• No results found

ANMÄLAN enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedd serveringsansvarig personal Tillstånds-havare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANMÄLAN enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedd serveringsansvarig personal Tillstånds-havare"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Socialförvaltningen

Besöksadress: Västgötagatan 18 Telefon: 0150-570 00

Organisationsnummer: 212000-0340 SOCIALFÖRVALTNINGEN

641 80 KATRINEHOLM

socialforvaltningen@katrineholm.se www.katrineholm.se

ANMÄLAN enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedd serveringsansvarig personal

Tillstånds- havare

Org nr/

persnr Namn

Tel nr

Adress

Fax nr Post-adress

E-post

Serverings-

ställe

Namn

Restaurangnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Serverings-

lokal

Lokaler inom vilka alkoholservering sker

Serverings-

ansvarig personal

Namn Personnummer

Underskrift anmälare

Underskrift behörig firmatecknare Namnförtydligande och titel

Datum

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på www.katrineholm.se/personuppgifter.

References

Related documents

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl ska anmäla verksamheten hos den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras senast när

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.. Uppgifterna kommer att behandlas

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd E-post: mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg | Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 |

Checklista för bilagor till ansökan (se anvisningar för aktuellt tillstånd). Stadigvarande tillstånd till allmänheten med eller

Depositionsavgift för hyra (i kronor) Redovisa nummer på bilaga. Förskottsbetalning av hyra (i kronor) Redovisa nummer

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd | Medborgarhuset | 842 80 Sveg |

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in personuppgifterna för att kunna behandla din anmälan enligt socialtjänstlagen (2001:453) kap.. 14 § 1.Uppgifterna sparas i fem

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen samlar in personuppgifterna för att kunna behandla din anmälan enligt socialtjänstlagen (2001:453) kap.. Uppgifterna sparas i fem år efter

Du kan även anmäla serveringsansvarig personal via vår e-tjänst www.sundbyberg.se/serveringstillstand. Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet

Denna redovisning ligger till grund för kommunens debitering av tillsynsavgift och Statens Folkhälsoinstituts nationella statistik. Rapporten ska lämnas in senast 14 dagar

Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning till allmänheten enligt alkohollagen.. Anmälan kan göras av dig som

KIRUNA KOMMUN ANSÖKAN OM TILLSTÅND Socialförvaltningen för servering av alkoholdrycker enligt. 8 kap 2 §

Katrineholms kommun Socialförvaltningen 641

b) ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller 3) om det inte

GDPR Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Syftet med denna skrivelse är att på ett tidigt stadium informera sökande om de krav som skall vara uppfyllda för att tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten skall

Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap är skyldig att registrera

Upphörande av serveringstillstånd. Enligt

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa 

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten Enligt 8