• No results found

I mediarapportering och kommentarer från olika opinionsbildare har religionen ofta lyfts fram som en faktor av betydelse för att förstå orsaker

till konflikterna på Herrgården. I denna del kommer vi att analysera de studerade ungdomarnas relation till religion, religiösa objekt och religiösa aktörer i Rosengård. En uppfattning som förekommer är att konflikterna mot brandmännen startade då den stora moskén brann år 2003 och att detta skapade en grogrund för vidare konflikter. Under 2008 kom åter en moské (källarmoskén) att få stor uppmärksamhet i media och lyftes fram som en trolig faktor till att oroligheterna började. Vilka slutsatser kan då dras av de studier som genomförts med ungdomarna?

Det kan identiferas två olika synsätt på källarmoskéns roll vid händel- serna i december 2008. Den första betonar det negativa med att stänga den och där personer blir illa berörda av att polisen gått in med hund i moskén, och den andra där ungdomar som inte har någon koppling alls till moskén tar över konflikten och använder källarmoskén som en ursäkt.

En ung kille som brukade be i moskén sammanfattar utvecklingen av händelserna så här:

”Jag var faktiskt mycket arg. De gick in med hundar i moskén. Det är ett smutsig djur i vår religion. Så därför kastade jag sten mot polisen”, sa J. Jag

bad honom förklara hur det gick till. Han fortsatte berätta att det fanns två olika delar om hur bråket mot polisen gick till. När moskén stängdes protesterade bara ungdomar och folk som brukade gå till moskén. Sen kom det andra som tog över och bråkade med polisen. ”Alltså det var

bara fem ungdomar. Jag var en av dem. Vi som brukade gå till moskén. XX köpte smällare och gav det till oss för att vi skulle kasta de på polisen”, sa

han. Så började det. Efter några dagar kom det andra äldre killar över 20 år gamla som började kasta sten på polisen. J trodde inte att de äldre killarna kastade sten pga. moskén. ”Och sen blev det kaos. Det kom mer

poliser. Det kom mer folk. De skicka sms till alla. Det stod varje dag ´kom till Livs klockan sex`. Och första dan var det 50 som samla sig sen 100 sen 200. Sen slutade jag kasta sten och bråka. Min familj sa att nu handlar det om annat och jag borde inte gå ut. Och det gjorde jag inte”, sa han. Han

trodde inte sms:en skickades av någon från moskén utan från gängen som finns i Rosengård. Jag frågade varför han trodde att de andra kil- larna kastade sten. J började prata om att det finns olika gäng i området. Det är kriminella ungdomar som får sin chans att hämnas på polisen.

Ur fältanteckningar 090311

Mer vanligt är emellertid synen att stängningen av moskén blev en ursäkt för att starta konflikt med polisen.

Jag frågade vad han trodde att händelserna i december berodde på. Jag frågade om det handlade om källarmoskén. ”Nej, sa M, vem bryr sig om

det. Men det är lättare att få folk att samla när nåt sånt händer annars skulle inte folk samla sig”. M berättade att han själv fick sms på sin mobil

när händelserna startade och att på sms:et stod: ”muslimska föreningen kallar till samling”. Men M trodde inte det var muslimska föreningen som skickade det. Han tyckte att det var en bra lögn. Han själv hade varit med och kastat sten mot polisen under händelserna. Jag frågade varför. Han sa att han hatar polisen.

Ur fältanteckningar 090309

Han sa att han under hela tiden varit med under händelserna i december. Han sa att ungdomar ville jävlas med polisen och att det inte alls hand- lade om moskén men att moskén blev en bra anledning för att samla folk.

Ur fältanteckningar 090311

”Kriget” handlade inte alls om källarmoskén. De ungdomarna som kastade sten och fyrverkerier går aldrig till moskén, sa tjejerna.

Ur fältanteckningar 090211

H (lärare) pratade sen om stenkastningen och trodde att händelserna under december berodde på stängningen av källarmoskén. Sen togs det över av ungdomar som tycker att det är roligt att kasta sten och som inte tycker om polisen.

Ur fältanteckningar 090223

Jag frågade honom om han trodde händelserna började pga. källarmos- kén. ”Nej, mannen. Ingen bryr sig om det. Moskén var bara en anledning

för att starta skitet”, sa K.

Ur fältanteckningar 090309

Jag fortsatte fråga L om vad han tror upploppen i december handlade om. L började förklara hur källarmoskén skulle stängas och det gjorde folk arga. Men L själv berättade att han inte bryr sig om det. Jag frågade honom om det var pga. det som upploppen hände. ”Jag vet inte. Alltså

kolla, fortsatte L, de poliserna kommer och är taskiga mot oss. Som igår kom en polis och skrek på oss för att vi skrattade.”

Ur fältanteckningar 090316

I själva verket uttryckte många ungdomar en stark misstänksamhet mot, och en tendens att förtala, källarmoskén:

Jag frågade vad han tyckte om källarmoskén. ”De är smuts, mannen. Jag

rökte på där inne. Man kan fortfarande se joint-filtrar framför deras dörr”,

sa M.

Ur fältanteckningar090309 ”Alltså, du vet, den där moskén var inte ens en moské. De hade den mer för att få in pengar där än för att be”, sa S.

U fältanteckningar 090311

Jag frågade killen om han var arg för att källarmoskén stängts. Han sa att han inte bryr sig om den. Han berättade att ingen ungdom bryr sig om den och att ingen kastade sten pga. det. ”Vissa gånger jag pratar med

pappa att alla källarmoskéer borde stängas. Istället öppna fritidsgårdar”. Jag

frågade om han var muslim. Han sa att han var det men att det räckte med den stora moskén.

Ur fältanteckningar 090327

Några andra visar tydligt sitt misstycke även mot imamen i skolan:

Jag fick reda av K att den gamla mannen arbetar i skolan som Hadji, alltså en imam. ”Vet du vad han gör? När han träffar våra föräldrar så

snackar han en massa skit om oss. Om att vi tar droger och slåss och sånt. Men titta på hans söner. Hela Rosengård vet om det. Sån jävel och han spelar Hadji här. Snälla.”, sa K. E höll med honom.

Ur fältanteckningar 090318

Ungdomarna är inte ensamma om att ha åsikter. De äldre och även de mer religiösa i området har också åsikter om ungdomarna och deras inställning till religionen:

Jag promenerade tillsammans med gruppen (vuxna frivilliga män som nattvandrade under oroligheterna 2008) från Ramels väg till Bennets väg. Då pratade jag med en av de frivilliga som sa att situationen endast handlade om några bråkmakare som försöker utnyttja situationen som hade uppstått angående källarmoskén. Han sa att han själv brukar vara i källarmoskén ofta och han vet att de här ungdomarna som kastar sten aldrig varit på besök i den moskén.

Ur fältanteckningar 081220

Försäljaren berättade att efter inslaget på Al Jazeera hade några arabisktalande män från Rosengård ringt in till Al Jazeera och sa att oroligheterna inte alls handlade om att muslimer gått upp i protest utan istället om några bråkmakare. Han fortsatte berätta om att han faktiskt

känner till ungdomarna som är inblandade i händelserna. ”Ungdomarna

brukar oftast hänga här framför kiosken. Under de här dagarna kom några av ungdomarna och skrek: ´Allahu Akbar´ i min affär och jag bad dem gå ut härifrån eftersom de inte ens vet vad ordet betyder för något”, sa han.

Han sa att ungdomarna som är inblandade i dessa händelser inte alls går till moskén.

Ur fältanteckningar 081221

En slutsats från dessa studier är att stängningen av källarmoskén i decem- ber 2008 kan ha haft betydelse för en mindre grupp ungdomar som brukar besöka den, men för det stora flertalet som deltog i oroligheterna verkar stängningen mer ha fungerat som en mobiliserande faktor för att kunna starta konflikterna utan att egentligen ha religiösa förtecken. Inte heller visar den deltagande observationen på en skola att religionen skulle ha en större betydelse för orsakerna till eller utvecklingen av konflikterna med polis och räddningstjänst.