Informationsbrev, månad år April, 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år April, 2019

I början av januari hade vi en informationsträff med er som bor vid Malenas väg och Karnas väg, med tomtgränser mot Banvallsvägen. Vi diskuterade bland annat insynsskydd, buller och om det går att bygga bullerskyddsskärmarna intill tomtgränserna istället för vid stationen.

Effektivt bullerskydd för alla

När det gäller bullerskyddet vid den tillfälliga stationen har vi valt en lösning som ger mest effektivt bullerskydd för alla i Hjärup, för tågen som ska köras på de tillfälliga spåren. Vi har också en lösning för att möta önskemål om insynsskydd för de som bor intill Banvallsvägen.

Vi sätter nu upp tillfälliga skärmar för insyn vid tomtgränserna, som vi diskuterade på mötet i januari. De är 1,8 meter höga och placeras så nära tomtgränserna vid Banvallsvägen som möjligt.

Bullerskyddskärmar vid tillfälliga stationen

Vi kommer att sätta upp bullerskyddsskärmar intill spåren vid den tillfälliga stationen som det var tänkt från början. Att dämpa bullret från tågen är ett krav som ställs i järnvägsplanen.

Buller dämpas effektivast med skärmar så nära bullerkällan som möjligt.

Om bullerskyddsskärmarna hade flyttats ut till tomtgränserna, vid Banvallsvägen, hade den bullerskyddande effekten minskat avsevärt för de som bor i området, även för de boende intill Banvallsvägen.

Kontakt

Har du frågor om lösningen är du välkommen att kontakta oss på denna adress lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Bullerskydd vid tillfälliga stationen och Banvallsvägen

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771 - 921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar Instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :