Ammeröleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Gäller från 2010-04-01

Vägfärja

Ammeröleden

Ammer–Stavre–Ammer

TIDTABELL

(2)

måndag–söndag 00

01 02 03 04 05 06 00 30 07 00 30 08 00 30 09 00 10 00 30 11 00 30 12 00 30 13 00 30 14 00 30 15 00 30 16 00 30 17 00 30 18 00 19 00 20 00 21 00 22 00 23

Ammer–Stavre–Ammer*

*Returresa från Stavre genomförs direkt efter lossning och lastning.

(3)

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik Dubbleringstur

Dubbleringstur kan göras om inte alla trafikanter får plats på ordinarie tur.

Vintertrafik

Vintertid ersätts färjetrafiken med isvägar, normalt under tiden januari–mars.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

(4)

TRAFIKVERKET. BESLLNINGSNR: 100130. UTGÅVA: 5. MARS. 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET FORM OCH EVENT KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667

Vägnummer: 564, Ammer–Stavre Längd: 500 m

Överfartstid: ca 4 minuter Leden trafikeras av lindragen färja.

Trafikinformation

trafikverket.se/ammeroleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

223

211

212 323

323

E14

E14 E14

E14 E14

Bräcke Gällö

© Lantmäteriet, dnr 109-2010/2667 0 1 2 4 6km

Re vsu

ndss j ön Stavre Ammer

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :