Informationsbrev, månad år Information januari 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Information januari 2019

Ledningsarbeten pågår i området runt trafikplats Alnarp

Vi gräver och lägger om olika slags ledningar för att få plats med de tillfälliga spåren.

Ett av dessa arbeten innebär flytt av vattenledning under spåren vid trafikplats Alnarp.

Några moment i det arbetet tar så lång tid att vi måste fortsätta arbetet under kvällen och inpå natten vid några tillfällen. Vi kan inte kan avbryta den typen av arbeten innan det är helt klart. Ljudet från maskinerna kan eventuellt upplevas som något störande.

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov.

Arbete kvälls- och nattetid vid några tillfällen

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :