ALCADON GROUP. Avslutar året rekordstarkt God kostnadskontroll Förvärv att vänta under 2018 KURS (SEK): 43,60 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

Important information: Please see the attached disclaimer at the end of this document

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

716 1 mån (%) -1,4

Nettoskuld (MSEK) 107 3 mån (%) 10,9

Enterprise Value (MSEK) 823 12 mån (%) 20,8

Soliditet (%) 34,8 YTD (%) 13,5

Antal aktier f. utsp. (m) 16,4 52-V Högst 46,0 Antal aktier e. utsp. (m) 16,5 52-V Lägst 32,0

Free Float (%) 79,0 Kortnamn ALCA

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 285 580 645 693

EBITDA (MSEK) 35,1 72,4 79,3 85,2

EBIT (MSEK) 34,7 71,5 78,6 84,5

EBT (MSEK) 28,8 62,8 69,8 75,7

EPS (just. SEK) 1,67 2,94 3,29 3,57

DPS (SEK) 0,00 0,50 0,75 1,00

Omsättningstillväxt (%) 1,5 103,4 11,1 7,5

EPS tillväxt (%) nmf nmf 12,0 8,4

EBIT-marginal (%) 12,2 12,3 12,2 12,2

2016A 2017A 2018E 2019E

Just. P/E (x) 17,3 13,1 13,2 12,2

P/BV (x) 6,6 4,4 3,8 3,0

EV/S (x) 1,8 1,3 1,2 1,1

EV/EBITDA (x) 13,5 10,2 10,0 8,8

EV/EBIT (x) 13,6 10,4 10,0 8,9

Direktavkastning (%) 0,0 1,3 1,7 2,3

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Athanase Industrial Partners 10,7% 0,1065 10,7%

Ribbskottet 10,4% 0,1035 10,4%

Catella Fonder 7,2% 0 7,2%

Avanza Pension 5,9% 0 5,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Jonas Mårtensson 1Q-rapport

VD Pierre Fors 2Q-rapport

CFO Joacim Löwstett 3Q-rapport Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

BOLAGSBESKRIVNING

2018-04-25

NASDAQ OMX First North Informationsteknik

• Avslutar året rekordstarkt

• God kostnadskontroll

• Förvärv att vänta under 2018

Marknadsvärde (MSEK)

2018-08-17 2018-10-25

Avslutar året rekordstarkt. I det fjärde kvartalet redovisade Alcadon en nettoomsättning om 183 MSEK (79), motsvarande en tillväxt om 133%, varav 44% organiskt. Vi hade räknat med 144 MSEK respektive 12% organiskt. Den organiska omsättningen ökade till 113 MSEK (79) och alla stjärnor verkar ha stått rätt till. Förvärven ökade omsättningen sekventiellt med hela 19,5 MSEK till 70,2 MSEK (n/a) och de kommunicerade försäljningssynergierna har gått snabbare än vad både vi och bolaget hade förväntat.

Alcadon lyfter fram att försäljningsutvecklingen var jämn över alla affärsområden, vilket vi ser positivt på.

God kostnadskontroll. Bruttomarginalen försvagades y/y med 650 bps till 25,5% (32,0) där vi hade räknat med 26,8%.

Nedgången y/y härleds dels att de förvärvade bolagen har en lägre bruttomarginalstruktur, men även att egna varumärken stod för en lägre andel av omsättningen än under föregående år. Vi estimerar att ECS och DC-Line stod för 13,8%

respektive 2,9% av försäljningen i kvartalet, att jämföra med 18% respektive 5% för helåret 2017 och 38% för ECS under helåret 2016. Till följd av god kostnadsstruktur i övrigt, rörelsekostnaderna ökade till 22,9 MSEK (14,9) gentemot vår prognos om 22,0 MSEK, blev den operativa hävstången hög.

Det justerade rörelseresultatet ökade med 135% till 23,5 MSEK (10,0), motsvarande en rörelsemarginal om 12,8%

(12,7). Vi hade räknat med 16,3 MSEK och 11,5% och utfallet var således hela 44% bättre än förväntat. EPS ökade med 125% till 1,01 SEK (0,45) där vår prognos var 0,67 SEK.

Förvärv att vänta under 2018. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 SEK (n/a), vilket var en bra bit under vår förväntan om 1,20 SEK. Den defensiva utdelningen skvallrar om att Alcadon under 2018 är beredda på ytterligare förvärv och det finns förvärvsutrymme då nettoskuld/EBITDA krupit ned mot 1,5x. Integrationen av DataConnect och Svagströmsmateriel har gått väldigt bra och vi är imponerade av hur snabbt det gått. Vi har reviderat upp estimaten 7-8%

över hela linjen under 2018e och ser med tillförsikt på framtiden.

Analytiker: Markus Henriksson

markus.henriksson@remium.com, 08 454 32 11

Alcadon Groups affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och system inom B2B-marknaden för data- och telekommunikation. Norden ligger i fokus där Sverige och Norge idag är bolagets primära marknader.

RÖSTER 30

34 38 42 46

2017-03-16 2017-06-15 2017-09-08 2017-12-01 2018-02-28

ALCA OMXSPI (ombaserad)

(2)

RESULTATRÄKNING*

MSEK 1Q17A 2Q17A 3Q17A 4Q17A 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 128 136 133 183 154 158 152 181 281 285 580 645 693 714

Kostnad sålda varor -92,9 -99,5 -97,9 -136,5 -112,7 -114,7 -112,2 -133,2 -195 -194 -427 -473 -507 -523

Bruttovinst 35,2 36,2 35,0 46,7 41,3 43,3 39,8 47,3 86,0 91,5 153 172 186 191

Rörelsekostnader -20,9 -19,0 -17,9 -22,9 -23,5 -22,8 -20,8 -25,3 -52,2 -53,4 -80,7 -92,4 -100 -103

EO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

EBITDA 14,3 17,2 17,1 23,8 17,8 20,5 19,0 22,0 33,8 35,1 72,4 79,3 85,2 87,5

Avskrivningar -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,9 -0,7 -0,7 -0,7

EBIT 14,1 17,0 16,9 23,5 17,6 20,3 18,8 21,8 33,5 34,7 71,5 78,6 84,5 86,8

Finansnetto -2,2 -2,2 -2,1 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -5,9 -8,7 -8,8 -8,8 -8,8

EBT 11,9 14,8 14,8 21,3 15,4 18,1 16,6 19,6 28,8 62,8 69,8 75,7 78,0

Skatt -2,6 -3,4 -3,5 -4,7 -3,4 -4,0 -3,7 -4,3 -6,5 -14,2 -15,3 -16,6 -17,2

Minoritet -2,6

Resultat 9,3 11,4 11,3 16,6 12,0 14,1 13,0 15,3 19,7 48,6 54,4 59,0 60,8

EPS f. utsp. (SEK) 0,57 0,70 0,69 1,01 0,73 0,86 0,79 0,93 N/A 1,46 2,94 3,31 3,59 3,70

EPS e. utsp. (SEK) 0,57 0,70 0,68 1,00 0,73 0,86 0,78 0,93 N/A 1,46 2,94 3,29 3,57 3,68

Omsättningstillväxt Q/Q 63% 6% -2% 38% -16% 3% -4% 19% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 82% 90% 105% 133% 20% 16% 14% -1% 21% 1% 103% 11% 8% 3%

Bruttomarginal 27,5% 26,7% 26,3% 25,5% 26,8% 27,4% 26,2% 26,2% 30,6% 32,1% 26,4% 26,6% 26,8% 26,7%

Just. EBITDA marginal 11,2% 12,7% 12,9% 13,0% 11,6% 13,0% 12,5% 12,2% 12,0% 13,4% 12,5% 12,3% 12,3% 12,3%

Just. EBIT marginal 11,0% 12,5% 12,7% 12,8% 11,4% 12,9% 12,4% 12,1% 11,9% 13,2% 12,3% 12,2% 12,2% 12,2%

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen N/A 19 54 55 60 62 EPS N/A 1,46 2,94 3,31 3,59 3,70

Förändring rörelsekapital N/A -4 -9 -9 -9 -5 Just. EPS N/A 1,67 2,94 3,29 3,57 3,68

Kassaflöde löpande verksamheten N/A 15 45 46 51 57 BVPS N/A 4,42 8,75 11,54 14,37 17,06

Kassaflöde investeringar N/A -1 -32 -1 -1 -1 CEPS N/A 1,12 2,69 2,81 3,09 3,43

Fritt kassaflöde N/A 15 12 46 50 56 DPS N/A 0,00 0,50 0,75 1,00 1,25

Kassaflöde fin. verksamheten N/A -20 12 -8 -12 -16 ROE N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nettokassaflöde N/A -5 24 38 38 40 Just. ROE N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Soliditet N/A 24% 35% 40% 46% 50%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

N/A 154 225 225 225 225 Antal A-aktier (m) -

N/A 21 43 81 119 159 Antal B-aktier (m) 16,4

N/A 252 416 476 519 564 Totalt antal aktier (m) 16,4

N/A 60 145 191 237 282 +46(0)8 657 36 00

N/A 119 107 69 31 -8

N/A 24 25 33 42 47

N/A N/A

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

144 183 605 645 650 693

EBIT 16,3 23,5 73,6 78,6 79,5 84,5

Just. EPS (SEK) 0,67 1,00 3,07 3,29 3,35 3,57

Eget kapital MSEK

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar

Segelbåtsvägen 7 112 64 Stockholm

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Omsättning 7%

2019E Förändring 4Q 2017A

www.alcadongroup.se

Dataconnect konsoliderat sedan början av Q1 2017. Svagströmsmateriel konsoliderat från och med Q3 2017.

6%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

50%

7%

7%

7%

2018E Estimat

27%

44%

Förändring Skillnad

7%

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING & OMSÄTTNING PER PRODUKTOMRÅDE

BRUTTOMARGINAL (R12m) OMSÄTTNING FÖRDELAT PER PRODUKTOMRÅDE*

* Källa: DistIT årsredovisning 2015 26%

28%

30%

32%

34%

36%

38%

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1EQ2EQ3EQ4E

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bruttomarginal

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1EQ2EQ3EQ4E

2014 2015 2016 2017 2018

Omsättning Just. EBIT-marginal

-0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X 3,0X 3,5X 4,0X

-20 0 20 40 60 80 100 120 140

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1E Q2E Q3E Q4E

2015 2016 2017 2018

79%

13%

6% 2%

Kabelsystem Aktiv utrustning Instrument & verktyg Tjänster

(4)

HISTORISK VERKSAMHETSUTVECKLING & ESTIMAT

Tillväxtfokus ligger på den traditionella marknaden i Sverige och Norge och mer specifikt inom bredband. 2020 ska minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till åtminstone 100 Mbit/s enligt regeringens bredbandsmål. Som grafen till vänster illustrerar, finns det således fortsatt goda möjligheter för Alcadon att växa organiskt.

En viss andel av befolkningen har tillgång till 100 Mbit/s via kabel-TV vilket medför att fiberpenetrationen för privat- respektive företagsmarknaden på vår prognos inte når 95 procent 2020.

UTBYGGNAD AV FIBER FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSMARKNADEN

AMBITIÖS POLITISK MÅLSÄTTNING*

DATACONNECT NORDEN AB* SVAGSTRÖMSMATERIEL I MELLANSVERIGE AB*

*Källa: Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 BÄTTRE BRUTTOMARGINAL PÅ EGNA VARUMÄRKEN

ECS & DC-LINE UTVECKLING EGNA VARUMÄRKEN

*Källa: PTS, Remium Nordic

1995 lanserades det egenutvecklade European Cabling Systems (ECS), ett strukturerat kabelsystem för passiv infrastruktur i fastigheter och industriområden. Med datapunkter sedan 2012 ser vi att ECS har vuxit, men i relation till koncernens omsättning har andelen blivit mindre, vilket påverkat bruttomarginalen negativt. I Q1-Q3 2017 sjönk marginalen ytterligare vilket främst förklaras av DataConnects lägre marginal.

Efter förvärvet av DataConnect har Alcadon tagit fram ännu ett eget varumärke, DC-Line. Bland annat el- och kabelsystem sampaketeras med instruktioner för att underlätta installationer för ny- och ROT-produktion. Avtal har ingåtts med bland annat JM samt Riksbyggen och viktigt att ha i åtanke är att Alcadons produktleverans sker sent i byggnationscykeln.

TILLGÅNG TILL BREDBAND VIA FIBER*

Källa: Bolagsrapporter

0%

7%

14%

21%

28%

35%

42%

0 20 40 60 80 100 120

2012 2013 2014 2015 2016 Q1 Q2 Q3 Q4

2017

ECS Omsättning (t.v.) DC-Line Omsättning (t.v.) ECS Andel av omsättning DC-Line Andel av omsättning Bruttomarginal Alcadon

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

95%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E Privatmarknaden Företagsmarknaden

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0 50 100 150 200 250 300

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0 5 10 15 20 25 30 35

(5)

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

285 580 645 693 714 nmf nmf

EBIT 38 72 79 85 87 nmf nmf

EPS 1,67 2,94 3,29 3,57 3,68 nmf nmf

AVG. L3Y L5Y

17,3 13,1 13,2 12,2 11,8 nmf nmf

13,5 10,2 10,0 8,8 8,1 nmf nmf

13,6 10,4 10,0 8,9 8,2 nmf nmf

1,8 1,3 1,2 1,1 1,0 nmf nmf

P/FCF (x) 26,9 52,0 15,7 14,3 12,9 nmf nmf

P/BV (x) 6,6 4,4 3,8 3,0 2,6 nmf nmf

ROA (%) 18,0% 14,6% 12,2% 11,9% 11,2% nmf nmf

ROE (%) 75,7% 47,5% 32,5% 27,6% 23,4% nmf nmf

18,9% 24,2% 23,0% 21,8% 20,1% nmf nmf

ROC (%) 21,0% 28,4% 30,2% 31,4% 31,7% nmf nmf

3,7% 1,9% 6,4% 7,0% 7,8% nmf nmf

0,0% 1,3% 1,7% 2,3% 2,9% nmf nmf

13,6 16,5 16,5 16,5 16,5

393 634 720 720 720

513 741 790 752 712

Adj. P/E (x) EV/EBIT(x)

Omsättning

DIV. YIELD (%)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBITDA (x) EV/EBIT (x) EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%)

EV (MSEK)

*Medel = 15,2 *Medel = 12

Adj. P/E (x)

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal No. of shares (m)

Market Cap (MSEK)

0 5 10 15 20

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Adj. P/E (x) Medel

0 2 4 6 8 10 12 14

2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

EV/EBIT (x) Medel

(6)

Alcadon grundades 1988 och verkar som nischdistributör och grossist av produkter samt helhetslösningar för data- och telekommunikation till installatörer, teleoperatörer, systemintegratörer och stora slutanvändare. Huvudkontoret finns i Stockholm och övriga kontor återfinns i Malmö, Göteborg, Örebro samt i Oslo. Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Danmark och Finland. 2016 stod Sverige för 84 procent av omsättningen och Norge för 16 procent. Alcadons nisch inom den nordiska marknaden för data- och telekommunikationsprodukter är främst nätverksinfrastruktur.

Affärsmodellen, med en stor andel offererade projektförsäljningar, ger en stabil plattform för jämnt fördelade intäkter under året.

Alcadon har indirekt varit en del av aktiemarknaden under en lång tid. 1997 förvärvade MRV, ett amerikanskt bolag listat på Nasdaq i USA, delar av Alcadon i ett joint venture, för att i ett senare skede förvärva resterande delar av bolaget. Under 2012 förvärvade det svenska bolaget DistIT Alcadon för att drygt fyra år senare dela ut Alcadon till DistITs aktieägare.

Alcadon erbjuder ett produktsortiment med fler än 5 000 produkter som delas in i tre huvudsakliga områden: passiv infrastruktur (installationsmaterial såsom koppar- och fiberkabel, testinstrument och verktyg), aktiv infrastruktur (aktiv utrustning såsom switchar, konverterare och trådlösa produkter) inklusive utbildning och support samt produkter för bostadsnätsprojekt . Med bolagets produktportfölj, kompetens och erfarenhet kan Alcadon erbjuda helhetslösningar som tar hänsyn till framtida nätverksteknik. Utvecklingen inom dessa produktområden sker i samarbete med världsledande tillverkare och leverantörer i Europa, USA och Asien samt genom att noggrant följa utvecklingen avseende produktstandarder och lyssna till kundernas olika behov på den nordiska marknaden.

1995 lanserades det egenutvecklade European Cabling Systems (ECS), ett strukturerat kabelsystem för passiv infrastruktur i fastigheter och industriområden. Tillverkningen av det egna varumärket ECS sker vid flera fabriker i bland annat Taiwan, Kina, Storbritannien och Israel.

Stabil plattform med jämnt fördelade intäkter under året

Avknoppning från DistIT 2016

Passiv infrastruktur, aktiv infrastruktur och produkter

för bostadsnätsprojekt

ECS, eget varumärke sedan 1995

Nischdistributör inom data- och telekommunikationsprodukter

Alcadon Groups affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och system för data- och telekommunikation i Norden där Sverige och Norge idag är primära marknader. Bolag inom Alcadon Group levererar produkter inom B2B-området. Hög produktkunskap, konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser samt god service och support är centrala ledord.

Verksamhetsfokus i Sverige och Norge

Tre huvudsakliga produktområden

(7)

Generellt är Q2 starkaste kvartalet

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Organisk tillväxt toppat med förvärv

Finansiella mål och säsongseffekter

Alcadons målsättning är att uppnå en vinsttillväxt per aktie om 10% per år sett över en konjunkturcykel. Samtidigt ska soliditeten som lägst uppgå till 25%. Generellt sett är Q2 koncernens starkaste kvartal medan månaderna juli samt december hör till de svagare. I övrigt har Alcadon inga större säsongseffekter.

Efter förvärvet av DataConnect har Alcadon även tagit fram DC-Line som nytt eget varumärke. DC-Line är framförallt riktat till bostadsprojekt där avtal har ingåtts med bland annat JM och Riksbyggen. Tillsammans står bolagets egna varumärken för cirka 25 procent av koncernens omsättning.

Tillväxtfokus ligger på den traditionella marknaden i Sverige och Norge och mer specifikt inom bredband. 2020 ska minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige ha tillgång till åtminstone 100 Mbit/s enligt regeringens bredbandsmål. I oktober 2016 hade två tredjedelar av alla hushåll och företag uppfyllt kravet och således finns det fortsatt goda möjligheter för Alcadon att växa organiskt. Genomsnittlig årlig tillväxt i Alcadon-koncernen var mellan åren 2013-2016 cirka 14 procent.

Alcadon identifierar möjligheter till förvärv med planen att, till en början, fortsätta expandera i Sverige och övriga Norden. Potentiella målföretag är sådana som kan addera värde från liknande produkter som går hand i hand med Alcadons befintliga verksamhet, eller produkter som ger möjlighet för Alcadon att expandera till nya marknadssegment. I januari 2017 tillträddes förvärvet DataConnect i Norden AB.

Bolaget samarbetar med ledande tillverkare och leverantörer på världsmarknaden och har ett bra produktutbud för den svenska marknaden. Sedan dess har Alcadon tagit fram DC-line, ett eget varumärke riktat till projekt inom bostäder. Därutöver förvärvades i slutet av augusti 2017 Svagströmsmateriel i Mellansverige AB, en väletablerad nischdistributör som förser marknaden i mellersta Sverige med installationsmateriel inom data och telekommunikation för både kontor och bostäder.

Typiska förvärvssynergier i koncernen innefattar inköp i och med att inköpsvolymerna framgent kommer vara betydligt större. Därmed kan Alcadon få bättre leverantörsvillkor. Det finns även vissa försäljningssynergier eftersom antalet säljkanaler har ökat.

Med förvärvet av DataConnect medföljde ännu

ett eget varumärke

Goda möjligheter för fortsatt organisk tillväxt

Aktiv förvärvsagenda

Bättre leveransvillkor och ökat antal säljkanaler är typiska förvärvssynergier

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :