Informationsbrev, månad år Störningsinformation maj 2018

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation maj 2018

Sedan bron över Gränsvägen installerades över spåren i vecka 16 har vi arbetat med att justera in brons olika delar samt fylla upp

bropåfarterna med massor.

Östra sidan är i stort sett klar men västra sidan är ännu inte helt klar.

Det som återstår innan bron och nya

Gränsvägen kan öppnas för biltrafik, är alltså att slutföra arbetet med att fylla upp

bropåfarterna.

Detta arbete är beroende av att det är torrt väder eftersom massorna inte får vara blöta när vi lägger dem på plats. De måste vara torra för att utgöra ett säkert underlag. Får vi regnigt väder blir vi försenade.

Vägen och bron ska öppnas i mitten av juni eftersom vi då måste stänga av Alnarpsvägen i Åkarp pga. att vi har en tågfri tid i spår helgen den 16-17 juni för att arbeta med att stänga bommarna där.

Nya bron över Gränsvägen sett från Stationsvägen

Helgarbete och långa arbetsdagar

Av dessa två anledningar är vi tyvärr tvungna att fortsätta arbeta på väldigt intensivt nu i slutskedet. Detta innebär arbete långa dagar och arbete på helgdagar. Vi gör vårt bästa för att inte bullra mer än vi behöver och får och vi vattnar regelbundet för att minska damm från bygget. Tack för ert tålamod, snart är vi klara.

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov.

Avslutande arbeten vid Gränsvägen

Lund-Arlöv, fyra spår

Adress: Företagavägen 14, 23237 Arlöv. Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv. Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL

Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :