• No results found

Kommuntidningen Tutan nr 2 2019.pdf Pdf, 1.8 MB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommuntidningen Tutan nr 2 2019.pdf Pdf, 1.8 MB."

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TILLSAMMANS En självklar plats för seniorer Sid 5

UTVECKLING Ett nytt landmärke börjar ta form Sid 8

FRILUFTSLIV Turingeleden har fått ny sträckning Sid 13

NÖJE Sommaren i Folkets Park Sid 16

2

God och varierad mat på menyn

NY KOSTPOLICY FÖR KOMMUNENS MAT. SID 10

VI SKAPAR TRYGGHET SID 4

EN DAG

MED FREDRIK

SID 12

DE ÄR ÅRETS

FÖRETAGARE

SID 6

(2)

n

Hej Nykvarnsbor! Grattis! Du bor i en ung och framåt kommun som fyller 20 år i år. Med det här numret av Tutan får du en extra jubileumstidning där vi i ord och text skildrar den fantastiska utvecklingen sedan nyåret 1999 när Nykvarn fick stå på egna ben.

Det hände mycket då – och det händer fortfarande mycket i Nykvarn.

Intill Södertäljevägen växer till exem- pel kommunens nya landmärke fram.

Följ med till det intressanta och unika vattentornsprojektet i vårt reportage.

Vi har också fått politiskt klartecken för att bygga Furuborghallen som ger eleverna på Furuborgskolan fina idrottsmöjligheter sam tidigt som föreningarna erbjuds fler halltider och kommu- nen får kapacitet att ordna större evene- mang, till exempel konserter och mässor.

Ibland händer tyvärr också sådant som inte är efterfrågat och som gör att vi kan uppleva kommunen som mindre trygg. Vår säkerhets- chef berättar mer om hur vi samordnar

resurserna och jobbar tillsammans för att få tryggare miljö runt centrum och även i skolan.

Samtidigt som vi satsar framåt med infrastruktur och idrottshall måste vi se över våra kostnader. Kommunen växer i stadig takt och det är positivt.

Men den snabba utbyggnaden av skola, förskola, vård och omsorg medför just nu en obalans i budgeten som gör att vi måste effektivisera där vi kan.

Apropå att växa snabbt är våren i full gång. Då finns det många an ledningar att komma ut i vår fantastiska natur. Vandra är en. Ta

med termosen och testa någon av de vackra vandrings lederna vi

har i Nykvarn. Läs och bli inspirerad av vår artikel

om Turingeleden. Om vi inte ses där, så ses vi på 20-årskalaset, på Nykvarnsdagen den 6 juni!

Frida Nilsson, kommundirektör frida.nilsson@nykvarn.se

Medborgartidningen TUTAN produceras av Nykvarns kommun i samarbete med Ryter kommunikationsbyrå.

Du kan också läsa Tutan på webben: www.nykvarn.se ANSVARIG UTGIVARE Frida Nilsson, frida.nilsson@nykvarn.se REDAKTÖR Eva Thelander, eva.thelander@nykvarn.se TEXTER Nykvarns kommun. GRAFISK PRODUKTION Ryter kommunikationsbyrå AB. TRYCK Stibo Complete. Tutan klimatkompenserar för tryckningen. DISTRIBUTION PostNord.

NÄSTA NUMMER September 2019. NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn, tfn: 08-555 010 00, www.nykvarn.se

KUNDCENTER/BIBLIOTEKET Måndag ...08.00–19.00 Tisdag ...08.00–17.00 Onsdag ...08.00–17.00 Torsdag ...08.00–19.00 Fredag ...08.00–17.00 Lördag ...11.00–14.00 Söndag ... Stängt Resandecentrum öppnar

kl. 06.00 på vardagar.

AVVIKANDE ÖPPETTIDER

Onsdag 29/5 ...08.00–15.00 Torsdag 30/5 ... Stängt Onsdag 5/6 ...08.00–15.00 Torsdag 6/6 ... Stängt Fredag 7/6 ...08.00–15.00 Lördag 8/6 ... Stängt Torsdag 20/6 ...08.00–15.00 Fredag 21/6 ... Stängt 17 juni–11 augusti har vi

följande öppet tider:

Måndag ...08.00–18.00 Tisdag–torsdag ...08.00–17.00 Fredag ...08.00–15.00

Synpunkter?

Har du synpunkter på kommunens service och tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina tankar, idéer, beröm och klagomål ger oss en chans att utveckla vår verksamhet. Se www.nykvarn.se.

Följ oss, fråga oss och ta del av aktuell information. Nykvarns kommun finns på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram. Sök på Nykvarns kommun.

n

TUTAN 2/2019:

Tillsammans skapar vi trygghet ... 4

En självklar samlingsplats ... 5

Årets företagare ... 6

Ett nytt landmärke tar form ... 8

Nya mål för måltiderna ... 10

Underskott enligt årsredovisning ... 11

En dag med ... 12

Klimatsmart semesternöje ... 13

20-årsjubileum ... 13

Finskt förvaltningsområde ... 14

Öppet för fynd ... 15

Sommaren i Folkets Park ... 16

– Det är kul att Nykvarn skapar ett rik­

tigt landmärke, ett torn som kommer att synas på långt håll. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att driva ett så intres­

sant projekt.

Alfred Emanuelsson. Läs mer på sid 8

(3)

n

I KORTHET

JAG HJÄRTAR NYKVARN

n Sommaren står inför dörren och naturen visar sig från sin finaste sida med magiska solnedgångar, spegelblanka vattendrag och fjärilar som söker sig från blomma till blomma. Ditt Instagramflöde exploderar av dessa bilder och det vill vi slå mynt utav. Vi vill få hjälp att visa upp allt det fina som finns att uppleva i kommunen och utlyser därför en Instagramtävling under #jaghjärtarnykvarn.

Tävlingen går ut på att du publicerar bilder i ditt öppna Instagramkonto. Du taggar

@ nykvarnskommun och #jaghjärtarnykvarn.

Dessutom skriver du en motivering varför just du hjärtar Nykvarn.

En jury utser en vinnare den 15 augusti och bästa bilden blir publicerad i höstens Tutan. Vinnaren får också en middag för fyra personer på Turinge Ost & Vin.

Juryns beslut går inte att överklaga och med din medverkan i tävlingen god- känner du publicering av dina bilder i kommunens mediekanaler.

Ny hall för skola och föreningar

n Nu är det klart att Furuborgskolan får sin idrottshall och föreningarna fler hall- tider. I april godkände kommunfullmäktige investeringen på 115 Mkr i en ny idrottshall som beräknas bli klar sommaren 2020.

Byggnationen läggs på investeringsbudgeten och driftbudgeten beräknas landa på 6,4 Mkr / år. För detta får Kultur- och fritids- kontoret en utökad driftsbudget.

– Att få bedriva idrottsundervisning i en ny, modern hall intill skolan lyfter vår verksamhet.

Hallen blir ett positivt tillskott för alla våra idrottsintresserade elever i kommunen, säger Susanne Englund, utbildningsansvarig i Nykvarns kommun.

– Trots besparingstider är det viktigt att prioritera framtiden. Det här är en långsiktig satsning på området, säger Bob Wållberg (NP), kommunstyrelsens ordförande.

Med cirka 1 500 sittplatser får hallen kapacitet för större arrangemang och match- er. Kommunen undersöker även finansierings- möjligheter utöver idrott, till exempel ut hyrning för konserter och mässor.

– Vi är glada över att kunna erbjuda en ny hall för både idrott och kultur. Hallen ger föreningarna tillgång till mer halltider, säger kultur- och fritidschef Liselotte Palmborg.

Furuborghallen blir första etappen i en satsning på Furuborg som ett samlat sport- och fritidsområde.

– Det finns många fördelar med att samla allt på en plats, bland annat ekonomiska när vi samordnar gemensamma funktioner som parkering. Vidare kan föreningarna sam- nyttja lokaler och familjerna samåka till sina fritidsaktiviteter, säger samhällsbyggnadschef Bengt Andersson.

Extra tidning

n Med det här numret av Tutan följer en extra tidning – en jubileumstidning med anledning av att Nykvarn fyller 20 i år.

Här ger vi glimtar från den spännande resa som började på nyårsnatten 1999 och som lett fram till dagens tillväxt- kommun. Riv ur och spara!

NY TURIST­

BROSCHYR UTE

n Under maj månad distribueras Nykvarns nya turistbroschyr till alla hushåll i kommunen. Nytt för i år är att broschyren är upp delad i olika geo- grafiska stråk, så att du enkelt ska kunna hitta vad som finns att göra i just det område där du befinner dig eller tänker dig besöka. En annan nyhet är även av- snitten Kul för barn och Lekplatskartan.

– Vi har lyssnat på de önskemål som kommit in beträffande innehåll och form och hoppas att den nya broschyren ska uppskattas, säger näringslivsutvecklare Paula Nolander.

Du kan också uppleva Nykvarn direkt i mobilen med hjälp av appen Upplev Nykvarn eller på webben upplevnykvarn.se.

– Varmt välkomna till Nykvarn, önskar Paula Nolander och Annika Dahlgren, turistbyråansvarig.

Sommarens stora läsäventyr

n Var med i ett läsäventyr över sommar- lovet! Sommarboken är till för dig som kan läsa själv, är under 15 år och vill läsa, träffas, fika och prata om böcker.

Läs vad du vill, hur du vill och hur mycket du vill. Sommarens tema är Hemligheter!

Vi håller sommarboksträffar:

• 13 juni kl. 10–12:

uppstart med pyssel och fika.

• 10 juli kl. 10–11.

• 31 juli kl. 10–11.

• 15 augusti kl. 10–12:

avslutning med boktips och fika.

Plats: Biblioteket, Eriks rum.

Anmäl dig senast den 12 juni till biblioteket@nykvarn.se

Illustration: Frisk Arkitektur

Den nya hallen ska ha cirka 1 500 sittplatser.

(4)

n

TRYGGHET.

När Niclas Fagerström började som säkerhets- chef i mars fick han direkt hantera händelser som skade - görelse, bråk och stök på skolor och i Nykvarns centrum.

– Jag förstår att Nykvarnsborna reagerar på händelserna, säger han.

n Niclas Fagerström kommer närmast från en tjänst som en av säkerhets cheferna i Sollentuna kommun. Hans arbete med kommunens krisberedskap, säkerhet och trygghet rör allt från kommunens lås och larm, säkerhet kring IT-system och tryggare utemiljöer till utbildningar i grann samverkan och händelser i olika verksamheter.

Under våren har han haft regel- bundna möten med skolan, polisen, Fritidsfabriken samt Vård- och omsorgs- kontoret för att diskutera tidigare händelser och vägen framåt.

– Nu samordnar vi alla våra resur- ser och jobbar tillsammans för att få en trygg are miljö runt centrum och även i skolan. Polisen ska hantera det polisiära,

som skadegörelse. Vård och omsorg och skolan jobbar med ungdomar som har ett oönskat beteende. Det kan handla om att stötta familjer eller skolklasser. Jag som säkerhets chef har ett övergripande perspektiv och stöttar verksamheterna i deras arbete, säger Niclas Fagerström.

Lillhagaskolan har nyligen fått trygghets kameror för att öka tryggheten

och minska skadegörelsen. Kameror har även satts upp i det nybyggda garaget i centrum och där har skade- görelsen minskat.

– Jag förstår att Nykvarnsborna reagerar på det som har hänt. Vi tar medborgarnas oro och engagemang på största allvar. Vi jobbar för att Nykvarn ska vara en trygg ort för ung som gammal, säger Niclas Fagerström.

Föreningar, näringsliv och Svenska kyrkan är också viktiga samarbets partner. Bland annat driver Svenska kyrkan ”Motor och käk”, som är träffar för motorburen ungdom, där Turinge-Taxinge församling, Nykvarns kommun, Autoexperten och Lådbilslandet samarbetar.

Den som är vuxen kan också bidra genom nattvandring. Nattvandring bidrar till att unga får bra vuxna före bilder.

Vuxna och ung domar träffas, pratar och bygger förtroende och förståelse för varandra. Alla i Nykvarn har ett kollektivt ansvar. Det är vi till sammans som skapar tryggheten, säger Niclas Fagerström. n Niclas Fagerström kastades snabbt in i jobbet som säkerhetschef i Nykvarns kommun.

– TILLSAMMANS SKAPAR VI TRYGGHETEN

Foto: Peter Hagström

VILL DU HJÄLPA TILL?

Om du vill du engagera dig i nattvandring kan du kontakta gruppens Facebooksida, Nattvandring­

Nykvarn, eller skicka e­post till nykvarn@nattvandra.nu

(5)

Frukostar som skapar Nykvarnsanda

Näringslivskontorets företagar­

frukostar blir allt mer populära.

På sikt hoppas kommunens näringslivsutvecklare att de blir en självklar mötesplats för kommunens företagare.

n Fyra gånger per år anordnar näringslivs- och exploaterings- avdelningen frukostmöten för kommunens företagare.

– Vi vill vara med och bidra till en Nykvarnsanda där företagen lär känna och stöttar varandra så att det känns bra att driva företag i Nykvarn, säger Paula Nolander, näringslivsutvecklare.

Satsningen på företagar - frukostar drog igång 2018 och till den senaste träffen kom ett 50-tal deltagare.

– Vi har alltid en inspirerande eller matnyttig föreläsning och trevlig gemenskap, fortsätter Paula Nolander.

Bland annat har Region Stockholm informerat om företags- stöd och kommunens politiker har varit på plats för att svara på frågor om kommunens näringsliv.

– Vi märker att företagarna knyter kontakter på frukostarna och ibland leder det till att de gör affärer med varandra, säger Paula Nolander.

Platsen för frukosten varierar från gång till gång. Ibland hålls den i kommunhuset och ibland på något företag. Paula Nolander hoppas att nätverket ska bli en självklar mötes- plats för kommunens företagare

Vill du och ditt företag vara med på företagarfrukostar? Mejla till naringsliv@nykvarn.se Frukosten är gratis men en liten avgift tas ut vid sen avbokning. n

En självklar samlingsplats

n

OMSORG.

Gemenskap och aktiviteter, kurser och krisberedskap. Frivilligcentralen i Nykvarn är en självklar samlingsplats för Nykvarns seniorer.

n

– Ibland är det så fullt att vi bara kan erbjuda toaletten för den som vill boka möteslokal. Men vi brukar lösa det ändå, säger Lotta Ferrer.

Hon visar runt och pekar: Två mindre mötesrum, en samlingssal, ett fikarum och kök. Aktivitet i varenda vrå. Som sam - ordnare är hon navet i Frivilligcentralen, ger feedback till frivillig arbetare, fångar upp idéer från besökarna och håller koll på kalendern så att inga viktiga verksamheter konkurrerar med varandra.

Lokalerna på Gammeltorpsvägen är en naturlig samlingsplats för många Nykvarns seniorer. Här ordnas fika för 20-lappen och allt från kortspel, vävning, fester, buss resor och berättarcirklar till fredagslunch i Taxinge samt våffel kvällar och populär Seniordag i sommarens Folkets park.

Lotta Ferrer drar igång aktiviteter efter önskemål, just nu på temat hälsa med före- läsningar, träningstips och gymnastikpass.

I huset har dessutom SPF och PRO sina kontor. Röda korsets fri villiga insatser vid krishantering utgår också härifrån.

För många blir Frivilligcentralen som

ett jobb att gå till, någonstans där man känner sig behövd och kan träffa andra.

– Det sociala är oerhört viktigt när du blir äldre. Den som inte har en plats att gå till blir lätt sittande hemma. Och då vet vi vad som händer, säger Lotta Ferrer.

Även besökare från Järna och Södertälje hittar hit, liksom studiebesök från andra kommuner. Alla frivilligcentraler i landet är nämligen inte alls lika välbesökta som den här.

– Vad som är hemligheten? Kanske läget, det är nära centrum och butikerna. Kanske för att Nykvarn inte är så stort, det finns inte så mycket att konkurrera med, säger Lotta Ferrer.

Kanske är det också det ideella inslaget som bidrar till livskraften. Verksamheten drivs av Frivilligcentralen som förening, kommunen står enbart för lokalhyra och Lotta Ferrers tjänst. I övrigt är allt baserat på frivilligt arbete.

– Här satsas över 8 000 timmar ideellt varje år. Alla är måna om den här mötes- platsen och medvetna om att utan frivillig- insatserna blir det bara ett tomt skal, säger Lotta Ferrer. n

Foto: Nykvarns kommun

Kakor och skratt. På Frivilligcentralen finns alltid någon att prata med.

Foto: Pontus Orre

(6)

Foto: Peter Hagström

ÅRETS FÖRETAGARE

Årets företagare utses årligen av Nykvarns Rotaryklubb och pristagaren ska bland annat ha sin huvudsakliga verksamhet i Nykvarns kommun, gagna bygden eller dess invånare och kännetecknas av framåtanda, serviceanda, socialt engagemang, kompetens eller oegennyttigt tjänande.

JURYNS MOTIVERING:

”Leder ett framgångsrikt familjeföretag med en stark förankring i bygden. Har under många år utvunnit och levererat grus och fyllnadsmassor till åtskilliga små och stora kunder i kommunen.”

(7)

n

Vårsolen har fått tjälen att gå ur jorden och såhär års är det full aktivitet hos familjen Larsson i Skäggetorp.

Förutom Björnbergs åkeri & grus AB driver familjen Larssons lada och ridhusverksamhet med kurser inom westernridning. Jörgen och Börje Larsson är tacksamma för att Nykvarns Rotary- klubb utnämnt dem till Årets företagare.

– Vi har fått många reaktioner och uppmärksamhet och känner en upp skatt- ning för det vi har gjort och gör, säger Börje.

När Jörgen Larsson 2001 erbjöds att ta över verksamheten efter tio år på Björnbergs åkeri & grus AB gick pappa Börje Larsson in som delägare.

Jörgen sköter kundkontakter och den dagliga verksamheten och Börje har ansvaret för kontorsverksamheter som verksamhets utveckling, avtal, tillstånd och ekonomifrågor.

När Jörgen tog över verksamheten var han 29 år. Att jobba tillsammans som far och son går bra.

– Vi är lugna personer och pratar oss fram till lösningar, säger Börje.

Som småföretagare är personalen extra viktig. Några vikarier finns inte men som tur är har Björnbergs låg sjukfrånvaro.

– Varje individ är viktig och har sin roll i verksamheten, säger Börje.

En av Björnbergs åkeri & grus AB:s största kunder är närbelägna Pålplintar i Sverige AB som ligger i Snebro. Gruset som Björn- bergs åkeri & grus levererar till betong- industrin uppfyller de miljökrav som finns.

– Många småföretag är också våra kunder. Vi levererar bergkross till hus - byggnationer, jord till privatkunder och ofta levererar vi material till vägsamfälligheter.

Björnbergs åkeri & grus AB har hög - säsong mellan april och november. På vintern består verksamheten till stor del av vinterunderhåll av vägar. Snöfattiga vintrar blir det lågsäsong.

– Skitvintrar är bra för oss, berättar Jörgen som tycker att det är toppen när det snöar på natten och regnar på dagen för då blir det halt och mycket att sanda.

Några kilometer från Skäggetorp ligger grustaget där Björnbergs hämtar sitt material. Verksamheten i grustaget består av flera delar. Medarbetarna André Sundberg och Felix Larsson kör sand till sorteringsverket, sand som så småningom ska vidare till betong industrin. I en annan del av grustaget har berg sprängts loss. Berg som sedan blir till bergkross.

Familjen Larsson har bott i trakten kring Taxinge sedan flera hundra år.

– På min fars sida fanns det en släkting som var skräddare i Skäggetorp på 1700-talet, berättar Börje.

Några kläder syr familjen Larsson inte i Skäggetorp i dag men den 16 maj får de ändå dra på sig finkläderna för att ta emot sin utmärkelse. Nytt för i år är att den delas ut på kommunens ny - instiftade näringslivsgala, i år på Taxinge slott.

– Kommunens näringslivsfolk märks och är ute alltmer. Det är positivt! Det behövs med allt som händer i Nykvarn, inte minst ute i Mörby, säger Börje. n

Grävande företag med djupa rötter i Skäggetorp

n

ÅRETS FÖRETAGARE

Årets företagare i Nykvarn 2019 är Jörgen och Börje Larsson på Björnbergs åkeri och grus AB där sex av åtta på lönelistan har mindre än en kilometer till jobbet.

– Vi som verkar på landsbygden värnar den och vill bidra till den, säger Börje.

Sorteringsverket rensar sand som används inom betongindustrin.

Foto: Peter Hagström

(8)

n

Cylindern syns nu tydligt både från Södertäljevägen och från parken på andra sidan. Sakta växer tornet som blir Nykvarns nya landmärke och som säkrar leveransen av vatten till Nykvarnsborna.

Det är mycket som är unikt med vatten- tornet i Nykvarn. Bland annat att det byggs överhuvudtaget. Vattentornsbyggen

är ovanliga i Sverige – även om det just nu faktiskt pågår ett par andra i landet.

Men att som i Nykvarn välja ett klassiskt svampformat torn händer inte ofta.

– Det är kul att Nykvarn skapar ett riktigt landmärke, ett torn som kommer att synas på långt håll. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att driva ett så intressant projekt, säger Alfred Emanuelsson, plats- chef för Peab Anläggning.

Peab Anläggning har total entreprenad för bygget men projektet i sig drivs i samverkan med Nykvarns kommun.

Det är den andra ovanligheten med tornet – i alla fall för kommunens del. Samverkan innebär i det här fallet att budgeten är gemensam och att båda parter har lika stort ansvar för att driva arbetet framåt och hitta gemensamma lösningar vid eventuella hinder.

– För oss blir det ett nytt sätt att tänka, vi har mer fokus på att lösa problemen till- sammans jämfört med tidigare traditionella entreprenader. Det är självklart gynnsamt

för projektet, säger Tim Bengtsson, VA-ingenjör från Nykvarns kommun.

Gemensamma utmaningar blev det också ganska snart. När marken började schaktas dök föroreningar upp från det gamla pappersbruket som låg här fram till 1970-talet. Efter omfattande marksanering och ett antal provtagningar kom arbetet igång, dock med viss förskjutning i tid.

Sedan dess har fundamentet pålats och byggts. En åtta meter hög och 60 meter lång stödmur har gjutits och fyllts ut i slänten ner mot Praktiska gymna- siet. Det som en gång var en smal igen- vuxen remsa i en bortglömd dunge mellan

Ett nytt land­

märke tar form

Tomten är liten och konstruktionen komplicerad. Nykvarns vattentorn som tar form vid Södertäljevägen är något

alldeles särskilt ur många aspekter.

Foto: Peter Hagström

Fredrik Enstad, praktikant byggingenjör anläggning, Alfred Emanuelsson, platschef Peab, Tim Bengtsson, va-tekniker Ny kvarns kommun, Micke Mangs, arbetsledare armering/betong.

Foto: Peter Hagström

(9)

landsväg och skolhus har därmed breddats till en jämn yta.

Nu gjuts den cylinderformade basen som bit för bit höjs över marknivån med en så kallad klätterform. När cylindern har nått 15 meters höjd börjar nästa moment med konstruktionen av själva ”hatten” på svampen, där vattnet så småningom ska förvaras. Kärlet ska i färdigt skick nå upp till 28 meters höjd. En teknikbyggnad på toppen fullbordar sedan verket.

– Att skapa ett tätt kärl i betong är i sig tekniskt komplicerat. Att dessutom åstadkomma det på 15 meters höjd och på en liten yta är en stor utmaning. Bara

gjut formarna fyller 15 långtradare. Sedan tillkommer alla byggställningar och annat som behövs, säger Alfred Emanuelsson.

Väl på plats ska det smala tornet in redas med en 189 steg hög trappa, en mängd rör, ventiler och andra tekniska funktioner, allt projekterat ner till minsta skruv och mutter.

– Det ska bli intressant att tillsammans med Nykvarnsborna få följa hur tornet växer på höjden och självklart få tryg- gare vattenleveranser. Det här är stort för kommunen, redan i slutet av 90-talet fanns det tankar om att bygga ett torn på den här platsen. Nu blir det äntligen verklighet, säger Tim Bengtsson. n

Säkrar vattnet vid en kris

n Frågan om vattentorn har diskuterats i många år i Nykvarn, framför allt av säkerhetsskäl. Nykvarn köper sitt vatten från Söder tälje och det transporteras hit via i en tio kilometer lång ledning från vattenverket i Djupdal. Om det uppstår läckage eller andra problem med led- ningen räcker nuvarande vattenreserv i högst tre timmar. Med tornet ökar den marginalen till ungefär två dygn.

De flesta vattentorn byggs för att hål- la ett jämnt tryck i vattennätet. Därför töms och fylls de regelbundet i takt med användningen. Tornet i Nykvarn blir däremot en reservbehållare som är fylld hela tiden för att kunna klara eventuella leveransavbrott.

Platsen, på en smal höjd intill Sö- dertäljevägen, norr om stationen, kan verka udda men är vald med omsorg.

Redan i slutet av 90-talet, när Svea- landsbanan byggdes, drogs lednings- nätet om så att ett torn skulle kunna placeras här. Alldeles intill ansluter huvud vattenledningen från Södertälje till Nykvarns nät och höjden är rätt med tanke på trycket i ledningarna.

Geologiska mätningar har också visat att berggrunden på platsen klarar av att bära upp de cirka 8 000 ton som tornet en dag kommer att väga med sina 3 000 kubikmeter vatten, 150 000 kilo armering och 1 500 kubikmeter betong.

Vattentornet är en samhälls viktig anläggning och klassat som skyddsob- jekt med hög säkerhets nivå. Tillträdet till tornet blir därför begränsat men om- givningen omkring ska ställas i ordning med gräsytor, träd och buskar. Tornet beräknas vara klart sommaren 2020.

FAKTA, VATTENTORNET Höjd över mark: 31 meter (34 meter inklusive servicehus på taket).

Ytterdiameter: 28 meter.

Betongvolym: 1 200 m³.

Armeringens vikt: 150 000 kg.

Vattenvolym: 3 000 m³.

Total längd betongpålar: 1 400 m.

Trappsteg: 189 stycken.

Beräknad kostnad: 62,8 miljoner kronor. n – Jag har varit med om att bygga Tranebergsbron – det var mäktigt.

Men det här, det är mycket speciellt, säger armeraren Janne Erlandsson (tv). Här tillsammans med platschefen Alfred Emanuelsson.

(10)

Foto: Peter Hagström

En ny kostpolicy för kommunens mat till barn och äldre ska ge jämnare kvalitet, oavsett var maten serveras.

n

2 600 portioner om dagen. Så många välsmakande, näringsriktiga och miljö- medvetna måltider serverar kommunens kostenhet till förskolan, skolan och äldre- omsorgen varje dag.

Kommunens nya kostpolicy, som antogs av kommunfullmäktig i februari, syftar till

att maten som serveras till barn och äldre i Nykvarn ska vara god, varierad, vällagad, hållbar, säker och näringsriktig, serverad i en trevlig miljö.

– Vi har jobbat så här under en längre tid och så klart ställt om en del, men det har inte varit svårt eftersom med - arbetarna är så engagerade, säger kost- chefen Jeanette Andersson.

Nu är kvaliteten inte längre beroende på vem som är kostchef eller kökschef.

Målen i kostpolicyn ligger kvar över tid.

– För mig är det ett styrdokument att jobba efter och något att luta sig mot om det kommer frågor från föräldrar.

Alla skolkök gör sina egna matsedlar men alla jobbar mot samma mål, säger Camilla Röjehag, kökschef.

Kommunens inköp av ekologisk mat snittar nu på 45 50 procent. Nykvarn ligger därmed på andra plats i länet och målet är att nå 60 procent 2035. 90 procent av kött och fågel är svenskt i dag, men målet är 100 procent, beroende på tillgång och ekonomi. Grönsakerna är alltid säsongsbetonade.

– Det gäller att tänka efter hela tiden eftersom vi har en budget att förhålla oss till. Ekologiskt och svenskt är några kronor dyrare men köttfärssåsen kan till

Nya mål för måltiderna

Engagerad personal är en av anledningarna till att kommunens mat håller hög kvalitet, tycker Camilla Röjehag och Jeanette Andersson.

(11)

n

EKONOMI

Foto: Nykvarns kommun

Nykvarns kommuns årsredovisning visar ett underskott på 31 miljoner 2018. Under 2019 ska kommunen se över sina verksam- heter för att få

ekonomin i balans.

n Underskottet beror i huvudsak på Nykvarns kraftiga befolknings- ökning nu och framöver, förklarar kommunens ekonomichef Percy Carlsbrand:

– Nykvarn är en kommun som växer.

Tillväxt är bra, men det kostar att expande- ra. Det är dessa kostna- der vi nu behöver se över.

Vi ser positivt på framtiden och de förändringar vi gör i dag ger goda

resultat imorgon. En kommun i god ekonomisk balans är attraktivare att leva, bo, besöka och verka i, säger han.

En utmaning för en förhållande- vis liten kommun är de språngvisa kostnads ökningarna i framförallt infra- struktur och lokaler, som blir en följd av befolknings ökningen. Det kommer i en del fall att leda till om prövning av servicenivå eller utbud.

En verksamhet som har gått med underskott är utbildning. Många barn- familjer flyttar till Nykvarn och detta ger visserligen ökade skatteintäkter

på sikt, men samtidigt ökar kost naderna med fler barn

i verksamheterna.

Även inom vård- och omsorgsverksamheten ökar kostnaderna, bland annat på grund av att allt fler äldre invånare behöver omvårdnad.

Kommunen har också tagit över omsorgsplatser inom andra områden för att driva verksamheten i egen regi.n exempel enkelt drygas ut med säsongens

grönsaker, konstaterar Jeanette Andersson.

Förutom soppa, vegetariskt, dagens rätt och ett stort salladsbord har skolorna ett prova på-bord där eleverna kan testa olika maträtter. Även förskolorna serverar tre till fem olika sallader dagligen för att främja intaget av grönsaker och baljväxter.

Äldreboendet har dock helt andra behov.

– På äldreboendet finns ett annat behov av näring, fett och protein som vi tar hänsyn till. Maten ska vara god svensk husmanskost, det är uppskattat här, för klarar Jeanette Andersson.

Enligt policyn ska barn och äldre ha in - flytande över sina måltider. På Lillhaga- skolan finns därför två elever i köket varje dag, de yngre får vara småkockar. Både barn och äldre uppmuntras att tycka till om maten.

– Vi har precis haft matråd här på Turingeskolan. Rådet lyfte upp funderingar från klasserna och kom med nya idéer till matsedeln. Nu ska vi försöka ta fram trivsel regler, konstaterar Camilla Röjehag.

Måltiden används som ett pedagogiskt verktyg för att öka elevers förståelse för miljö och hälsa. Skolorna har bland annat svinntävlingar där målet för luncherna är att komma under 30 gram slängd mat per dag och barn.

Även White Guide Juniors jury reagerade på den höga nivån i Nykvarns skolor. 2017 nominerades Lillhagaskolans kök till Årets skolrestaurang och 2018 Lillhagaskolan och Turingeskolan till Årets skolrestaurang och Furuborgskolan till Årets klimatkök.

Måltidschefen Jeanette Andersson nomine- raderas till Årets måltidschef.

– Den här gången nådde vi inte ända fram men en höjning av kvaliteten utifrån kostpolicyn pågår hela tiden, avslutar Jeanette Andersson. n

Prova på-bordet bjuder på nya smaker.

Foto: Peter Hagström

ÅRSREDOVISNING

VISAR PÅ UNDERSKOTT

Inflyttningen till Nykvarn ökar stadigt. Som här i Hökmossen, där det har byggts både bostadsrätter och villor de senaste åren.

”Tillväxt är bra, men det kostar att

expandera.”

(12)

Fredrik Kjelleros, miljöinspektör

1. 08.00 Jag kommer till jobbet.

2. 09.55 Intern fråga före mötet som gäller kontroll av ärendeutskick.

Miljöchef Susanna Eriksson till vänster och miljöinspektör/

miljöstrateg Pernilla Barrud till höger.

3. 10.00 Miljömöte med genomgång på tavlan.

4. 10.16 Miljömötet fortsätter efter paus – vi diskuterar ett förbättringsförslag.

5. 13.00 En miljöinspektör är alltid beredd – det är bra att byta skor innan man beger sig ut för tillsyn.

6. 13.05 Påklädd och klar, laddkabeln dras ur före avresa.

7. 13.22 En kommuninvånare har anmält att konstgödsel spillt

ut på en väg och i ett dike.

Jag tittar till platsen.

8. 16.18 Administrativt arbete.

Jag skriver bland annat en inspektionsrapport innan jag går hem.

Vad gör egentligen en miljöinspektör? Tutan bad Fredrik Kjelleros, kommunens nyaste miljöinspektör, att dokumentera en vanlig arbetsdag med kameran.

3

5 6

8 7

(13)

n

FRILUFTSLIV

Eva Gruvstedt framför ett av vindskydden vid Turingeleden

Ta fram kängorna och satsa på en klimat­

smart semester på hemmaplan. Tutan följde med vandringsledaren Eva Gruvstedt på Turingeleden som nyligen fått ny sträckning.

n

Vardagsstressen tonar bort och tankarna rör sig fritt. Vandring passar alla åldrar, ger sinnet lugn och kroppen bra intervallträning när vägen bär över backar och nedfallna träd.

– Varför jag vandrar? Jag har nog alltid gillat att vara ute. Det sköna med att vandra är att du inte behöver ha ett fast mål.

Vi träffar Eva Gruvstedt, vandrings- ledare för Friluftsfrämjandet, vid starten för Turingeleden, intill Vidbynäs gård.

Leden återöppnades i maj med en ny, lite mindre krävande, sträckning och rör sig genom gravfält, betesmark, berg och skog.

Den som vill gå kortare kan vika av och följa Bolbynsslingan med blå markeringar i terräng och på karta.

– Det finns många stigar med fina möjlig- heter till omväxlande vandringar i skogarna runt Nykvarn. Turingeleden är varierad och inte så lång. För den som har svårare att gå kan till exempel Jägarskogen passa, där är underlaget jämnare, säger Eva Gruvstedt.

Två vindskydd med grillplats och picknick bänkar finns nära Turingens kant, det första efter cirka 400 meter. Ytterligare en grillplats ligger mellan dem. Alla är nära vattenbrynet så småbarnsföräldrar får ha bra uppsikt över barnen, funderar Eva Gruvstedt.

Leden fortsätter sedan i delvis ganska brant terräng fram till en utsiktsplats med vacker vy över sjön. Kvistar, träd och

stubbar har avsiktligt lämnats kvar efter senaste gallringsarbetet för att ge boplatser åt insekter och svampar.

De större djur som vandraren kan möta här i Sörmland är annars rådjur, älg och möjligen vildsvin.

– Jag har nog bara stött på vildsvin två gånger, det är skygga djur. De är egentligen bara farliga om man kommer nära kulting- arna, då kan mamman bli ängslig och arg, säger Eva Gruvstedt.n

Vandring – ett klimat­

smart semesternöje

Foto: Nykvarns kommun

EVAS TIPS FÖR LYCKAD VANDRING

• Stadiga skor/kängor och bra regnkläder.

• Extra tröja/väst.

• Sittunderlag.

• Vatten och gärna fika.

• Karta som backup till GPS.

• Appar, till exempel Topo GPS eller Lokalsinne som spårar din rutt så du slipper gå vilse.

MÄRKTA LEDER I NYKVARN

• Turingeleden/Bolbynsslingan:

3,8/1,7 km.

• Jägarskogen: 3 km.

• Täljeleden och Måsnareleden:

23 km, flera etapper i Nykvarn.

• Sörmlandsleden: Etapp 13:2, start vid stationen, 17 km.

• Bommersviks naturstig: Vid konferensanläggningen, 2,5 km.

20­årsfirande på Nykvarnsdagen

n Missa inte årets upplaga av Nykvarns- dagen den 6 juni med extra allt. Aktuella svenska artister på scen, aktiviteter och tivoli i Folkets park hela dagen. Läs mer i jubileums tidningen (inhäftad mitt i det här numret av Tutan), på nykvarn.se och kommunens Facebooksida.

SOMMARENS SOPHÄMTNING

n Dags att flytta in i sommarstugan? Då är det bra att ha koll på sophämtningen.

Säsongen för sommarhämtning vid fritids- hus börjar vecka 18/19 och slutar vecka 38/39. Under Din sophämtningsdag på kommunens hemsida, nykvarn.se, kan du göra en sökning på din adress för att se vilken dag som gäller för dig. Om du vill få ett tömningsschema för hela säsongen går det bra att kontakta kundtjänsten för avfall & återvinning.

Om du har latrin vid stugan startar hämtningen vecka 19. Vi hämtar därefter vid sammanlagt sex tillfällen: vecka 23, 27, 31, 35 och 39. Beställning av latrin- hämtning måste göras senast kl. 12.00 fredagen före hämtningsveckan.

För dig som vill lämna trädgårdsavfall finns ett särskilt abonnemang för 900 kronor per år. En avgift på 260 kronor för utställning av kärlet tillkommer.

Trädgårds kärlet rymmer 370 liter och hämtas varannan måndag eller onsdag vecka 16–44.

Enklare bussresor för seniorer

n Är du senior och har slutat åka buss för att det känns besvärligt? SL har an- passat både hållplatser och bussar så att den som har svårt att se eller röra sig ska kunna resa tryggare. Bänkarna vid håll- platserna har till exempel fått handtag så att det är lättare att resa sig. Linjenumret ropas upp när föraren öppnat dörren så att alla vet vilken buss som har stannat, även om de inte ser bussens nummer.

Dessutom har alla bussar nu plant golv som gör det lättare att kliva ombord.

Fler tips om hur får en tryggare och enklare bussresa finns i SL:s informa- tionsfilm Tryggare bussresa för dig som senior. Den ligger på SL:s kanal på Youtube under rubriken Alla reser olika.

n

I KORTHET

(14)

Vilken kulturidentitet har andra generationens sverigefinnar?

NY FINSK FILMTURNÉ FORTSÄTTER

Till hösten visas ytterligare tre nya finska filmer i Nykvarn:

• Glada tider, Kverulanten (Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja, 2018) Kverulanten är tillbaka i en ny komedi.

• Aurora (2019)

En film om kärlekens överskridande kraft. Dramakomedi.

• Det egna landet (Oma maa, 2019) En kärleksfilm som berättar om tidsperioden från fortsättningskrigets sista dagar 1945 till olympiaåret 1952. Drama.

Datum presenteras inom kort på kommunens hemsida. Alla filmer är med svensk text.

BARNS TVÅSPRÅKIGA UTVECKLING – SÄRSKILT UTVECKLINGEN AV MINORITETS SPRÅKET

Vad är det som påverkar den två språkiga utvecklingen hos ett barn? Hur kan man som förälder främja barnets två- språkighet? Hur kan samhället främja ett minoritetsspråk?

Veli Tuomela, som är filosofie doktor i tvåspråkighet samt språk pedagogisk konsult och utbildare, kommer till Nykvarn för att föreläsa om barns tvåspråkiga utveckling med fokus på minoritetsspråkets utveckling.

Han är en uppskattad föreläsare som bland annat tidigare tjänstgjort som språkforskare, lärarutbildare och studie- rektor på Centrum för tvåspråkighets- forskning vid Stockholms universitet.

Tid och plats: Qulturum Sländan den 16/9 kl. 18.00. Föreläsningen är gratis och ingen förbokning behövs. Väl kommen!

n Den frågan ställer sig Kai Latvalehto vid Åbo Akademi i sin doktors avhandling

”Finnish Blood, Swedish Heart?: Examining Second-Generation Sweden-Finnishness”.

Kai har bland annat intervjuat ett tjugotal informanter och försöker definiera dagens sverigefinska kulturidentitet. Den skiljer sig väsentligt från föräldrarnas eftersom de är uppvuxna helt eller delvis i Sverige, oavsett om man kan finska eller inte idag.

Förhållandet till föräldragenerationen har varit betydelsefull men också problematisk eftersom kulturidentiteten parallellt präglats av majoritetssamhället.

Han tar även med lokala omständigheter som klass, kön, förorter, familjefrågor och skolning som påverkar identitetsbildningen.

Det kan finnas en känslomässig koppling till Finland även om språket är förlorat. Han ser ett motstridigt förhållande till identiteten: ”Jag vet inte om jag ens är en sverigefinne längre

för min finska är så kass nuförtiden, och svensk blir jag aldrig helt och hållet. Och jag är ingen riktig finne” (ur avhandlingen).

I september kommer Kai till Nykvarn för att berätta mer om den svenskspråkiga boken Finskt blod, svenskt hjärta, som bygger på avhandlingen. Det blir en icke-akademisk presentation med egna erfarenheter och andra med utrymme för diskussioner.

Kai har själv vuxit upp i Göteborg men flyttade senare tillbaka till Finland. Han har haft huvudrollen i filmen ”Ingen riktig finne” av Mika Ronkainen och varit gitarrist i bandet Aknestik.

Tid och plats: Qulturum Sländan den 12/9 kl. 18.00. Gratis, ingen förbokning.

Avhandlingen finns nedladdningsbar på www.doria.fi/handle/10024/158736 (på engelska). Svenskspråkiga versionen

”Finskt blod, svenskt hjärta” ges ut den 1 september. n

Foto: Pixabay

Foto: Jenn Evelyn-Ann/Unsplash

Millainen kulttuuri­identiteetti toisen polven ruotsinsuomalaisilla on?

n Tämän kysymyksen esittää Kai Latvalehto väitöskirjassaan ”Finnish Blood, Swedish Heart?: Examining Second-Generation Sweden-Finnishness”. Kai on haastatellut pariakymmentä informanttia sekä pyrkinyt määrittämään tämän päivän ruotsinsuoma- laisten kulttuuri-identiteettiä.

Suhde vanhempien sukupolveen on ollut mer- kityksellinen, mutta myös ongelmallinen, koska enemmistöyhteiskunta on koko ajan vaikuttanut heidän kulttuuri-identiteettiinsä. Kai tuo myös esille identiteetin muodostumiseen vaikuttavia paikallisia tekijöitä, kuten luokka, sukupuoli, lähiö, perhetilanne ja koulutus. Vaikka kieli olisikin menetetty, tunneperäiset siteet Suomeen voivat olla vahvat. Latvalehto näkee vastakoh- taisen suhtautumisen identi teettiin: ”En tiedä edes olenko enää ruotsinsuoma lainen, koska

suomen kieleni on nykyisin niin surkea, mutta ei minusta täysin ruotsalaista kaan koskaan tule.

En minä silti mikään oikea suomalainenkaan ole” (Väitöskirjasta).

Syyskuussa Kai tulee Nykvarniin kerto- maan kirjasta Finskt blod, svenskt hjärta joka perustuu väitöskirjaan. Hän esittelee sen ei-akateemisella tavalla kertomalla omista ja muiden kokemuksista, ja antaa myös tilaa keskustelulle.

Kai eli lapsuutensa Göteborgissa, mutta muutti myöhemmin takaisin Suomeen. Hä- nellä oli pääosa Mika Ronkaisen elokuvassa

”Laulu koti-ikävästä” ja hän on myös ollut Aknestik-yhtyeen kitaristi.

Aika ja paikka: Qulturum Sländan 12/9 klo 18.00. Ruotsinkielinen kirja ”Finskt blod, svenskt hjärta” julkaistaan 1. syyskuuta. n

(15)

n

I KORTHET

Spännande läsning för långa sommardagar

RÖKFÖRBUD PÅ UTESERVERINGAR

n I sommar är det slutrökt på Sveriges uteserveringar. En ny tobakslag som börjar gälla den 1 juli sätter hårdare gränser för rökning utomhus.

Med den nya tobakslagen (Lag 2018:2088) om tobak och liknande produkter blir det alltså rökförbud både på uteserveringar och utanför entrén till restauranger.

Fler miljöer som blir rökfria med den nya lagen är perronger, buss- hållplatser och taxizoner, liksom idrotts- anläggningar, lekplatser och entréer till lokaler med rökförbud. Sedan tidigare var till exempel skolor, skolgårdar, fritidshem, tåg, bussar och restauranger rökfria. Utöver tobak blir det på dessa platser också förbud mot att röka elektroniska cigaretter, örtprodukter och vattenpipa.

Den som vill sälja tobak måste med den nya lagen ansöka om tillstånd hos kommunen. Den som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta sälja, men måste senast den 31 oktober 2019 an söka om tillstånd.

Tidningar att låna

n Känner du till att det finns 22 olika tidningar att låna på biblioteket? Du får låna tidningar i 14 dagar, dock inte det senaste numret.

Om du hellre vill läsa digitalt kan du ladda ner appen Ztory och få tillgång till både det senaste numret av din favorit tidning och e-böcker för barn.

Allt du behöver är ett läskonto, en smart telefon eller läsplatta/dator – och att vara uppkopplad mot bibliotekets WIFI när du laddar ner.

Öppet för fynd hos Lilla Loppan

Vintereld, Anders de la Motte.

Den tredje fristående delen i en årstidskvartett efter Slutet på sommaren och Höstdåd.

Liksom de båda andra böckerna har också denna nominerats till utmärkelsen som årets bästa svenska kriminalroman. En brand startar i en stugby där några ungdomar har fest och en ung kvinna brinner inne. I polisutredningen som följer blir ungdomarna misstänkta för att ha startat branden.

30 år senare får en av festdeltagarna ärva den nedgångna stugbyn och för första gången sedan bran- den återvänder hon nu till orten hon lämnade i panik.

Vad hände den kvällen och vem minns rätt?

Silvervägen, Stina Jackson.

Hyllad debutroman. Varje natt åker en pappa längs Silver vägen och letar efter sin dotter som försvann en morgon för tre år sedan när hon väntade på bussen på väg till skolan.

Historien utspelar sig i en liten norrländsk ort där alla känner alla. Någon vet vad som hände. En spännande, sorglig och otäck historia.

Åtta månader, Magnus Montelius.

Journalisten Nina Wedén avslöjar utrikesministern som sexköpare och får erbjudande om att bli efter- trädarens press ekreterare.

Under hållande politisk spänningsroman om makt och om vad som pågår i maktens korridorer.

Som nitroglycerin, Frida Moisto.

Debutanten Frida Moisto är sjuksköterska och har skrivit en deckare som utspelas i hennes hemstad Jönköping.

Lisa Engström är polisen som ska utreda ett fall där en stjärnadvokat som fått en polismördare frikänd några år tidigare hittas död. Strax därefter försvinner advoka- tens dotter spårlöst. Spän- ning i högt tempo. Den här är svår att släppa!

Har du barnkläder över? Eller behöver du skaffa nya plagg till sommarlovet? I Lilla Loppans second handbutik kan du fynda.

n

Lilla Loppan håller till i Svenska kyrkans lokaler, i en flygel till Herrgården.

Här kan du lämna barnkläder, barnskor och leksaker till försäljning. Eller själv göra fynd till barnen. Butiken drivs av daglig verksamhet, socialpsykiatri, inom Vård- och omsorgskontoret, med sex arbets- tagare i personalstyrkan.

– Det här är ett bra sätt för våra brukare att vara delaktiga. Det är ett menings- fullt arbete med olika sociala kontakter.

Arbetstagarna tar emot kunder, pysslar eller umgås. Förutom det som behöver

göras i butiken har vi även uppdrag för ett teknikbolag här i Nykvarn, framför allt utför vi förpackningsarbeten av produkter som sedan ska gå till försäljning, berättar Jenny Spets, samordnare vid Lilla Loppan.

Även om butiken inte säljer vuxen- kläder går det bra att lämna in herr- och damplagg. Allt lämnas vidare till kläd- insamlingar eller annan vård- och omsorgs- verksamhet i kommunen.

Lilla Loppan finns på Allévägen 1 och har öppet måndag-torsdag kl. 9–15 och fredagar kl. 9–13. Vecka 28–31 är det stängt för semester. Du kan också nå butiken på tel. 08-555 012 25. n

Foto: Nykvarns kommun Foto: Irina Iriser/UnsplashFoto: Thomas Charters/Unsplash

(16)

GILLA OSS PÅ FACEBOOK SÅ HAR DU FULL KOLL PÅ VAD SOM HÄNDER I NYKVARNS KOMMUN.

NÄSTA NUMMER AV TUTAN KOMMER SEPTEMBER 2019

Våfflor och kaffe, med tillfälle till dans. Spelar gör Lelle, Gunnar och Tommy. Pris 75 kronor. Lotteri i pausen. Arrangör är Frivilligcentralen.

Barnteater 27 juni kl 10.30– ca 11.10.

Den magiska hatten. En förtrollande varieté för hela familjen. Magiker Malin Nilsson har packat trolleriväs- kan, kammat glitter ridån och putsat sina kängor. Föreställningen passar från 5 år. Föreställningen presenteras av Folkets Hus och Parker i samar- bete med Trollkonst i Kvadrat AB.

Allsång 30 juni kl 17.00–19.00. Kom och sjung med oss. Fri entré. Artister:

Nykvarns Allsångsorkester.

Våffelkväll 3 juli kl 18.00. Våfflor och kaffe, med tillfälle till dans. Spelar gör Ingez. Pris 75 kronor. Lotteri i pausen.

Arrangör är Frivilligcentralen.

Allsång 7 juli kl 17.00–19.00.

Kom och sjung med oss. Fri entré.

Artister: Nykvarns Allsångsorkester.

Barnteater 12 juli kl 13.00– ca 13.40. Mio, min Mio. En musik- teater där publiken får vara med och hjälpa Mio och Jum-Jum att

skriven och igen kännande musik passar föreställningen barn från 5 år. Föreställningen presenteras av Folkets Hus och Parker i sam arbete med Teater Pegasus Produktion.

Våffelkväll 31 juli kl 18.00.

Våfflor och kaffe, med tillfälle till dans. Spelar gör Hertz orkester. Pris 75 kronor. Lotteri i pausen. Arrangör är Frivilligcentralen.

Allsång 4 augusti kl 17.00–19.00.

Kom och sjung med oss. Fri entré.

Artister: Nykvarns Allsångsorkester.

Våffelkväll 7 augusti kl 18.00. Våfflor och kaffe, med tillfälle till dans. Spelar gör Torgny ”Tolle” Nilsson. Pris 75 kronor. Lotteri i pausen. Arrangör är Frivilligcentralen.

Barnteater 8 augusti kl 13.00– ca 13.40. Det stora sopäventyret. Häng med på en svängig familjemusikal med skräptema. Vännerna Pricksan, Labbe och Mulle ger sig ut på en äventyrlig camping i luftballong. De möts av allt annat än en vacker natur- upplevelse när de havererar i Vithavet där sopbergen växer och djuren äter plastskräp. Det stora sopäventyret

Parker i samarbete med Geiger Fischer Productions och Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Bluespicknick 10 augusti kl 17.30–

23.30. Biljetter: 300 kronor, säljs endast i entrén. Medlemmar i Södertälje Jazz & Bluesförening har 50 kronors rabatt. Barn och ungdom under 16 år kommer in gratis i målsmans sällskap. Personer under 18 år äger inträde till området endast i målsmäns sällskap. Artister:

Harmonica Henry Bluesband, Bluesplosion, Bill Öhrström till- sammans Top Dogs, samt Rag Bag. Alla banden har koppling till Nykvarn på något sätt. Medtag egen picknickkorg och något gott att dricka. Arrangeras av Södertälje Jazz och Bluesförening i samarbete med Nykvarn kommun och ABF Södertälje-Nykvarn.

Seniordagen 14 augusti. Pågår hela dagen med start kl 12.30. Först ut i programmet är Allsångsorkestern, därefter kommer ”Grabbarna från Eken”. Lotterier med fina priser.

Närvarande seniorer bjuds på kaffe, smörgås och kaka.

Allsång 18 augusti kl 17.00–19.00.

Kom och sjung med oss. Fri entré.

Artister: Nykvarns Allsångsorkester. Med reser

vation för ändringar

References

Related documents

Under året pågår en omfattande gallring och upprustning, och i september kan vi alla både be- söka skogen vid en aktivitets- dag – och dessutom vara med och hjälpa till

Skolledningar och politiker i Nykvarn har inlett ett långsiktigt arbete för att tillsammans med elever, föräldrar och övrig personal skapa landets bästa skola till år 2025....

Ett av de instrument som Nykvarns kommun de senaste åren i allt större utsträckning använt sig av är en serie mål – från övergripande strategiska mål för hela kommunen

I underlaget till programsamråd anges ett minimi- och ett maximiförslag för bostäder respektive verksamheter (in- dustri, kontor etc).. Minimiförslaget motsvarar den utbyggnad som

– Trafikverket har naturligtvis också insett detta men vi gick från början med på att betala en del för nödvändiga om- och tillbyggnader just för att öka till- gängligheten

Nu letar vi jätteträd Här ska det byggas i Nykvarns kommun Kundcenter utvecklas vidare Från järn till papper Digitalt stöd för elever.. 04 04 05 06 07 11

– Det kan verka lite kryptiskt, och utan att avslöja allt för mycket kommer det under lägret att handla en del om ringar eller att ringa.. Det är en sorts ordvits,

Bland blivande arbetsgivare finns förstås Nykvarns kommun och målsätt- ningen är att hitta sysselsättning för upp till 70 ungdomar bara inom kommunens olika