Preliminär plan för sammanträden 2020

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

T J Ä N S T E S K R I V E L S E

2019-10-03 Sida 1 av 1 Dnr SN 2019/106

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Preliminär plan för sammanträden 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till sammanträdesplan godkänns.

Sammanfattning av ärendet

För upprättande av en gemensam sammanträdesplan för 2020 har uppgifter begärts om socialnämndens sammanträden under nästa år.

Följande sammanträdesdagar föreslås:

AU SN

Januari 16 -

Februari 13 6,27

Mars 12 26

April 16 29 (onsdag)

Maj 14 28

Juni 10(onsdag) 25

Juli 2 -

Augusti 13 27

September 10 24

Oktober 8 22

November 5 19

December 3 17

Jan-21 14 28

Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen

Handläggare Lotta Damberg Socialchef

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :