• No results found

lt Ekvivalent ljudnivå LA,eq CPL med trafik 2015 Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer vid fasader PROJEKTNUMMER 11762 (dBA) ÖVRIGT Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share " lt Ekvivalent ljudnivå LA,eq CPL med trafik 2015 Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer vid fasader PROJEKTNUMMER 11762 (dBA) ÖVRIGT Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

49 1

52 2

3 44 4

47

52

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

Nuläge med trafik 2015

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer vid fasader

PROJEKTNUMMER

11762

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Beräkningspunkterna vid fasader visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Skala (i A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40 50

m

> 65 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50 <= 45

(2)

50 1

52 2

3 45 4

47

52

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

CPL med trafik 2015

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer vid fasader

PROJEKTNUMMER

11762

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Beräkningspunkterna vid fasader visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Skala (i A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40 50

m

> 65 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50 <= 45

(3)

51 1

53 2

3 46 4

49

54

Ekvivalent ljudnivå

LA,eq

CPL med trafikprognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer vid fasader

PROJEKTNUMMER

11762

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Beräkningspunkterna vid fasader visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Skala (i A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40 50

m

> 65 60 - 65 55 - 60 50 - 55 45 - 50 <= 45

(4)

58 1

62 2

3 54 4

58

66

Maximal ljudnivå

LA,max

Nuläge med trafik 2015

Maximal ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer vid fasader

PROJEKTNUMMER

11762

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Beräkningspunkterna vid fasader visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Skala (i A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40 50

m

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 <= 60

(5)

58 1

62 2

3 55 4

58

67

Maximal ljudnivå

LA,max

CPL med trafik 2015

Maximal ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer vid fasader

PROJEKTNUMMER

11762

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Beräkningspunkterna vid fasader visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Skala (i A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40 50

m

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 <= 60

(6)

59 1

63 2

3 56 4

59

68

Maximal ljudnivå

LA,max

CPL med trafikprognos 2040 Maximal ljudnivå 2 m över mark samt ljudnivåer vid fasader

PROJEKTNUMMER

11762

(dBA)

ÖVRIGT

Kartan visar ljudnivåerna inklusive fasadreflexer.

Beräkningspunkterna vid fasader visar ljudnivåerna som frivältsvärden, dvs exklusive reflex i den närmsta fasaden.

Skala (i A3) 1:1000

0 5 10 20 30 40 50

m

> 80 75 - 80 70 - 75 65 - 70 60 - 65 <= 60

References

Related documents

1) Bullerhandläggare på Sveriges samtliga kommuner har kontaktas. I de fall kommunen haft en aktuell bullerutredning har en underlag översänts. Samtliga kommuner har tillfrågats

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4, Södra stambanan och

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

Avsteg görs från riktvärde för ekvivalent ljudnivå inomhus i alla rum.

[r]

[r]

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

BEFINTLIG STATLIG VÄG OCH JÄRNVÄG SAMT OSTLÄNKEN MED JÄRNVÄGSNÄRA

[r]

Ekvivalent ljudnivå på dessa ritningar redovisar sammanlagrad ljudnivå från trafik på Ostlänken samt befintlig statlig infrastruktur så som E4 och Södra stambanan. Utbredningen

Maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas inte för projektet Ostlänken, då dessa är markant lägre i nivå jämfört med ljudnivåer från tåg och därmed inte

[r]

[r]

[r]

- Bilaga till Rapport Bullerutredning , Väg 35 Åtvidaberg-Linköping, etapp Rösten-Sandtorpet, projektnummer 156795 - Redovisning av beräknade ljudnivåer vid berörda fastigheter

Dygnsekvivalent ljudnivå utomhus längs endast ombyggd sträcka av E65 förbi Börringe.. Prognos

Riktvärden för buller från vägtrafik, enligt riksdagsbeslut 1996/97:53, framgår av Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av

Ljudutbredning 2 meter ovan mark - Ekvivalent ljudnivå vägtrafik...

Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid samtliga fasader eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid minst hälften av

Samtliga fastigheter utom två innehåller högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 1,5 m över mark.. För att erhålla högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg.. Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå 2 meter över mark samt i beräkningspunkter, inklusive maximalnivåer från godståg.. Bilaga 02 Maximal ljudnivå 2 meter över mark samt