• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 1 2019.pdf Pdf, 2 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 1 2019.pdf Pdf, 2 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SÄKERHET Anitas förslag ökade säkerheten Sid 5

EUROPAVAL Gör din röst hörd i EU-valet Sid 13

NÄRINGSLIV Premiär för gala Sid 13

TILLSAMMANS Dagverksamhet mot ensamhet Sid 15

1

Furuborgskolan hänger med

MODERNT LÄRANDE LOCKAR FLER. SID 8

NYKVARN JUBILERAR SID 4

HEDERS­

MEDBORGARE BERNDT SID 6

FRIDA NY KOMMUN­

DIREKTÖR

SID 10

(2)

n

Hej Nykvarnsbor! Tänk att jag får chansen att vara med och leda den här kommunen från tonårstid in i vuxen livet. För i år fyller Nykvarn 20 år som kommun.

Själv är jag ny i kommunen, när jag skriver det här har jag varit på jobbet i tre veckor och är så glad över det fina bemötande jag fått. Jag är stolt över att få vara en del av en expanderande kommun med engagerade med arbetare som varje dag tillsammans arbetar med att göra kommunen lite bättre för medborgare och näringsliv.

Tidningen Tutan är en ny bekant­

skap för mig. I detta nummer tar vi bland mycket annat upp valet till Europaparlamentet den 26 maj, värdet av grannsamverkan för att minska risken för vardagsbrottslighet, ut ­ nämningen av ny hedersmedborgare och att Nykvarns första näringslivsgala arrangeras på Taxinge slott senare i vår.

Skolan är en av de mest prioriterade verksamheterna i Nykvarn. Kommunens allra nyaste skola, Furuborgskolan, invigdes hösten 2017. Läs vårt repor­

tage från Furuborgskolan på sidan 8.

Våren är på stark frammarsch och nu är det läge att se fram mot somma­

ren då vår kommuns 20­årsjubileum når sin höjdpunkt med Nykvarnsdagen den 6 juni på Folkets park. Med nästa

nummer av Tutan följer en jubileums­

bilaga med återblickar på de gångna åren och tankar inför framtiden.

Vi syns i Nykvarn!

Frida Nilsson, kommundirektör frida.nilsson@nykvarn.se

Medborgartidningen TUTAN produceras av Nykvarns kommun i samarbete med Ryter kommunikationsbyrå. Du kan också läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se ANSVARIG UTGIVARE Frida Nilsson, frida.nilsson@nykvarn.se REDAKTÖR Eva Thelander, eva.thelander@nykvarn.se TEXTER Nykvarns kommun och Håkan Svensson, hakan@ryter.se GRAFISK PRODUKTION Ryter kommunikationsbyrå AB. TRYCK Stibo Complete. Tutan klimatkompenserar för tryckningen DISTRIBU- TION PostNord. NÄSTA NUMMER Maj 2019. NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn, tfn: 08-555 010 00, www.nykvarn.se

ÖPPETTIDER

KUNDCENTER/BIBLIOTEKET Måndag ...08.00–19.00 Tisdag ...08.00–17.00 Onsdag ...08.00–17.00 Torsdag ...08.00–19.00 Fredag ...08.00–17.00 Lördag ...11.00–14.00 Söndag ... Stängt Resandecentrum öppnar

kl. 06.00 på vardagar.

AVVIKANDE ÖPPETTIDER Under påsk och valborg ändras tiderna följande dagar:

Torsdag 18/4 ...08.00–15.00 Fredag 19/4 ... Stängt Lördan 20/4 ... Stängt Måndag 22/4 ... Stängt Tisdag 30/4 ...08.00–15.00 Onsdag 1/5 ... Stängt

På gång?

På www.nykvarn.se finns vår evenemangskalender som ger dig full koll på vad som händer i kommunen.

Synpunkter?

Har du synpunkter på kommunens service och tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina tankar, idéer, beröm och klagomål ger oss en chans att utveckla vår verksamhet. Se www.nykvarn.se.

Följ oss, fråga oss och ta del av aktuell information. Nykvarns kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Sök på Nykvarns kommun.

n

TUTAN 1/2019:

Nykvarn fyller år ... 4

Anitas räcke på plats ... 5

Årets hedersmedborgare ... 6

Allt fler väljer Furuborgskolan ... 8

Lär känna kommundirektören ... 10

Bra metod mot inbrott ... 11

På nya jobb ... 12

Nykvarns första näringslivsgala ... 13

Dags för EU-val ... 13

Finskt förvaltningsområde ... 14

Träffar som lyfter vardagen ... 15

Vårens kulturprogram ... 16

Kvällstid knallade jag runt lite och kom till bensin macken här i Turinge där det också med tiden blev lite extrajobb.”

Berndt Larsson. Läs mer på sid 6

Foto: Pontus Orre

Läs även intervjun med Frida på sidan 10.

(3)

n

I KORTHET

SÖKES: FLER BRANDMÄN PÅ DELTID

n Vill du ge människor en säker vardag?

Har du dessutom bra kondition och körkort?

Då kanske ett uppdrag som deltids brandman i Nykvarn kan vara något för dig.

Som brandman på deltid bidrar du till säkerheten för människor i Nykvarn och blir samtidigt en tillgång i säkerhetsarbetet på din ordinarie arbetsplats. Att vara deltidsbrand- man är en kommunal deltidsanställning men inget vanligt deltidsjobb.

– Vanligt är att man har ett annat jobb, men när man har beredskap ska man kunna inställa sig på brandstationen inom fem minuter när larmet går, förklarar Kim Ekman, stationschef vid brand- stationen i Nykvarn som ingår i Södertörns brandförsvars förbund, SBFF.

För att vara aktuell för tjänsten som deltids- brandman ska du bland annat ha fyllt 18 år, ha B-körkort, bra kondition och klara brandförsvarets rekryteringstester.

Du får sedan en grundutbildning av SBFF.

Kontakta Kim Ekman, SBFF, för mer information, tel. 0708-54 58 22 eller gå in på SBFF.se och fyll i en ansökan.

Kommunhuset byggs ut

n När invånarna blir fler ökar också antalet anställda i kommunen. För att samla med arbetarna i samma hus har Nykvarns kommun kommit överens med sin hyresvärd om att bygga ut kommunhuset.

Det nuvarande kommunhuset byggs ut med cirka 2 000 kvadratmeter, vilket ger sammanlagt 3 900 kvadratmeter kontors- yta, inklusive biblioteket som stannar kvar i nu varande lokaler.

På grund av platsbrist är verksam- heterna i dag utspridda på fyra olika ställen.

I de nya lokalerna kommer anställda och medborgare närmare varandra samtidigt

som byggnaden blir en viktig del av Nykvarns centrum.

Det är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som äger fastigheten och står för om- byggnationen. Nykvarns kommun har tecknat ett 25-årigt hyresavtal med sin hyresvärd.

– Det är en bättre och mer ekonomisk lösning för kommunen att ingå ett långsiktigt hyresavtal än att bygga själv. Vi har även säkrat kommunens långsiktiga lokalbehov när vi växer, säger Frida Nilsson, kommun- direktör i Nykvarns kommun.

Om- och tillbyggnaden beräknas vara klar för inflyttning våren 2020.

Ansök om flagga

n Som privatperson folkbokförd i Nykvarns kommun kan

du ansöka om att få en svensk flagga.

Föreningar och organisationer med säte i Nykvarn kan ansöka om en fana.

Nykvarns kommun delar ut en flagga och en fana i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Blanketterna ”Ansökan om svensk flagga enskild person” och ”Ansökan om svensk fana förening/organisation” finns att hämta på www.nykvarn.se, under e-tjänster och blanketter, samt i kund- center, Centrumvägen 26. Ansökan ska vara inne senast den 5 maj.

ELDNINGSVECKOR

n Veckorna 15, 16 och 17, alltså 8–28 april, är det eldningsveckor.

Då kan du elda torrt trädgårdsavfall, som kvistar och ris. Du kan bara elda i mindre omfattning och när det inte är för blåsigt eller för torrt i markerna.

Du får inte elda om det strider mot gällande brand föreskrifter.

Tänk på att hålla elden under kontroll.

Kraftig och ihållande rök kan skapa olägenhet för människors hälsa.

Lämna

trädgårdsavfall

n Lördagen den 14 och lördagen den 28 april kan du lämna trädgårdsavfall vid gatukontoret på Norra Stationsvägen 24.

Området är öppet kl.10–13 och det finns personal på plats som kan hjälpa dig.

Foto: Pontus Orre Foto: Unsplash

– Vi har plats för fler deltidsbrandmän, säger Kim Eriksson, stationschef i Nykvarn.

Illustration: SBB

Det nya kommunhuset beräknas vara klart våren 2020.

(4)

n

JUBILEUM.

Grattis Nykvarn! I år är det 20 år sedan

kommunen föddes. Det ska märkas på olika sätt under året – inte minst på Nykvarnsdagen som får extra 20­årsglans.

n Från en entusiastisk utbrytarkommun till en vuxen 20­åring med stadig tillväxt och ytterst lovande framtidsutsikter.

När Nykvarn bröt sig ur Södertälje 1999 var det en kommundel som strävade efter mer närdemokrati och ekonomisk självständighet. En folkomröstning som hölls 1997 gav klartecken: 77,2 procent ville ha egen kommun. Ledande politiker i Södertälje gav sitt stöd, liksom Kammarkollegiet som konstaterade att både Nykvarn och Södertälje skulle få en tillräckligt stor befolkning och ”lik värdiga ekonomiska förutsättningar” för att ge invånarna fullgod kommunal service.

Vid tio års ålder siktade kommunen på år 2025 och kallade sig ”Ung, vild och vacker”. I dag, på tröskeln till vuxenlivet, siktar kommunen mot 2035 med visionen

”Kom närmare”.

Så blir också jubileet: De 20 åren ska firas nära kommunens invånare.

– Vi satsar på ett jubileum i samarbete med föreningar, skolor, organisationer och näringsliv som har bjudits in att lämna förslag till evenemang och att medverka. Flera evenemang under året får en särskild födelsedags stämpel

– andra hålls särskilt med anledning av firandet, berättar Liselotte Palmborg, kultur­ och fritidschef och projektledare för 20­årsjubileet.

Det stora födelsedagskalaset hålls i samband med Nykvarnsdagen i Folkets park den 6 juni då artisterna Lisa Ajax och Nassim Al Fakir är bokade. Med verkar i firandet gör även John Lundvik som ger en konsert med Nykvarns musikkår som också har ett jubileumsår: 2019 är det 150 år sedan orkestern bildades.

En annan jubilar är AB Nykvarns­

bostäder, Nybo, som bildades samtidigt med Nykvarns kommun. Fastighets bolaget firar 20­årsjubileet med bland annat öppet hus i nya lokaler efter sommaren.

Jubileumsprogrammet uppdateras efterhand på kommunens hemsida och Facebooksida. Med nästa Tutan får du dessutom en jubileumstidning med mer information om firandet under året och på Nykvarnsdagen. Tidningen ger också glimtar av utvecklingen i Nykvarn sedan 1999. n

John Lundvik kommer att ge en konsert tillsammans med Nykvarns musikkår.

NYKVARN FIRAR 20 HELA ÅRET

Även Lisa Ajax kommer till Nykvarn.

Foto: Pressbild Foto: Pressbild

(5)

Hjälp för dig som ofta bråkar med ditt barn

Bråkar du och ditt barn ofta? Du är inte ensam om detta. I en Komet- grupp kan du lära dig nya sätt att samspela med ditt barn.

Ibland är det svårt att veta hur man ska stödja sitt barn på bästa sätt. Bråk mellan föräldrar och barn är naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur. Då kan det vara bra att diskutera med andra och få vägledning.

Komet är gruppträffar för föräldrar som har barn mellan tre och elva år och upplever att det är mycket bråk och tjat hemma. Varje träff leds av två ut bildade grupp- ledare och varje grupp består av sex till tolv föräldrar.

Du träffar andra som är i samma situation som du, får chans att ut- byta erfarenheter och får informa- tion om vad forskningen säger.

Dessutom får du öva på nya sätt att bemöta ditt barn.

Forskning visar att familje- utbildningar som Komet ger positiva resultat. Många föräldrar ser en förändring till det bättre redan efter några träffar och upplever att den positiva samvaron ökat i familjen.

Vill du vara med i en Komet grupp i Nykvarn? Kontakta avdelningen för barn och familj via kommunens växel, tel.08-555 010 00. n

”Anitas räcke” på plats

n

SÄKERHET.

Det började som ett medborgarförslag.

Och nu är det på plats – ett räcke som gör vägen tryggare för skolbarn och andra som går och cyklar längs Maskinförare vägen.

n

Anita Hellqvist i Sandtorp ville förbättra trafiksäkerheten utefter Maskinförare­

vägen, inte minst för skolbarnens trygghet.

Hon skickade in ett medborgarförslag.

– Förslaget kom till av omtanke om barnen som cyklar den här sträckan. När beslutet sedan togs i kommunfullmäktige kändes det bra, säger hon.

I sitt förslag efterlyste Anita bland annat ett räcke mellan den livligt trafikerade Maskinförarevägen och gång­ och cykel­

banan. Sträckan binder samman Sandtorp med tätorten. Anita fick följa ärendets gång genom hela det kommunala maskineriet.

När beslutet togs i fullmäktige var hon på åhörarplats.

– Nu är räcket på plats. Internt där hemma kallas det för ”Anitas räcke”, säger Anita.

Nykvarns kommuns trafikingenjör Ullrica Iversjö är glad över att gång­

trafikanter och cyklister nu kan röra sig tryggare på gång­ och cykelvägen, när den separerats från vägbanan genom räcket.

– Ett tack är på plats till Anita. Det finns

säkert fler idéer bland Nykvarnsborna.

Med Anita som exempel kan vi hoppas på att fler hör av sig, säger Ullrica Iversjö.

Förutom det drygt 200 meter långa räcket har kommunen nyligen gjort mer för säkerheten. Cykelparkeringen vid järn­

vägsstationen och nya cykelställ med lås vid busshållplatsen Järnavägen/Brokvarn är ett par exempel. Upprustningen av kommunens lek platser fortsätter också i vår, när lekplatsen Fridalund ska bli till­

gänglig för fler.

– Dessutom ska Stålbruksparken, tidigare kallad Engelska parken, göras lättare att nå via en gångbro över ån.

Det blir även ny belysning där, berättar Ullrica Iversjö.

Bor du i Nykvarn? Har du också en idé som rör kommunens verksamhet och som du vill att de styrande tar ställning till? I så fall kan du lämna in ett medbor­

garförslag till kommun fullmäktige.

Mer information finns under rubriken

”Kommunfullmäktige” på hemsidan, www.nykvarn.se n

Foto: Pontus Orre Foto: Scandinav

Idén om skyddsräcke var bra, tycker trafikingenjör Ullrica Iversjö som gärna ser fler förslag från medborgarna.

(6)

Foto: Pontus Orre

HEDERSMEDBORGARE

Varje år utser kommunfullmäktiges presidium en hedersmedborgare i Nykvarns kommun efter det att med- borgarna har fått lämna förslag.

Hedersmedborgaren får ut märkelsen för att ha gjort något som gagnat kommunen idrottsligt, konstnärligt, affärsmässigt eller på annat vis.

Porträtt på samtliga heders medborgare hänger i Qulturum Sländan.

ÅRETS MOTIVERING:

”Berndt Larsson, ägare av Turinge- macken, har under lång tid verkat som bärare av en unik servicekultur.

Berndt är en av Nykvarns mest kända personer, och har varit så under lång tid genom sitt företagande men också genom sina fritidsintressen som fotboll, hockey, motocross och trav. Tidiga morgnar finns Berndt fortfarande på macken som på senare tid setts såväl på bioduken som på TV.”

Årets hedersmedborgare Berndt Larsson är egentligen pensionerad från macken i Turinge men dyker fort- farande gärna upp redan vid femtiden på morgonen med frugan Ingas nytankade kaffetermosar.

– Ett helt liv med kunder att prata en stund med och hjälpa till rätta kan man inte bara stänga av, säger Berndt om jobbet på Sveriges enda (?) fullservicemack.

(7)

n

Det är nämligen Berndt Larsson som gjort det möjligt för många att köra bil och samtidigt se bra ut. Det är Berndt som hållit i rakan som skapat fina utsikter genom bilrutan, fyllt tanken eller för den delen bytt en fläktrem, kollat oljan, tänd­

stiften och lamporna. Vid Turingemacken är det fullservice som gäller.

Berndt Larsson kom med sin familj från Ångermanland till Nykvarn som sexton­

åring i slutet av 1950­talet. Pappan hade fått jobb som skogvaktare på Vidbynäs och eftersom sonen Berndt skulle gå i pappas fotspår var han med ute på ägorna redan första dagen.

– Kvällstid knallade jag runt lite och kom till bensinmacken här i Turinge där det också med tiden blev lite extrajobb.

Jag hamnade sedan på befälsskola vid då ­ varande infanteriet I10 i Strängnäs fram till mars 1961 då jag sade tack och adjö till regementschefen, berättar Berndt i dag.

Shell-macken i Turinge drevs då och fram till 1964 av Hugo Grundby. Berndt berättar:

– Då var Hugo less. Han hade läst extra till ingenjör och efter hans examen 1964 fick jag chansen att ta över.

Hektiska dagar, och nätter, väntade.

På den tiden var macken bemannad dygnet runt, och erbjöd all service kring bilen.

– Mina bröder och jag jobbade dygnet runt i tio år, fram till dess då vägen lades om 1974. Genomfartstrafiken styrdes över

till motorvägen E20. Men vi tummade aldrig på fullservicebegreppet med öppet dygnet runt, och fullservice gäller fort­

farande. Numera börjar dagen vid 05.00 och pågår till dess vi är klara om kvällen, berättar Berndt.

Begreppet ”fullservice” innebär även en annan dimension hos heders medborgare Berndt. Hundratals sommarstuge byggare har fått hjälp med att röja mark för sina byggen, där Berndt dragit fram med motor­

sågen, kapat, apterat och kört undan med Volvo­traktorn med kran på taket. Hos Berndt har sommarstuge­ och villa ägare handlat gödsel, torv, jord och mycket mer.

Som om inte allt detta skulle räcka, ledde Berndts hästintresse också till

travlivet. Om detta skvallrar många foton på väggarna i mackens innandömen.

I dag är det barn och barnbarn som driver Turingemacken vidare. Men bara till för ett par år sedan tillbringade farfar Berndt nätterna i en säng på macken. Hustru Inga fick ofta sova ensam hemma i huset, fram till en natt då Berndt vaknade av att någon försökte bryta sig in i lokalerna:

– Det var första gången på alla år. Men sedan polisen förklarat att det är dumt att riskera livet för en limpa cigarretter så flyttade jag hem. ”Sovrummet” gjordes om till spelavdelning och så är det ännu i dag.

Barnbarnet Mattias tycker det är bra:

– Farfar hoppar in och kommer gärna vid femtiden på morgonen då vi öppnar.

Han brukar ha kaffetermosar från farmor med och när min farbror eller jag ibland vill ha lite semester så är han självklar ersättare, säger Mattias.

Familjeföretagaren Berndt Larsson är med andra ord en 77­årig heders­

man, väl värd utmärkelsen ”Heders ­ medborgare i Nykvarn”. Han berättar hur nyheten meddelades:

– Jag blev förvånad när de ringde från kommunen. Först tyckte jag att det väl finns många andra som borde uppmärk­

sammas före mig, men efter fem minuters betänketid svarade jag ”ja”.

Tutan gratulerar! n

Hedersmedborgare med fullservice till alla

n

HEDERSMEDBORGARE

De flesta Nykvarnsbor som träffat årets hedersmedborgare Berndt Larsson har gjort det från ratten och genom vindrutan på

bilen. Eller möjligen vid hjulskifte, oljebyte eller annan service.

Här bakom disken behöver heders medborgare Berndt Larsson och barnbarnet Mattias Larsson inte vänta länge på nya kunder.

Foto: Pontus Orre

(8)

n

Vid invigningen hösten 2017 hade Furuborgskolan knappt 50 elever. Sedan dess har ryktet om en trygg och lugn skola spridit sig. Inför höstterminen 2018 fick Furuborgskolan nästan lika många förstahands val som övriga skolor och har i dag ett 100­tal elever, från förskoleklass till årskurs två. Plus förskolebarn från Lillhaga, tillfälligt placerade här i väntan på nya lokaler. Framöver ska antalet elever öka i takt med nya årskullar, tills det blivit en fullskalig F­6­skola.

Att Furuborgskolan på så kort tid lyck­

ats skapa en stabil miljö för såväl barn som

medarbetare beror på den täta kopplingen till Björkestaskolan. De flesta av skolans tio pedagoger har tidigare arbetat där, medan bibliotekarie, specialpedagoger och skolsköterska delar sin tid mellan de båda skolorna. Det förklarar rektor Maria Brauer och biträdande rektor Malin Johansson som också arbetar på båda skolorna.

– Vi har haft en enorm fördel av att kunna använda Björkestaskolan som bas.

Samarbetet har gett oss stabila peda goger med bra förankring i verksamheten och flera andra goda synergieffekter, säger Maria Brauer, och tillägger:

– Dessutom har vi pedagoger som är beredda på att arbeta brett och ta eget ansvar. Allt fungerar inte perfekt i nya lokaler, då gäller det att vara problem­

lösare och hjälpas åt. Både föräldrar och pedagoger som kommit hit har gjort ett medvetet val. Det ger en positiv kraft i sig.

Samma flexibilitet gäller de rymliga och ljusa lokalerna. Det finns gott om mindre grupprum så att undervisningen enkelt kan växla mellan hel­ och halvklass. Ytor

som i dag används för samling och lek kan vid behov byggas om till mindre enheter.

Klassrum kan skärmas av med vikväggar.

Trots rejäla takhöjder, stora ytor och volymer ger byggnaden ett trivsamt intryck. Belysningen går att dimra till lämplig nivå, ljud absorberas av trä ­ paneler i naturmaterial. Färgvalet ger olika signaler – från lugnande grönt i biblioteket till aktiv neongul på torget – en trapphall med vackra ljusinsläpp som också kan användas som samlingssal med trappstegen som sittplatser.

– Jag kom hit från Björkestaskolan som jag tycker mycket om. Men det här är

Flexibla rum för modernt lärande

Starten var försiktig. Men det här läsåret har

kommunens nyaste skola, Furuborgskolan, dubbelt så många elever och ett positivt driv bland både pedagoger och föräldrar.

– Det här är lokaler för modernt lärande, konstaterar en av skolans lärare, Helena Johansson Ekman.

Foto: Pontus Orre

Det är stor skillnad att jobba på Furuborg- skolan, tycker Helena Johansson Ekman.

Foto: Pontus Orre

(9)

n

UTBILDNING

lokaler för modernt lärande. Det är stor skillnad, säger Helena Johansson Ekman, resurslärare i årskurs 1 och 2.

Nu har ju inte alla kommunala skolor i Nykvarn lika nya lokaler. Men lyckas ändå få toppresultat i olika mätningar. Vad är hemligheten?

– Vi har kompetens runt det som ut manar. Här på Furuborg har vi till exempel inga elevassistenter som vaktar barn, vi har pedagoger som jobbar aktivt med barnet så fort vi upptäcker svårig­

heter. Vi är bra på att kartlägga, ringa in, bygga strukturer, redan på förskole nivå.

Om vi sätter in insatser tidigt ger det resul­

tat i högre årskurser. Det är ett med vetet arbete, säger Maria Brauer.

Malin Johansson inflikar:

– Våra specialpedagoger arbetar inte bara med enstaka elever. De handleder också våra vanliga lärare som på så sätt kan ta med sig kunskapen till sina klass­

rum. Det ökar effekten.

Och, inte minst, tror Maria Brauer att de tydliga förväntningarna har stor betydelse:

– Förutom att vi har lärare som själva vill utvecklas har vi från ledningens sida också tydliga förväntningar ­ på lärarna, föräldrarna och barnen. n

Nykvarnsmodell ger toppresultat

n Tydliga politiska visioner, lärande på alla nivåer och tidiga insatser. Det är några förklaringar till att Nykvarns skolor år efter år ligger i topp i nationella mätningar.

Vid SKL:s senaste jämförelse hade till exempel kommunens nior högst andel gymnasiebehörighet i landet.

Vad är receptet? Finns det en sär- skild Nykvarnsmodell? Ja, det gör det faktiskt, förklarar kommunens utbildningschef Susanne Englund.

Att politikerna har satt tydligt fokus på skolan är en första viktig förutsättning, säger hon.

– Det gör att allt hänger ihop.

Från kommunfullmäktige till förskola finns en gemensam tanke om att skolan och förskolan är viktiga.

Bra ledarskap, tidiga insatser vid eventuella problem och gynn- samma socioekonomiska faktorer är andra framgångsfaktorer.

Plus, förstås, många skickliga och behöriga lärare och förskollärare.

– I förskolan är till exempel två av tre anställda förskollärare be höriga. Det är en mycket hög an- del. Det är ju på förskolan lärandet börjar, säger Susanne Englund.

Men även duktiga pedagoger måste utvecklas. Och här ligger en annan, och kanske den viktigaste, ingrediensen i Nykvarns- modellen: i kommunens skolor pågår ett ständigt lärande där skolor, skolledare och pedagoger hela tiden lär av varandra.

– Många lärare är vana att arbeta ostört i klassrummet. Så är det inte i Nykvarn. Här sitter lärare med på varandras lektioner för in- spiration och feedback. På samma sätt finns det tydliga strukturer för lärande och erfarenhetsutbyte på alla nivåer. Just detta kollegiala lärande är ovanligt i Skolsverige, men är väl förankrat i forskning – det är sådant som bidrar till ut- veckling, säger Susanne Englund. n I den moderna skolmiljön på Furuborgskolan hittar vi eleverna Eda och Linn.

Foto: Pontus Orre

(10)

Foto: Pontus Orre

Dåvarande chefen för sektorn för administration, ledning och service i Värmdö kommun fick se Nykvarns annons på LinkedIn att man sökte en ny kommundirektör Värmdö förlorade en medarbetare – Nykvarn vann en kommundirektör, Frida Nilsson.

n

Född och uppvuxen i Lund blev denna gitarrspelande skånska så småningom jurist med inriktningen kommunalrätt.

Det blev sedan sammanlagt tolv år i Värmdö som kommunjurist, kanslichef och slut ligen chef för sektorn för adminis­

tration, ledning och service innan ögonen föll på Nykvarn.

– Uppdraget fångade mitt intresse.

Nykvarn lockade, en 20 år ung kommun som vuxit snabbt de senaste åren och som har ett expanderande näringsliv.

Med andra ord såg jag där en attraktiv arbetsplats och en bra plattform att jobba vidare från, säger Frida Nilsson som gjorde första dagen på nya jobbet den 28 januari.

Mycket av det nya jobbet för Frida Nilsson innebär att tillsammans med övriga i kommunledningen fortsätta att stiga in i en snabbt utvecklande samtid.

– Nykvarn är en fantastisk plats och här arbetar kompetenta och engagerade medarbetare. Jag vill till­

sammans med dem arbeta med att få Nykvarn att fort sätta växa och frodas.

Jag vill arbeta med automatisering och digitalisering. Redan i Värmdö hann jag att vara med om planering för robotstöd inom bland annat försörjningsstöd, säger Frida Nilsson och tillägger:

– Det är viktigt att förklara att ”robotisering” inte handlar om att sätta

Musikalisk kommundirektör vill arbeta tillsammans

Vi ska göra visioner till verkstad, förklarar Nykvarns nya kommundirektör Frida Nilsson.

(11)

n

SÄKERHET

Grannsamverkan – bra metod mot inbrott

Foto: Calle Sigrell

Under vinterns mörka månader ökade antalet bostadinbrott i lokalpolisområdet Södertälje.

Grannsamverkan är ett bra sätt att göra det svårare för tjuven.

n

I december och januari gjordes 149 inbrott och försök till inbrott i lokalpolisområdet som består av Södertälje, Nykvarn och Salem.

Fem inbrott drabbade Nykvarn.

Grannsamverkan är en effektiv metod för att minska vardags­

brottslighet som inbrott. Syftet med grannsamverkan är att göra bostads­

områden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt att förmedla kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

I flera områden i Nykvarn finns det redan fungerande grannsamverkan.

– Nykvarn ska upplevas som en trygg plats att bo, arbeta, studera och vistas i dygnet runt. Därför är det viktigt att kommun, myndigheter, näringsliv och invånare hjälps åt och arbetar tillsammans för att Nykvarn blir en trygg och säker plats för alla, säger Niclas Fagerström, säkerhets­

chef i Nykvarns kommun.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) minskar risken för inbrott i genomsnitt med 26 procent om man jobbar med grannsamverkan.

– En plats blir inte tryggare än vad vi tillsammans gör den till, säger Niclas Fagerström.

För att få driva grannsamverkan ska du/din förening/gransamverkans­

område genomgå utbildning minst vart tredje år.

När du har gått utbildningen är du behörig kontaktperson och får månadsbrev och nyhetsflashar som du är ansvarig för att dela med dig av till de boende i ditt grannsamverkans­

område. Efter utbildning är du även behörig att beställa material via kommunens säkerhetsavdelning.

Grannsamverkan i Nykvarn är ett samarbete mellan lokalpolisområdet Södertälje samt de tre kommunerna Nykvarn, Salem och Södertälje.

Här ges utbildning i grannsamverkan under 2019:

• 8 april, Nykvarn

• 16 maj, Södertälje

• 16 september, Salem

• 14 oktober, Nykvarn

• 13 november, Södertälje Information om tid och anmälan publiceras närmare utbildnings­

datumet på kommunens hemsida.

Du kan också anmäla dig direkt till kommunens säkerhetschef Niclas Fagerström, niclas.fagerstrom@

nykvarn.se, tel. 08­550 010 00.

Tips!

• Prenumerera på Grannsamverkans nyhetsbrev via mejl. Anmäl dig via nykvarn.se

• Ladda ner Grannsamverkans app SSF Grannsamverkan till din smartphone. n

in en robot som ska ta över jobbet från en människa, utan det är ett stöd för att kunna fortsätta ge god service till allt fler kommuninvånare.

Vad innebär det då mer att vara kommundirektör?

– Den korta versionen är att jag ska samla förvaltningen och organisationen och leda fram mot vision Nykvarn 2035 som är den målsättning som lagts fram i fullmäktige. Tillsammans med alla andra kommunanställda ska vi göra verklighet av det fullmäktige beslutat. Vi ska se till att det ”blir verkstad”, helt enkelt.

När hon inte finns på jobbet hittas nya kommundirektören Frida Nilsson hemma på Södermalm i Stockholm.

– Det är inte aktuellt med flytt, i alla fall inte för dagen. Mina barn går fort­

farande i skolan och det är förstås bra om de kan gå kvar i sin invanda miljö, säger Frida Nilsson.

När det blir tid över provar hon gärna kunskaperna från det klassiska gitarrspel som finns sedan många år tillbaka – men det gömmer sig också en elgitarr därhemma …

I spellistan i hörlurarna är det just nu Max Raabe, Laser och bas, King Princess, Slowdive och Blood Orange som gäller.

Det visar om inte annat att här finns en kommundirektör med spännvidd i sinnet. n

VISION NYKVARN 2035

Vision Nykvarn 2035 - Kom närmare - är resultatet av vad över 1 200 Nykvarnsbor tillsammans skapat som färdriktning in i framtiden.

Fem fokusområden prioriteras:

• Leva och bo – nära hela livet.

• Gemenskap och aktiviteter – nära varandra.

• Resor och kommunikation – nära till och från.

• Entreprenörskap och arbetsmarknad – nära drivkraften.

• Lärande och utbildning – nära kunskapen.

(12)

Som projektledare ska Fredrik framför allt projektera och driva två stora projekt i kommunen, exploateringen av Mörbyområdet och den nya idrotts- anläggningen i Furuborg. Han är kravställare gentemot konsulter och entreprenörer kopplade till projekten och ser till att det som byggs får rätt kvalitet.

Närmast kommer Fredrik från entreprenad sidan som projektchef för Solkompaniet där han arbetade det senaste året. Innan dess var han på Vasa- kronan i 5 år, också som projektchef.

Före det var han konsult i många år.

I Nykvarn började han i januari i år.

Att det blev Nykvarn beror främst på två faktorer, att det är nära hem och att han med sitt stora motorintresse får vara med vid nyexploateringen av miljömotorcentret.

Privat bor han i Nykvarn och är småbarnspappa till två pojkar som han så ofta han kan tar med ut i skog och mark. Han älskar att vara i skogen. n

FREDRIK SETH, projektledare

Alla ska ha tillgång till bra kultur och fritid.

Det är den grundläggande ambitionen för Liselotte ”Lottie” Palmborg som vid årsskiftet började som kultur- och fritidschef.

Lottie Palmborg är en välkänd profil i Nykvarn och har haft många olika roller som kommunanställd. Från början arbetade hon i skolan men när Nykvarn blev egen kommun ökade hennes fokus på kultur- och fritidssektorn. Och vid årsskiftet blev hon alltså chef över den nya samlade kultur- och fritidsverksamheten där även Kultur- skolan, biblioteket och Fritidsfabriken ingår.

Hennes övergripande vision är att invånarna ska kunna göra hela sin livs- resa inom kultur och fritid på hemmaplan, i Nykvarn.

– Det betyder inte att vi kan ha aktiviteter för alla, men att det ska finnas ett bra utbud i närområdet så att alla får tillgång till natur, idrott, kultur och bibliotek.

Som föreningsmänniska är Lottie Palmborg glad över att många Nykvarns- bor är engagerade i föreningar. Men det

finns utrymme för tillväxt, kanske nya kultur- föreningar, resonerar hon.

– Bra fritid, kultur och rekreation är viktigt för balans och välbefinnande.

Vissa föredrar kulturevenemang, andra fysisk aktivitet eller båda. Vi är olika.

Därför är det bra att kunna erbjuda så mycket som möjligt i Nykvarn. Den nya idrottshallen på Furuborg är ett viktigt steg i den riktningen – här kommer det att finnas förutsättningar för såväl idrott som evenemang och kultur, säger hon. n

Susanne Englund började i höstas som utbildningschef efter att tidigare bland annat ha arbetat som rektor och grund- skolechef i Botkyrka kommun och skol- ledare i Botkyrka och Haninge.

– Jag är glad och stolt över att jobba i en så fin skolkommun som Nykvarn. Här har undervisningen hög kvalitet och det finns ett tydligt fokus på att alla elever ska nå så långt som möjligt, säger hon.

Närmast på Susanne Englunds agenda står att garantera platser på förskola och skola för alla barn och elever i höst. Och se till att det goda arbete som bedrivs på skolorna behålls och fortsätter utvecklas när kommunen expanderar. Uppdraget är tydligt, förklarar hon:

– Vi ska ge alla elever samma möjlighet, oavsett vilken förskola eller skola de går på och oavsett bakgrund och utmaningar. Det kan förstås betyda att vi bemöter enskilda elever på olika sätt – för alla är ju olika.

Susanne Englund började som förskollärare och har tillbringat hela sitt yrkesliv i försko- lans och skolans värld – som har förändrats mycket genom åren. Det nationella, statliga, uppdraget har till exempel blivit tydligare, vilket bland annat märks genom förra årets nya skollag som innebär att varje kommun måste ha en skolchef. Även ledarskapet inom skolan har förändrats markant.

– Som skolledare måste du i dag vara intresserad av undervisningen, inte bara administrationen. Tidigare var under- visningen lärarnas domän. Det är en förskjutning som lägger grunden för ett gemensamt lärande, tillsammans med eleverna, säger Susanne Englund.

Just lärandet, på alla nivåer, är något skolorna i Nykvarn är ovanligt bra på.

– Här finns bra strukturer för att alla i skolan ska lära sig, även lärare och skol- ledare. Jag är verkligen imponerad över arbetet. Mitt mål är därför att Nykvarn ska vara en kommun som andra hämtar inspiration från – en kommun som tar emot studiebesök, från andra svenska kommuner eller andra länder. n

SUSANNE ENGLUND, utbildningschef

LISELOTTE PALMBORG, kultur- och fritidschef

Vi ska ge alla elever samma möjlig- het, oavsett vilken förskola eller skola de går på och oavsett bakgrund och ut - maningar. Det kan förstås betyda att vi be möter enskilda elever på olika sätt – för alla är ju olika.”

– Susanne Englund, utbildningschef

(13)

n

FÖRETAGANDE

Näringslivsutvecklare Paula Nolander är glad över att nu kunna bjuda in till Nykvarns första näringslivsgala.

VAL TILL EUROPA-

PARLAMENTET

Den 26 maj är det val till Europa parlamentet, den enda EU- institutionen med direkt folkvalda representanter. 705 ledamöter (om Storbritannien lämnar EU), varav 21 från Sverige, ska utses.

n Alla som får rösta i valet och är upptagna i röstlängden får ett röstkort från Valmyndigheten hem- skickat med posten. För att ha röst- rätt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Även medborgare från andra EU-länder, folkbokförda i Sverige, har rätt att rösta och får information från Valmyndigheten om hur de ska anmäla sig till röstlängden.

När?

• Söndagen den 26 maj.

• Förtidsröstning från den 8 maj.

Var?

• Valdagen i din vallokal. På ditt röstkort ser du vilken lokal du ska gå till. Vallokalerna är öppna kl. 08.00–21.00.

• Förtidsröstning i Qulturum Sländan.

Mer information om valet hittar du på kommunens hemsida och på eu.riksdagen.se/eu-valet/ eu- valet-2019 n

Torsdagen den 16 maj är det dags för kommunens första näringslivsgala på Taxinge slott, arrangerad av Nykvarns kommuns näringslivs- och exploateringsavdelning.

n

Galan inleds med afternoon tea och föreläsningar efter lunch. Sedan följer Rotarys utdelning av utmärkelsen ”Årets företagare” i Nykvarn, inramad av middag och dans till storband.

– Vi räknar med stort deltagande från företagare i Nykvarn och närliggande kommuner och även från personer som arbetar med näringslivsfrågor. I priset ingår afternoon tea, alla aktiviteter och tre rätters middag med underhållning, säger näringslivsutvecklare Paula Nolander.

Konferencier är Yamina Enedahl, Nykvarnstejen som har både världs rekord och nio svenska rekord i fridykning. Hon har varit huvudtalare för kungahuset och arbetar bland mycket annat med att utveckla en egen app.

Huvudtalare på galan blir Ami Hemviken, Årets talare 2017 och flitigt anlitad coach och moderator. Hon ska tala om vikten av att ha roligt på jobbet – hur och varför.

På talarlistan finns också Anders Wikström från RISE, Research Institutes of Sweden, det statliga forskningsinstitut för industriforskning som är involverat i den kommande mångmiljonsatsningen på en testanläggning för elfordon i Nykvarn.

I en paneldiskussion ska enligt planen nya kommundirektören Frida Nilsson och näringslivschefen David Schubert delta. Arrangörerna hoppas även få med före trädare för Nykvarns nya politiska majoritet Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet.

– Näringslivsavdelningen ska stödja och värna kommunens företagare. Vi vill på flera sätt öka och fördjupa dialogen med och närheten till företagarna. Galan blir ett bra tillfälle för kommunens alla fantastiska företagare att nätverka och göra affärer, eller bara njuta, säger Paula Nolander som också har en uppmaning till traktens företagare:

– Till företagarna vill jag säga: Bjud gärna med era medarbetare till denna festafton. Man ska känna stolthet över att vara företagare här. Tillsammans kan vi skapa en ”Nykvarnsanda”.

För mer information och anmälan, mejla till naringsliv@nykvarn.se n

Företagandet i fokus vid premiärgala

Foto: Pontus Orre

Ami Hemviken är konferencier på näringslivs galan.

Den 26 maj är det dags att rösta till Europaparlamentet.

Foto: Pressbild Foto: Scandinav

(14)

n I december gjorde Finskt förvaltnings- område en kartläggning för att fånga upp synpunkter och önskemål om den finsk- språkiga kommunala servicen i Nykvarn.

Ålders spannet på de 22 personer som svarade är mellan 30 och 80 år men flertalet tillhör åldersgruppen 70–79. Svaren inkom både digitalt och i pappersform.

Alla svaranden känner till sina rättigheter om finskspråkig service utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och många har kännedom om kommunens finska sidor på hemsidan.

Det som engagerar mest är finsk- språkig äldrevård och en finsk träffpunkt.

Gällande kulturutbudet generellt är det främst språk café, teater, film, medieutbudet på biblioteket och föreläsningar som är intressant. Några av önskemålen handlar om kulturaktiviteter och ett finskspråkigt läger för barn och ungdomar.

Eftersom intresset för att delta i öppna samråd ett par gånger om året är stort fortsätter vi med det även i framtiden. Vi tar även till oss att fler formulär behöver över- sättas till finska.

Tack till alla som deltagit – era syn punkter kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att stärka och åter uppliva det finska språket i Nykvarn. n

Behov av kommunal

service på finska kartlagt

ÖPPET SAMRÅD/

AVOIN NEUVONPITO

Välkommen på öppet samråd den 2 maj kl. 17.00 i Qulturum Sländan i kommun- huset. Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Tervetuloa avoimeen neuvonpitoon 2 toukokuuta klo 17.00 kunnantalolla, Qulturum Sländan. Tarjoilemme voileipää ja kahvia.

SUOMALAISTA

OHJELMAA KEVÄÄLLÄ:

Qulturum Sländan:

12/4 & 3/5 Suomalaista karaokea klo 18–22.

Lugnetin vanhainkoti:

17/4 klo 14–16 Suomalaista ja ruotsalaista tanssia.

17/5 klo 10–11.30 Perjantaikahvilassa suomalainen trubaduuri.

EUROOPAN

PARLAMENTIN VAALIT

26 toukokuuta on vaalit Euroopan parlamenttiin. Vaaliviranomainen (Val- myndigheten) lähettää äänestyskortin kaikille äänioikeutetuille ennen vaaleja.

Saat äänestää jos olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Myös kansalaiset muista EU-maista, rekisteröity Ruotsissa, saa äänestää.

Milloin?

Sunnuntaina 26 toukokuuta.

Ennakkoäänestys alkaa 8 toukokuuta.

Missä?

Äänestyskortista näet minne voit mennä äänestämään vaalipäivänä.

Äänestyspaikat ovat avoinna klo 08.00–21.00.

Ennakkoäänestys on Qulturum Sländanissa.

n Suomen kielen hallintoalue teki joulukuussa kartoituksen kuullakseen kuntalaisten suomen kielen hallintoaluetta koskevia mielipiteitä ja toivomuksia.

Saimme yhteensä 22 vastausta. Vastaajat olivat 30–80-vuotiaita, vaikkakin useimmat kuuluivat ikäryhmään 70–79 vuotta.

Saimme vastauksia niin digitaalisesti kuin paperillakin.

Periaatteessa kaikki olivat tietoisia oikeudestaan suomenkieliseen palveluun kansallisista vähemmistöistä ja vähemmis- tökielistä annetun lain nojalla, ja monet olivat tietoisia myös suomenkielisistä sivuista kunnan kotisivuilla.

Ne aiheet, jotka kiinnostivat vastaajia eniten, ovat suomenkielinen vanhustenhuolto

ja suomenkielinen tapaamispaikka. Muita toivomuksia olivat muun muassa lasten ja nuorten kulttuuritoiminta ja suomenkielinen leiri. Mitä tulee suomenkieliseen kulttuuritoi- mintaan yleisesti, vastaajat olivat kiinnostu- neista kielikahvilasta, teatterista, elokuvista, kirjaston mediatarjonnasta ja luennoista.

Koska monet olivat kiinnostuneita osal- listumaan joitakin kertoja vuodessa järjestet - tävään avoimeen neuvonpitoon, jatkamme tätä toimintaa myös jatkossa. Olemme myös todenneet, että nykyistä useampia lomakkeita on syytä kääntää suomen kielelle.

Kiitos kaikille osallistuneille! Otamme esittämänne mielipiteet lähtökohdaksemme pyrkiessämme jatkossakin vahvistamaan ja elvyttämään suomen kieltä Nykvarnissa. n

Foto: Joakim Honkasalo/Unsplash

(15)

n

I KORTHET

Boktips från Nykvarns bibliotek

LÄSPROJEKT FÖR BARN

n Har du barn i åldern 6–12 år?

Läs högt för dina eller andras barn och få en barnbok i present i projektet Läs tillsammansboken. Hämta en läs- folder på biblioteket eller ladda ner och skriv ut från bibliotek.nykvarn.se

Fyll i vilka tre böcker ni läst och lämna den på biblioteket. Du och ditt barn får en barnbok i present. Vill du ha boktips?

Kom in och fråga oss på biblioteket!

Låt boken komma till dig

n Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som inte kan ta dig till biblioteket själv på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionshinder. Du väljer vilka böcker du vill läsa och biblioteket levererar hem till dig. Kontakta biblioteket för mer information.

Sök eller nominera till Lions stipendier

n Nu är det dags att nominera till stipendier från Lions Club Turinge:

två ungdoms- och två ungdomsledar- stipendier på vardera 5 000 kronor.

Vem som helst får söka och nominera kandidater. För att få ungdomsstipendiet krävs det att personen bor eller är verk- sam i Nykvarns kommun och har gjort en förtjänstfull insats inom ideell, idrotts- lig, kulturell eller konst närlig verksamhet det senaste året. Den som kan bli aktuell för ungdomsledar stipendium ska ha gjort en förtjänstfull ledarinsats för ungdom det senaste året.

Skicka förslag på kandidat till stipendier@turinge.lions.se senast den 26 april. Lämna kontaktuppgifter till kandidaten, dig själv som nominerar och en motivering. Stipendierna delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni. Mer information finns på turinge.lions.se

VERKSAMHET SOM GÖR SKILLNAD

Foto: Alexander Crispin/Scandinav

n FÖR VUXNA

Vit krysantemum, Mary Lynn Bracht, historisk roman.

Sydkoreanska Emi har ägnat mer än sextio år åt att för-

söka glömma den uppoffring som hennes syster gjorde för henne under kriget på 40- talet. Nu måste hon konfrontera det förflutna.

n DECKARE

Hetta, Jane Harper, thriller/deckare.

Polisen Aron återvänder till barndomens trakter i Austra- liens inland där det inte har regnat på tre år. Tryckande, krypande och mörka familje-

hemligheter kommer upp till ytan.

n BIOGRAFI

Ett jävla solsken, Fatima Bremmer, biografi.

Sveriges första undersökan- de reporter Ester Blenda Nordström (1891-1948) arbetade som piga, reste i Sibirien och bodde med samer i Lappland men fick betala ett högt pris för ett liv på egna villkor.

Varje vecka sedan i somras samlas en grupp äldre Nykvarnsbor i dagverksamhet vid Lugnets äldreboende. De umgås, äter tillsammans och kanske tar en promenad.

Här finns också olika spel och pussel och ibland ordnas högläsning ur någon bok som hämtats från biblioteket.

Rätten till dagverksamheten är lagstadgad och biståndsbedömd, vilket innebär att man ansöker för att få en plats. Behovet förväntas öka i samma takt som antalet äldre ökar i kommunen.

– Dagverksamheten vid Lugnet vänder sig till personer med en kognitiv funktions­

nedsättning, som bor hemma och vill fortsätta med det. De är välkomna hit till oss som ett litet avbrott i vardagslunken, berättar Tuulikki Krekola, enhetschef inom kommunens hemtjänst som ansvarar för dagverksamheten.

– Vi har cirka 15 gäster inskrivna i dagverksamheten. Lokalerna här på Lugnet är en tillfällig lösning, men planer finns på egna lokaler i det kommande nya äldreboendet här i Nykvarn. Då kan vi öka ut till heldagsverksamhet måndag–fredag och även ta emot fler gäster, säger hon.

Tills vidare erbjuds dagverksamhet två hel­ och två halvdagar. Att gästerna trivs och gärna vill vara med är helt klart.

– Det här vill man inte vara utan.

Vi har så roligt, och vilken fantastisk mat vi får varje dag, restaurangkvalitet tack vare vår stjärnkock. Umgänget är också av bästa slag och vi har så mycket roligt prata om och att syssla med. Det blir många skratt varje dag, säger en av damerna som kommer till Lugnet varje dag det är öppet.

Tuulikki Krekola tror att även fler skulle må bättre av att delta.

– Många kanske inte ens vet att vi finns.

Allt fler äldre vill ju kunna bo kvar hemma, även om de drabbas av funktionsnedsätt­

ningar. Eftersom många med tiden tappar socialt umgänge, kan dagverksamheten hjälpa till att minska ensamhet och ångest.

Vi arbetar med enkla inslag. Lite mat, efter­

middagskaffe med bullar som gästerna själva bakat här i vårt kök eller bara att få träffa andra. Det kan göra stor skillnad, säger Tuulikki Krekola och får medhåll av medarbetaren Raya Al Jazrawi. n

Foto: Pontus Orre

En kopp kaffe och enkla sysslor tillsammans uppskattas av gästerna.

(16)

GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.

NÄSTA NUMMER AV TUTAN KOMMER MAJ 2019

Författarbesök, utställningar, lunchmusik, barnteater och mycket mer.

I Qulturum Sländan händer det något så gott som varje dag.

n

FÖRFATTARBESÖK

• Den 28 mars kl. 18.30 berättar Karin Alfredsson, även känd för sina deckare, om sin senaste relations roman ”Skrik tyst så inte grannarna hör.”

• Den 25 april kl. 18.30 är den stor­

säljande författaren Catharina Ingelman­Sundberg (bilden ovanför) på plats för att bland annat tala om sin tjugonde bok,

”Krutgummor på krigs stigen”.

n

LUNCHMUSIK

• Om tidiga kvinnorättskämpar på det sörmländska godset Fogelstad handlar det vid lunchmusiken den 9 april kl. 12. Med ballad, tango och annat gestaltar skåde­

spelaren Anna­Lena Hemström fem färgstarka kvinnor som för 100 år sedan lade grunden till dagens jämställdhet.

n

BARNTEATER

• Yngre barn och föräldrar kan se fram emot den 23 mars kl. 12.30 då Cirkus Tigerbrand tar över scenen med ”Jag rymmer”, baserad på Eva Lindströms bok med samma namn.

• Den 27 april kl. 12.30 ger Ung utan pung ”Ludde och hans lillasyster”

för de yngsta barnen, 2–6 år, även den med litterär förlaga, det vill säga Ulf Löfgrens populära böcker.

n

FÖRELÄSNINGAR

• Den som vill veta mer om hjärnan och dess olika betydelser kan hämta kunskap i föreläsnings serien

”Kom närmare hjärnan”. Den 25 mars kl. 18.00 berättar Anna Herland under rubriken ”Hjärnan på ett chip” om hur laboratorie­

modeller av hjärnan byggs upp i forskningssyfte.

• Den 15 april kl. 18.00 talar professor emeritus Gunnar Bjursell

på temat ”Hjärnan och kultur” om hur musik, litteratur och annan kultur påverkar hjärnan.

n

FILM

• Tisdag 26 mars kl. 19.00:

Kursk.

• Söndag 31 mars kl. 15.00:

Draktränaren 3.

Animerad, svenskt tal.

• Tisdag 9 april kl. 19.00:

Mary Queen of Scots.

• Söndag 14 april kl. 15.00:

Drömparken.

Med svenska röster.

• Tisdag 16 april kl. 19.00:

Aldrig mer.

Dokumentärfilm.

• Tisdag 23 april kl. 19.00:

Helan och Halvan (Stan & Ollie).

• Söndag 28 april kl. 15.00:

Legofilmen 2.

Animerad, svensk text.

Utöver evenemangen i Qulturum Sländan ordnas bland annat en rad utställningar i samarbete med Nykvarnskyrkan. Missa inte heller Kulturskolans dag den 26 maj då Folkets park fylls med orkestrar och musiker.

De fullständiga kultur­ och bioprogrammen finns att hämta

i biblioteket och Kundcenter. Med reser

vation för ändringar

References

Related documents

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11

– Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa.. Det är en sorts ordvits,

Bland blivande arbetsgivare finns förstås Nykvarns kommun och målsätt- ningen är att hitta sysselsättning för upp till 70 ungdomar bara inom kommunens olika