NATURVARDESOMRADEN KUL TURLAMNINGAR ELSKYODSPORTALER JARNVAGSPLAN LEVERANTOR AVDELNINCi LEVERANS/ANDRINGS-PM TEKNIKOMR OE www.afconsult.com ""u,"',o"'RA""GS'"NU

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

I I

I

I I I

,___j I ' '

I I

IAl

I

V

I I I

I I I

I\

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SKALA 1:1000

V IAl

KOOROINA TSYSTEM

SWEREF99 16 30 HOJD RH 2000

LANGOMA TNING

HUVUDLANGDMA TNING LIGGER I SPARMITT HUVUDSPAR.

VARJE SPAR HAR DOCK INDIVIDUELL BERAKNAD LANGOMA TNING.

BETECKNINGAR 0+700,,

11

)--

SPARMITT

11 LANGDMATNINGSMARKERING 21 LANGDMA TNING KM+M

JARNVAGSFASTIGHET BEF TRUMMA

FORESLAGEN SIDA KONT AKTLEDNINGSSTOLPE

TYP AV PLAN

D

. . . .

NATURVARDESOMRADEN

KUL TURLAMNINGAR ELSKYODSPORTALER

JARNVAGSPLAN

LEVERANTOR AVDELNINCi LEVERANS/ANDRINGS-PM TEKNIKOMR OE

www.afconsult.com ""u,"',o"'RA""GS'"NU .. MM"'rn,="-'-'=---t.,"',,""sr"',u°'KT""IDN'°'SN""UMME,,-R ---fcc.GR!=cAN�SK�NIN""GS�ST�AT�US�/'.'.cSYCCFT�E ---l

® AF INFRASTRUCTURE TEKNIKGEMENSAM

742409

ffl TRAFIKVERKET KIMST AD-SKARBLA[KA

f=,�;;---j ILLUS TRA TIONSKART ASKAPAD AV

AF/ JOSEFINE PERSSON

GRANSKAO AV

AF /FREDRIK WALLERFROST PLAN

GODKAND AV DATUM SKALA

AF /M. JIG ELL 2019-02-04 1'1000

I\

FORMAT RITNINGSNUMMER FdRVAL TNING

A3FF

HANDLINGSTYP

SAMRADSHANDLING

ANLAGGNINGSTYP KILOMETER•METER

2+800 - 3+300

RITNINGSNUMMEFl PRDJEKT

742409-01-210

BLAD NASTA BLAD

006 007

BANDEL

563

ANDR.

Figure

Updating...

References

Related subjects :