• No results found

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

2021-02-22

Finansdepartementet Lena Orpana

103 33 Stockholm 0704819107 Land lena.orpana@tco.se TCO 114 94 Stockholm Org nr: 802003-5252 Besöksadress Linnégatan 14 Stockholm Leveransadress: Linnégatan 12 114 47 Stockholm Tel: 08 – 782 91 00 www.tco.se info@tco.se

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet

Fi 2020/05036/FPM

TCO tillstyrker förslagen om höjda åldersgränser för det förstärkta grundavdraget i skattesystemet samt för sociala avgifter och allmän löneavgift inom ramen för arbetsgivaravgiften, mot bakgrund av förutsättningen att åldersgränserna pensionssystemet och kringliggande trygghetssystem höjs samtidigt.

Men TCO vill i sammanhanget påpeka att det finns en stor variation mellan olika kategorier arbetstagare, både vad gäller utvecklingen av förväntad medellivslängd och möjligheterna att förlänga arbetslivet. När åldersgränserna i pensionssystemet och i kringliggande

trygghetssystem höjs, behöver därför också förbättringar i arbetsmiljön, möjligheterna till kompetensutveckling,

vidareutbildning och omställning samt en flexibilitet avseende arbetstiden komma till.

Om dessa förutsättningar finns på plats, genom hela arbetslivet, kommer fler personer att kunna och vilja arbeta längre upp i åren, något som ju är syftet med höjningen av åldersgränserna.

Therese Svanström Lena Orpana

References

Related documents

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

YTTRANDE Sida 1/1 Datum 2021-02-18 Beteckning 100-10469-2020 Annika Skrikas HR- och ekonomienheten 010-2236562 Regeringskansliet c/o Finansdepartementet.. Remiss om

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade