 17 631 # beviljade timmar 1 554 558

Summa 1 554 558

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 365 # dygn 1 306 024

LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dagar med insatsen 159 714

LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 365 # dygn 13 737

Summa 1 479 475

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 365 # dygn 1 306 024

LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dagar med insatsen 159 714

LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 365 # dygn 13 737

Summa 1 479 475

• LSS_Personlig assistans, kommunal SFB 15 692 # beviljade timmar 1 383 563

Summa 1 383 563

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 365 # dygn 1 306 024

LSS_Daglig verksamhet, egen regi 30 # dagar med insatsen 13 127

LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 365 # dygn 13 737

Summa 1 332 888

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad, Järnvägsgatan 365 # dygn 1 306 024

LSS_Daglig verksamhet, egen regi 29 # dagar med insatsen 12 690

LSS_Hälso- och sjukvård - SSK, Boende enligt LSS 365 # dygn 13 737

Summa 1 332 451

LSS_Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad - Kvarng 10 G 365 # dygn 1 053 533

LSS_Daglig verksamhet, egen regi 365 # dagar med insatsen 159 714

(25)

Prognos äldreomsorg

-

- • 111

* * * *

5 • •

e

, :

1

Ensolution.

42

References

Related documents

Växjö Kramfors Älvkarleby Luleå GBG, Majorna-Linné Östhammar Karlskoga Hällefors Säffle GBG, Norra Hisingen GBG, Västra Göteborg GBG, Västra Hisingen GBG, Göteborg, totalt

I den här rapporten redovisas hur Kostnad per brukare (KPB), dvs. en in- dividrelaterad insats- och kostnadsredovisning kan beräknas inom vård och omsorg i Östersunds kommun. Den

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.. Metoden bygger

Kostnad Per Brukare (KPB) är en metod för att beräkna kostnader per insats och brukare inom kommunal vård och omsorg.. Metoden kan användas för att få fram bättre information om

En adekvat strategi för en balans mellan insatser inom ordinärt och särskilt boende i kombination med satsning på brukare med framtida ökade behov borde kunna resultera i

Kostnad per dygn inom särskilt boende, egen regi, exklusive boende för psykiskt funktionshindrade Kommunerna är grupperade i tre olika nivåer uti- från kostnaden per

● Den högre kostnaden inom gruppbostad visade sig framför allt ha sin grund i en ovanligt hög andel brukare med stora behov, vilket styrktes genom vårdtyngdsmätningen. ● Även

Kostnad per brukare (KPB) är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser kan knytas till den enskilde brukaren. Genom att KPB bygger