• No results found

Informationsbrev, månad år Information januari 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informationsbrev, månad år Information januari 2019"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Information januari 2019

Ledningsarbeten pågår i området runt trafikplats Alnarp

Vi gräver och lägger om olika slags ledningar för att få plats med de tillfälliga spåren.

Ett av dessa arbeten innebär flytt av vattenledning under spåren vid trafikplats Alnarp.

Några moment i det arbetet tar så lång tid att vi måste fortsätta arbetet under kvällen och inpå natten vid några tillfällen. Vi kan inte kan avbryta den typen av arbeten innan det är helt klart. Ljudet från maskinerna kan eventuellt upplevas som något störande.

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov.

Arbete kvälls- och nattetid vid några tillfällen

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

References

Related documents

När det gäller bullerskyddet vid den tillfälliga stationen har vi valt en lösning som ger mest effektivt bullerskydd för alla i Hjärup, för tågen som ska köras på de

Nu är vi åter igen igång med arbeten som kräver att vi passerar gång- och cykelvägen vid Åkarps station med arbetsmaskiner.. Vi arbetar med underlaget för de tillfälliga

När trafiken rullar på den nya delen av Banvallsvägen kan vi börja flytta bullerskydds- vallen mellan spåren och vägen, och gräva för gång- och cykelpassagen under de tillfälliga

Sedan kommer vi påbörja att gräva och flytta ledningar på norra delen av Sockervägen för att sedan arbeta oss vidare längs dammen på Alnarpsvägen och

Arbetena kommer att ske i etapper vilket innebär att påverkan inte sker på hela sträckan samtidigt.. Vi kommer att inleda arbetena med att borra och pumpa

Mellan den 11-27 oktober behöver vi stänga av E6:an för att kunna slutföra arbetet med att få broarna på plats.. Visst buller

Snart är det dags att börja förbereda för arbetet med att sänka ner järnvägen genom Hjärup under marknivå.. Vi ska under november börja sätta upp stödmurar längs

I nästa vecka (vecka 34) planerar vi att starta arbetet med att ta ner träden bakom muren mellan Jakriborg och järnvägen, eftersom vi behöver det utrymmet när vi bygger de nya