Informationsbrev, månad år Störningsinformation augusti 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation augusti 2019

Arbetena vid Sockervägen har som ni vet pågått hela sommaren. Detta eftersom projektet har en viktig deadline nu i augusti när materialet till de tillfälliga spåren ska komma.

I sommar har vi därför byggt stödmur,

bullerplank, kulvert för Alnarpsån och slutfört stora delar av ledningsarbetena.

Nattarbete

Rälsen till de tillfälliga spåren kommer som vi tidigare meddelat börja byggas från området söder om E6 broarna och läggas norrut förbi Sockervägen. Materialet kommer att komma med långa specialtåg med början nu till helgen och sedan fyra lördagar framöver.

Leveranserna kommer på natten mellan lördag och söndag och kan medföra en del ljud, exempelvis när vi lastar av.

Bygget av de tillfälliga spåren i projektet kommer pågå från nu och fram till augusti 2020. Efter att spåren är byggda återstår bl.a.

svetsning och arbeten med signal- och telesystemet, kontaktledningar och teknikbyggnader.

Drönarbild över trafikplats Alnarp och Sockervägen från 2 augusti

Arbetstider

Våra normala arbetstider är dagtid mellan 7–

18, men arbete förekommer som sagt också vid andra tider. Framförallt att vi arbetar längre på kvällarna. Tack för fortsatt tålamod!

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov

I helgen börjar de nya spåren läggas vid Sockervägen en

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :