• No results found

Informationsbrev, månad år April, 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informationsbrev, månad år April, 2019"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år April, 2019

I början av januari hade vi en informationsträff med er som bor vid Malenas väg och Karnas väg, med tomtgränser mot Banvallsvägen. Vi diskuterade bland annat insynsskydd, buller och om det går att bygga bullerskyddsskärmarna intill tomtgränserna istället för vid stationen.

Effektivt bullerskydd för alla

När det gäller bullerskyddet vid den tillfälliga stationen har vi valt en lösning som ger mest effektivt bullerskydd för alla i Hjärup, för tågen som ska köras på de tillfälliga spåren. Vi har också en lösning för att möta önskemål om insynsskydd för de som bor intill Banvallsvägen.

Vi sätter nu upp tillfälliga skärmar för insyn vid tomtgränserna, som vi diskuterade på mötet i januari. De är 1,8 meter höga och placeras så nära tomtgränserna vid Banvallsvägen som möjligt.

Bullerskyddskärmar vid tillfälliga stationen

Vi kommer att sätta upp bullerskyddsskärmar intill spåren vid den tillfälliga stationen som det var tänkt från början. Att dämpa bullret från tågen är ett krav som ställs i järnvägsplanen.

Buller dämpas effektivast med skärmar så nära bullerkällan som möjligt.

Om bullerskyddsskärmarna hade flyttats ut till tomtgränserna, vid Banvallsvägen, hade den bullerskyddande effekten minskat avsevärt för de som bor i området, även för de boende intill Banvallsvägen.

Kontakt

Har du frågor om lösningen är du välkommen att kontakta oss på denna adress lund-arlov-fyra-spar@trafikverket.se

Bullerskydd vid tillfälliga stationen och Banvallsvägen

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771 - 921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar Instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

References

Related documents

Några moment i det arbetet tar så lång tid att vi måste fortsätta arbetet under kvällen och inpå natten vid några tillfällen.. Vi kan inte kan avbryta den typen av arbeten innan

Nu är vi åter igen igång med arbeten som kräver att vi passerar gång- och cykelvägen vid Åkarps station med arbetsmaskiner.. Vi arbetar med underlaget för de tillfälliga

När trafiken rullar på den nya delen av Banvallsvägen kan vi börja flytta bullerskydds- vallen mellan spåren och vägen, och gräva för gång- och cykelpassagen under de tillfälliga

Sedan kommer vi påbörja att gräva och flytta ledningar på norra delen av Sockervägen för att sedan arbeta oss vidare längs dammen på Alnarpsvägen och

Arbetena kommer att ske i etapper vilket innebär att påverkan inte sker på hela sträckan samtidigt.. Vi kommer att inleda arbetena med att borra och pumpa

Mellan den 11-27 oktober behöver vi stänga av E6:an för att kunna slutföra arbetet med att få broarna på plats.. Visst buller

Snart är det dags att börja förbereda för arbetet med att sänka ner järnvägen genom Hjärup under marknivå.. Vi ska under november börja sätta upp stödmurar längs

I nästa vecka (vecka 34) planerar vi att starta arbetet med att ta ner träden bakom muren mellan Jakriborg och järnvägen, eftersom vi behöver det utrymmet när vi bygger de nya