Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

2021-02-22

Finansdepartementet Lena Orpana

103 33 Stockholm 0704819107 Land lena.orpana@tco.se TCO 114 94 Stockholm Org nr: 802003-5252 Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan 12 114 47 Stockholm Tel: 08 – 782 91 00 www.tco.se info@tco.se

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Fi 2020/05036/FPM

TCO tillstyrker förslagen om höjda åldersgränser för det förstärkta grundavdraget i skattesystemet samt för sociala avgifter och allmän löneavgift inom ramen för arbetsgivaravgiften, mot bakgrund av förutsättningen att åldersgränserna pensionssystemet och kringliggande trygghetssystem höjs samtidigt.

Men TCO vill i sammanhanget påpeka att det finns en stor variation mellan olika kategorier arbetstagare, både vad gäller utvecklingen av förväntad medellivslängd och möjligheterna att förlänga arbetslivet. När åldersgränserna i pensionssystemet och i kringliggande

trygghetssystem höjs, behöver därför också förbättringar i arbetsmiljön, möjligheterna till kompetensutveckling,

vidareutbildning och omställning samt en flexibilitet avseende arbetstiden komma till.

Om dessa förutsättningar finns på plats, genom hela arbetslivet, kommer fler personer att kunna och vilja arbeta längre upp i åren, något som ju är syftet med höjningen av åldersgränserna.

Therese Svanström Lena Orpana

Figure

Updating...

References

Related subjects :