Informationsbrev, månad år Störningsinformation augusti 2019

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation augusti 2019

Arbetena runt och på Åkarps station har pågått hela sommaren och nu har de tillfälliga spåren börjat byggas.

Nattarbete

Den första rälsen till de tillfälliga spåren kom till området söder om E6 broarna i helgen som var. I veckan bygger vi spår från E6-broarna och arbetar oss norrut. Till helgen kommer en ny levereras med räls och slipers för att vi ska kunna fortsätta bygga. Materialet kommer med långa specialtåg natten mellan lördag och söndag. Det kan medföra en del ljud, speciellt när vi lastar av.

Bygget av de tillfälliga spåren i projektet kommer pågå fram till augusti 2020. Efter att spåren är lagda återstår bland annat svetsning och arbeten med signal- och telesystemet, kontaktledningar och teknikbyggnader.

Spårbädd norr om Åkarps station

Arbetstider

Våra normala arbetstider är dagtid mellan 7–

18, men arbete förekommer som sagt också vid andra tider. Framförallt att vi arbetar längre på kvällarna. Tack på förhand för ert fortsatta tålamod.

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov

Nattarbete runt Åkarps station

en

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagsvägen 14, 232 37 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :