MEDICANATUMIN. God kostnadskontroll Ny strategisk plan Genombrottsorder i Kina KURS (SEK): 0,38 REMIUM EQUITY RESEARCH

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

141 1 mån (%) 7,7

Nettoskuld (MSEK) 18,9 3 mån (%) -1,7

Enterprise Value (MSEK) 160 6 mån (%) -14,6

Soliditet (%) 60,7 YTD (%) 1,5

Antal aktier f. utsp. (m) 372 52-V Högst 0,3

Antal aktier e. utsp. (m) 372 52-V Lägst 0,7

Free Float (%) 77,4 Kortnamn MEDNA

2016A 2017A 2018E 2019E

Omsättning (MSEK) 116 128 150 159

Bruttoresultat (MSEK) 79,4 79,7 93,7 99,1

EBITDA (MSEK) 17,3 12,3 22,3 24,2

EBIT (MSEK) 5,9 -8,1 12,3 14,2

EBT (MSEK) 1,6 -8,7 11,4 13,4

EPS (just. SEK) 0,01 -0,02 0,02 0,03

DPS (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillväxt (%) 35,2 10,0 17,5 5,5

EPS tillväxt (%) nmf nmf nmf 17%

EBIT-marginal (%) 5,1 -6,3 8,2 9,0

2016A 2017A 2018E 2019E

P/E (x) 77,7 neg. 15,9 13,5

P/BV (x) 1,9 1,5 1,5 1,3

EV/S (x) 1,6 1,2 0,9 0,8

EV/EBITDA (x) 10,6 11,9 6,2 5,1

EV/EBIT (x) 31,1 neg. 11,3 8,7

Direktavkastning (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

N.P.H I Habo AB 20,2% 20,2%

Avanza Pension 9,4% 0 9,4%

Nature Development AB 8,5% 0 8,5%

TJ Gruppen 4,7% 0 4,7%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Torbjörn Björstrand H1-rapport

VD Ulrika Albers H2-rapport

CFO Emil Svahn

NGM Nordic MTF Hälsovård

• God kostnadskontroll

• Ny strategisk plan

• Genombrottsorder i Kina

2018-08-28 Marknadsvärde (MSEK)

BOLAGSBESKRIVNING

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

RÖSTER

2019-02-25 Analytiker: Björn Rydell

bjorn.rydell@remium.com, 08 454 32 06

MedicaNatumin är ett bolag som fokuserar på forskning, utveckling och försäljning av kosttillskott och är efter förvärvet av Natumin Pharma en av de ledande aktörerna inom hälsovårdsprodukter i Skandinavien. Produktportföljen består av bl.a. Jabushe, L-Argiplex och Nypozin.

God kostnadskontroll. Omsättningen under andra halvåret 2017 uppgick till 67,4 MSEK (66,1) motsvarande en försäljningstillväxt om 0,9% Y/Y, vilket var i linje med vår prognos om 67,9 MSEK. Bruttomarginalen under perioden blev 61,7% (75,4). På helårsbasis uppgick bruttomarginalen till 62,3% (68,1). Försämringen mot såväl H2 som helåret 2016 berodde på lägre andel engångsintäkter (i form av licensintäkter med hög marginal). De volatila licensintäkterna uppgick under 2017 till 2,0 MSEK (19). OPEX minskade till 33,8 MSEK (38,0) beroende på lägre övriga externa kostnader. EBITDA uppgick till 8,4 MSEK (12,4) motsvarande en marginal om 12,5% (18,6). Vår prognos var 8,1 MSEK respektive 11,9%.

Försämringen relativt H2 2016 var hänförligt den lägre bruttomarginalen.

Ny strategisk plan. I december 2017 slöt MedicaNatumin ett treårigt exportavtal med ett (icke namngivet) läkemedelsföretag avseende lansering av delar av Natumin Pharmas produktporfölj inom fot- och hudvårdsområdet för MENA- regionen. Samtliga produkter kommer tillverkas i bolagets egna fabrik och ordervärdet är cirka 28 MSEK över en treårsperiod enligt avtalade minimikvantiteter. Hösten 2017 startade bolaget arbetet med en strategisk plan för de kommande tre åren, med start 2018. Nytillträdde VD:n Ulrika Albers verkar optimistisk och bolaget kommunicerar en finansiell målsättning om cirka 15% tillväxt årligen (kombination av organiskt och förvärv) samt i slutet av 2020 uppnå en omsättning om 200 MSEK. Vi räknar med 167 MSEK år 2020 (ej inkluderat förvärv).

Genombrottsorder i Kina. I slutet på januari erhöll MedicaNatumin en order om 6 MSEK från bolagets distributör i Kina avseende flera produkter inom Jabushe-sortimentet. En månad senare, gjorde distributören en ytterligare beställning om cirka 11 MSEK. Jabushe har dokumenterad klinisk effekt och sedan tidigare dessutom en stark ställning på den svenska marknaden. Genombrottet på den kinesiska marknaden är således väldigt spännande, inte minst med bakgrund mot marknadens storlek samt en hög konsumtion av egenvårdsprodukter i regionen. Vi har höjt våra försäljnings- och EBITDA-prognoser med 14% respektive 47% för innevarande år.

0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70

2016-12-30 2017-03-27 2017-06-27 2017-09-19 2017-12-12 MEDNA MTF OMXSPI (ombaserad)

(2)

H115A H215A H116A H216A H117A H217A H118E H218E 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning 43,0 43,0 49,4 66,8 60,6 67,4 75,4 74,9 86,0 116 128 150 159 167

KSV -16,8 -17,2 -20,5 -16,4 -22,5 -25,8 -28,5 -28,1 -34,0 -36,9 -48,3 -56,6 -59,5 -61,9

Bruttoresultat 26,2 25,8 28,9 50,4 38,1 41,6 46,9 46,8 52,0 79,4 79,7 93,7 99,1 105

Rörelsekostnader -27,7 -22,1 -24,0 -38,0 -34,2 -33,2 -36,0 -35,4 -49,8 -62,1 -67,3 -71,4 -74,9 -78,6

EBITDA -1,5 3,7 4,9 12,4 3,9 8,4 10,9 11,4 2,2 17,3 12,3 22,3 24,2 25,9

Avskrivningar -1,3 -6,0 -2,7 -8,7 -16,0 -4,5 -5,0 -5,0 -7,3 -11,4 -20,5 -10,0 -10,0 -10,0

EBIT -2,8 -2,3 2,2 3,7 -12,1 4,0 5,9 6,4 -5,1 5,9 -8,1 12,3 14,2 15,9

Finansnetto -0,4 3,5 -0,3 -4,4 -0,6 0,1 -0,5 -0,4 3,1 -4,3 -0,6 -0,9 -0,9 -0,7

EBT -3,2 1,2 1,9 -0,7 -12,7 4,0 5,5 5,9 -2,0 1,6 -8,7 11,4 13,4 15,2

Skatt 0,1 0,3 0,4 0,2 2,9 -0,2 -1,2 -1,3 0,4 0,6 2,7 -2,5 -2,9 -3,4

Nettoresultat -3,1 1,5 2,3 -0,5 -9,8 3,8 4,3 4,6 -1,6 2,2 -6,0 8,9 10,4 11,9

Resultat för avvecklad. verks. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat -3,1 1,5 2,3 -0,4 -9,8 3,8 4,3 4,6 -1,6 2,2 -6,0 8,9 10,4 11,9

EPS f. utsp. (SEK) -0,01 0,01 0,0 0,0 -0,03 0,01 0,01 0,01 -0,01 0,01 -0,02 0,02 0,03 0,03

EPS e. utsp. (SEK) -0,01 0,01 0,0 0,0 -0,03 0,01 0,01 0,01 -0,01 0,01 -0,02 0,02 0,03 0,03

Omsättningstillväxt H/H -20% 0% 15% 35% -9% 11% 12% -1% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 9% -20% 15% 55% 23% 1% 24% 11% -7% 35% 10% 17% 5% 5%

Bruttomarginal 61% 60% 59% 75% 63% 62% 62% 63% 60% 68% 62% 62% 63% 63%

EBITDA-marginal -3% 9% 10% 19% 6% 13% 14% 15% 2,6% 14,9% 9,6% 14,8% 15,3% 15,6%

EBIT-marginal -7% -5% 4% 6% -20% 6% 8% 8% -5,9% 5,1% -6,3% 8,2% 9,0% 9,6%

EBT-marginal -7% 3% 4% -1% -21% 6% 7% 8% -2,3% 1,4% -6,8% 7,6% 8,4% 9,2%

*Bolaget har efter Q42016 ändrat rapportering till halvårsvis

MSEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E SEK 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Kassaflöde från rörelsen 0 16 12 19 20 22 EPS -0,01 0,01 -0,02 0,02 0,03 0,03

Förändring rörelsekapital -2 -19 -15 5 -2 -1 Just. EPS -0,01 0,01 -0,02 0,02 0,03 0,03

Kassaflöde löpande verksamheten -2 -5 -2 24 18 21 BVPS 0,24 0,24 0,23 0,25 0,28 0,31

Kassaflöde investeringar 0 -3 -7 -3 -3 -4 CEPS -0,01 -0,01 -0,01 0,06 0,05 0,06

Fritt kassaflöde -1 -8 -9 21 15 17 DPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kassaflöde fin. verksamheten 0 13 1 -3 -3 -3 ROE -2% 2% -7% 9% 10% 10%

Nettokassaflöde -1 5 -8 18 12 14 Just. ROE 53% 48% 41% 55% 52% 50%

Soliditet 66% 56% 61% 59% 61% 63%

AKTIESTRUKTUR 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

80 97 81 77 74 71 Antal A-aktier (m) 0,0

3 9 1 19 31 46 Antal B-aktier (m) 372,3

110 163 140 159 172 184 Totalt antal aktier (m) 372,3 +46 (0)36 38 74 70

72 91 85 94 105 116 www.medicanord.se

11 13 19 -2 -17 -35

0 -7 13 8 11 11 Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

67,9 67,4 132 150 136 159

EBITDA 8,1 8,4 15,2 22,3 15,7 24,2

EPS (SEK) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03

H2 2017A 2018E 2019E

3%

14%

47%

nmf

Förändring Förändring

Skillnad Estimat

54%

nmf 4%

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Omsättning Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

16%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-1%

MSEK

Immateriella tillgångar Östra Storgatan 20 553

21 Jönköping Likvida medel

Eget kapital Totala tillgångar

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q H/H (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

BRUTTOMARGINAL (R12m) EBIT-MARGINAL (R12m)

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Omsättning EBIT

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 H1E H2E

2014 2015 2016 2017 2018E

Bruttomarginal

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 H1E H2E

2014 2016 2017 2018E

EBIT-marginal -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1E H2E

2014 2015 2016 2017 2018

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H2 H1E H2E

2015 2016 2017 2018E

Omsättning EBIT-marginal

-2,0X -1,0X 0,0X 1,0X 2,0X 3,0X 4,0X 5,0X 6,0X

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

Källa: Svensk Egenvård 2016 Källa: Svensk Egenvård 2016 Den svenska egenvårdsmarknaden växte under 2016 med 2,4% till 4,7 miljarder SEK.

Växtbaserade läkemedel ökade 1,2%, Kosttillskott och vitaminer växte 3,5% samt Sportnutrion uppvisade 4,8% tillväxt. Segmentet viktkontroll minskade däremot med 9,1% jämfört med 2015.

Apotek, e-handel, hälsofackhandel och dagligvaruhandel är de dominerande försäljningskanalerna och utgjorde 88% av kostillskottsmarknadens distributionskanaler under 2016.

Försäljning egenvårdsmarknaden Sverige (MSEK) Försäljningskanaler kostillskott Sverige 2016 (%)

MedicaNatumin slöt i december 2017 ett treårigt exportavtal med ett (icke namngivet) läkemedelsföretag avseende lansering av delar av Natumins Pharmas produktportfölj inom fot- och hudvårdsomårdet för MENA-regionen. Samtliga produkter kommer tillverkas i MedicaNatumins egna fabrik, vilket kommer föranleda ett stärkt kapacitetsutnyttjande.

Ordervärdet är cirka 28 MSEK över en treårsperiod enligt avtalade minimikvantiteter.

En av bolagets strategiska produkter, Jabushe, har fått två större order från bolagets distributör i Kina. I januari 2018 fick MedicaNatumin en order för hudvårdsserien om cirka 6 MSEK, som en månad senare följdes upp med en ytterligare beställning till den kinesiska marknaden, med ett orderbelopp om hela 11 MSEK. Dessa två order motsvarande 13,2% av koncernens årsomsättning under 2017.

Vidare blev en av bolagets andra strategiska produkter, L-Argiplex Total, utnämnd till "Årets energiboost" under Swedish Health Awards 2017. Produkten är marknadsledande med åtta av tio

Genombrott för Jabushe i Kina…

...ordervärdet motsvarade 13,2% av årsomsättningen

2017…

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

Kontroll över hela värdekedjan MedicaNatumin har sedan förvärvet av Natumin Pharma år 2016 fått kontroll över forskning och

utveckling. Koncernen har nu numera kontroll över hela värdekedjan från produktutveckling till registrering och sedermera marknadsföring och försäljning. Tillverkning av produkter sker i bolagets egna GMP-certifierade (Good Manufacturing Practice) produktionsanläggning i Habo, utanför Jönköping. Bolagets produkter säljs främst genom fyra försäljningskanaler: apotek, e- handel, hälsofackhandel samt dagligvaruhandel.

Stabil marknadstillväxt Hälsofackhandel

E-handel Apotek

Forskning- och utveckling Registrering Tillverkning Försäljning & marknadsföring

0 500 1000 1500 2000 2500

Växtbaserade läkemedel

Viktkontroll Sportnutrition Kosttillskott

2014 2015 2016

Dagligvaruhandel

26%

21% 24%

17%

6%

Dagligvaruhandel Apotek Hälsofack

Internet Direktförsäljning Hemförsäljning

Övrigt

(5)

Omsättning per halvår 2015-2018E (MSEK) Omsättning R12M per halvår 2015-2018E (MSEK)

Källa: Remium, bolagsrapporter Källa: Remium, bolagsrapporter

Bruttoresultat & marginal per halvår 2015-2018E (%) Bruttomarginal (%) licensintäkter (MSEK) 2016-17

Källa: Remium, bolagsrapporter Källa: Remium, bolagsrapporter

Engångsintäkter påverkar bruttomarginalen…

Det finns inga tydliga säsongseffekter avseende omsättning, historiskt sett har dock andra halvåret uppvisat något högre försäljning. Förvärvet av Natumin Pharma konsoliderades i början av maj 2016. Koncernens finansiella mål är 15% årlig tillväxt (både organiskt och förvärv) samt att i slutet på 2020 uppnå en försäljning om 200 MSEK. Vi räknar förnärvarande med 167 MSEK i omsättning år 2020 (enbart organiskt). Tillväxten under 2018 väntas delvis drivas av försäljningsgenombrottet för Jabushe i Kina där bolaget erhållit order om totalt 17 MSEK (motsvarande 13,2% av omsättningen 2017) samt bolagets nytecknade exportavtal.

Rekordorder för Jabushe &

nytt exportavtal väntas driva tillväxten….

Koncernens bruttomarginal påverkas främst av produktmix samt om bolaget erhåller engångsintäkter (i form av licensbetalningar). Engångsintäkterna kan både vara royaltyintäkter samt engångsintäkter ifrån utlicensierade produkter. Ett exempel på en sådan intäkt redovisades under H2 2016 då bolaget sålde en läkemedelsregistrering avseende produkten Ecomer i Polen.

Bruttomarginalen för denna typ av intäkter är enligt vår bedömning i princip 100%.

FINANSIELL UTVECKLING KONCERN

0 10 20 30 40 50 60 70 80

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

2015 2016 2017 2018E

0 20 40 60 80 100 120 140 160

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

2015 2016 2017 2018E

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

0 10 20 30 40 50 60

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

2015 2016 2017 2018E

Bruttoresultat Bruttomarginal

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

0 5 10 15 20

2016 2017

Licensintäkter Bruttomarginal

(6)

Rörelsekostnader per kostnadsslag (MSEK) Utveckling rörelsekostnader Y/Y (MSEK)

Källa: Remium, bolagsrapporter Källa: Remium, bolagsrapporter

EBITDA (MSEK) & EBITDA-marginal (%) 2015-2018E EBIT (MSEK) & EBIT-marginal (%) 2015-2018E

Källa: Remium, bolagsrapporter Källa: Remium, bolagsrapporter

EBITDA-marginalen under 2017 uppgick till 9,6% (14,9). Minskningen var framförallt relaterad till den försvagade bruttomarginalen till följd av att engångsintäkterna minskade till 2 MSEK (19). EBIT under H1 2017 uppgick till -12,1 MSEK (2,2) beroende på en nedskrivning av Velloflex om 11,2 MSEK. Bolaget har numera inga immateriella tillgångar relaterat till produkten. Vi väntar oss att såväl EBITDA som EBIT förbättras under 2018 jämfört med 2017.

Nedskrivning av Velloflex sänkte EBIT under 2017…

Kostnadskontrollen i bolaget har förbättrats under det senaste året. På årsbasis 2017 minskade övriga externa kostnader till 39,2 MSEK (41,3) medan personalkostnaderna ökade till 27,3 MSEK (20,5). De ökade personalkostnaderna förklaras av förvärvet av Natumin Pharma, som konsoliderades i slutet på H1 2016 (maj 2016) samt ökat fokus på forskning och utveckling.

Ledningen arbetar kontinuerligt för att öka beläggningen i bolagets produktionsanläggning, vilket på sikt kommer leda till skalfördelar. Under H2 2017 genomfördes åtgärder för minskade ställtider samt optimerade produktionsflöden.

Ökad beläggning i

produktionen…

FINANSIELL UTVECKLING KONCERN

God EBIT-förstärkning väntas 2018…

0 5 10 15 20 25 30 35 40

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

2015 2016 2017 2018E

Övriga externa Personalkostnader

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2015 2016 2017 2018

Övriga externa Personal

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

2015 2016 2017 2018E

EBITDA EBITDA-marginal

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-15 -10 -5 0 5 10

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

2015 2016 2017 2018E

EBIT EBIT-marginal

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2015 2016 2017 2018

2015 2016

Övriga externa Personal OPEX/Omsättning

(7)

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E CAGR L3Y L5Y

Sales 31 3 7 8 38 93 86 116 128 150 159 167 45,4% 73,9%

EBIT -67 22 -22 -9 0 1 -5 6 -8 12 14 16 nmf nmf

EPS -2,8 0,6 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nmf nmf

AVG. L3Y L5Y

P/E (x) neg. 0,9 neg. neg. neg. 50,1 neg. 77,7 neg. 15,9 13,5 11,9 77,7 63,9

neg. 0,7 neg. neg. 97,3 32,2 36,8 10,6 11,9 6,2 5,1 4,1 19,8 37,8

neg. 0,9 neg. neg. neg. 109,4 neg. 31,1 neg. 11,3 8,7 7,8 31,1 70,3

0,4 6,0 6,5 4,9 4,1 1,2 0,9 1,6 1,2 0,9 0,8 0,7 1,2 1,8

P/FCF (x) neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. 6,7 9,3 8,1 nmf nmf

P/BV (x) neg. 3,1 neg. 8,8 2,7 1,3 1,0 1,9 1,5 1,5 1,3 1,2 1,5 1,7

ROA (%) -73,5% 176% -38,8% -9,4% 19,7% 37,5% 35,0% 26,9% 24,8% 32,3% 31,8% 31,8% 28,9% 28,8%

ROE (%) 90,0% 467% 90,1% -21,4% 32,9% 61,7% 53,4% 48,2% 40,9% 54,7% 52,5% 50,3% 47,5% 47,4%

298% 306% -193% -148% -0,2% 1,1% -5,9% 5,3% -7,7% 11,1% 12,0% 12,5% -2,8% -1,5%

ROC (%) 267% 439% -223% -190% -0,2% 1,1% -6,1% 5,7% -7,8% 13,4% 16,3% 19,5% -2,7% -1,5%

-10,7% -99,5% -60,6% -16,0% -35,6% -5,5% -2,0% -4,6% -7,0% 15,0% 10,7% 12,3% -5% -11%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0%

18,7 39,4 68,5 136,3 257,0 297,3 297,3 372,3 372,3 372,3 372,3 372,3

12 22 31 40 149 95 70 171 128 141 141 141

12 20 47 40 156 109 81 184 147 139 124 106

EV/SALES (x) Sales

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

*Median = 1,2 *Medel = 34,5

*Medelvärdet baseras på historiska nyckeltal 2014-2017 EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%) DIV. YIELD (%)

0,0 1,0 2,0

2014A 2015A 2016A 2017A 2018E 2019E 2020E EV/SALES (x) Medel

(8)

BOLAGSBESKRIVNING

År Bolag 2013 2014 2016

God underliggande marknadstillväxt

Medica Nord Nature Invest AB Natumin Pharma

Marknaden för hälsa och egenvård drivs av ett starkt ökat intresse och personligt ansvarstagande för sin egen hälsa och välbefinnande. Önskan om att kunna leva ett aktivt liv med hög livskvalitet högre upp i åldern skapar efterfrågan på egenvårdsprodukter som kan bidra till att bibehålla funktioner och minska lättare besvär.

Kosttillskottbranschen har historiskt sett uppvisat en god tillväxt och människor fokuserar allt mer på förebyggande hälsovård istället för symptomlindring. Marknaden väntas även i framtiden öka i en stadig takt bland annat drivet av den ökade acceptansen för kosttillskott samt en växande medelklass och åldrande befolkning.

Ökat hälsomedvetande driver marknaden

MedicaNatumin, tidigare Medica Nord, är en nordisk egenvårdskoncern som utvecklar, marknadsför och säljer produkter som avser öka människors livskvalitet och bidra till en bättre vardagshälsa. MedicaNatumin arbetar med innovation och kvalitet som ledord, såväl i utvecklingen av egna varumärken, som i urvalet av inlicensierade varumärken. Under mars 2016 förvärvades Natumin Pharma AB som bedriver forskning och utveckling.

Egenvård för ökad livskvalitet genom innovation, effekt och kvalitet

MedicaNatumin arbetar proaktivt och kontinuerligt med utvärdering och utveckling av nya produkter samt med möjliga kandidater till förvärv. Koncernen förvärvade under 2013 Medica Nord-gruppen. Sommaren 2014 förvärvades dessutom Nature Invest AB.

Därutöver utvecklar bolaget befintliga och nya partnerskap med ledande distributörer i USA, Asien, Europa och Norden.

Koncernen tog ytterligare steg våren 2016 genom förvärvet av Natumin Pharma AB.

Förvärvet kompletterar nuvarande koncern genom att man har egen forskning och utveckling samt innehar en modern fabrik med tillverkning av egenvårdsprodukter och läkemedel. Bolagets produktionsanläggning är GMP-certifierade (Good Manufacturing Practice). Förvärvet innebär också att MedicaNatumin (tidigare Medica Nord) kommer ut på exportmarknaden, då Natumin Pharma redan har kunder i över 20 länder.

Fokus på varumärken och förvärv

Tre förvärv sedan 2013

(9)

BOLAGSBESKRIVNING

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer

Egenvårdsmarknaden för kosttillskott genomsyras av hårda regulatoriska krav på kliniska studier och vetenskapliga stöd för hälsopåståenden. MedicaNatumin är väl positionerat för att möta de regulatoriska kraven genom ett omfattande kvalitetsarbete och HACCP-certifiering, samt en varumärkesportfölj som skyddas av patent- och varumärkesregistreringar.

Nedan beskrivs de största varumärkena i bolagets produktportfölj inom egenvård och skönhet och som säljs via apotek, hälsofackhandel, näthandel samt Åhléns och Kicks (enbart Jabushe). Bolaget har idag en produktportfölj på drygt 20 produkter. Några av de största varumärkena beskrivs nedan.

L-Argiplex är ett marknadsledande kosttillskott för sexuell lust, energi och funktion, samt cirkulation och allmänt välbefinnande. L-Argiplex säljs i hälsofackbutiker samt på apotek.

Jabushe, med den patenterade formulan QAL-100, är svensk och kliniskt dokumenterad hudvård med bevisad effekt vid ålderstecken såsom rynkor, solskador, spänst och lyster.

Den svenska studien är granskad och godkänd av forskningsetiska kommittén vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm (2001), samt publicerad i en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter, British Journal of Dermatology, 2003:149:841-849.

Jabushe säljs på Åhléns, Kicks samt i utvald hälsofackhandel.

Nypozin är ett kosttillskott för ledhälsa som innehåller en utvald kombination av nypon som stödjer ledernas hälsa och hjälper till att bibehålla ledernas rörlighet, samt C- vitamin som bidrar till en normal broskbildning. Ledrelaterade hälsoproblem är ett stort indikationsområde där intresset för naturlig egenvård växer snabbt.

Astaxin är en kombination av antioxidanter, vitamin C och vitamin E. Astaxin ska bidra till att immunsystemet normaliserar genom att skydda cellerna mot oxidativ stress. Den innehåller även karetonoiden astaxanthin som produceras av svenskodlade mikroalgen Haematococcus pluvialis.

Ester-C är en patenterad och syraneutral form av kalicumaskorbat som genom sin kroppsfärdiga sammasättning ger ett snabbt och långvarigt upptag av C-vitamin.

Bred produktportfölj

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (Remium) Analys utarbetad av: Björn Rydell, analytiker, Remium.

Säljer via apotek, hälsofackhandel samt e-

handel

Hårda regulatoriska krav

(10)

Report completed: Report disseminated: 08:29:09

Legally responsible publisher: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (“Remium”) Research performed by: Björn Rydell, analyst, Remium.

DISCLAIMER Content and sources

This document was prepared by Remium for general distribution. The content is based on judgements, recommendations and estimates prepared by Remium’s analysts;

generally available and public information that has been deemed reliable; or other specified sources. Judgements, recommendations and estimates pertaining to the valuation of financial instruments or companies named in this analysis are based on one or more valuation methods, such as cash flow analysis, key figures analysis, or technical analysis of price movements. Assumptions that are the basis for forecasts, target prices and estimates quoted or reproduced herein are found in the research material from the specified sources. Remium cannot guarantee the accuracy or completeness of external information. The content of the document is based on information that was current as of the date the document was published. Circumstances upon which this document was based may be affected by subsequent events, which naturally cannot be taken into account in this document. Judgements, recommendations and estimates may also change without prior notice. Please see www.introduce.se/analys/disclaimer/ for an explanation of the implications of the recommendations [“buy”, “sell” and “hold”].

The document has not been reviewed prior to publication by any company mentioned in this analysis. Unless otherwise stated herein, Remium has not entered into an agreement with any of the companies mentioned to produce the recommendations in this analysis.

Remium’s investment recommendations are based on the analyst’s opinion as to how the share should be valued when the recommendation is finalized.

Remium’s analysts normally update an investment recommendation only if a significant event has occurred that in the considered opinion of the analyst affects the value of the share.

Risks

The information herein must not be construed as a solicitation or recommendation to enter into any transaction. The information is not geared to the individual recipient’s knowledge about or experience with investments or his or her financial situation or investment objectives. The information therefore does not constitute a personal recommendation or investment advice. The information must not be regarded as advice concerning the tax consequences of investment decisions. Investors are urged to augment the information provided herein with additional relevant material and to consult a financial adviser before making investment decisions. Remium disclaims any and all liability for direct or indirect losses that may be based on this document. Investments in financial instruments are associated with financial risk. Investments may increase or decrease in value or become worthless. Forecasts of future performance are based on assumptions and there is no guarantee that forecasts will prove to be accurate.

Furthermore, historical performance does not guarantee future returns.

Conflicts of interest

Remium has established ethical guidelines and internal rules (policies and procedures) to identify, monitor and manage conflicts of interest. These are intended to prevent, preclude and, where applicable, manage conflicts of interest between the research department and other departments within the company and are based on restrictions (Chinese walls) imposed upon interdepartmental communications. Remium has also established internal rules that govern when trading is permitted in a financial instrument that is the subject of investment research. For more information about Remium’s actions to prevent, preclude and manage conflicts of interest, please see

www.introduce.se/Remium.

Remium is a market leader in corporate services related to listed small and medium cap companies, within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser, and may perform commissioned and paid research on behalf of the companies that are covered in the research product Remium Review.

For company-specific information on what services Remium provide each company, please visit this link:

https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/remium_affarsrelationer.pdf

The reader of this document may assume that Remium has received or will receive payment from the small and medium cap companies covered in the research in exchange for the performance of corporate financial services, which may lead to conflicts of interest between Remium and clients who read and act upon the research. The remuneration is agreed in advance and is not contingent upon the content of the research.

Companies in the Remium Group, their clients, management, or employees normally own or have positions in securities named herein. The analyst who has prepared this analysis and his or her family/close associates have no financial interest in the financial instruments and recommendations to which the document refers and do not own or have positions in these financial instruments. Remium’s analysts do not receive any remuneration directly connected to any corporate finance services provided by Remium or any of Remium’s mandates within Introduce, Liquidity Provider and Certified Adviser.

Please see https://remiumanalys.blob.core.windows.net/analyser/rem_rek.pdf for information about our historical investment recommendations.

Please see http://www.introduce.se/analys/disclaimer for recommendations from the research department during the last twelve months

Distribution of this document

The document is not intended for natural or legal persons that are citizens of or domiciled in a country where distribution, announcement, publication, or participation requires a further prospectus, registration, or measures other than those required under Swedish law and regulations. Such countries include the United States of America, Canada, Australia, Hong Kong, South Africa, New Zealand and Japan. No measures have or will be taken by Remium to permit distribution, announcement and publication

DISCLAIMER

2018-03-01 08:06:39 2018-03-01

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :