Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2020-04-02 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdag den 2 april kl. 13:30

Plats Runnabönninga, Rydal Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

13:35 4. AME - lägesrapport (I)

Verksamhetschef Sara Dahlin Förvaltningschef Mari Sandell Molander 13:45 5. AME – underlag budget och personella behov för ny enhet

arbetsmarknad och integration (I) Verksamhetschef Sara Dahlin 13:55 6. AME – bidragsanställningar inom Marks kommun (I) Verksamhetschef

Sara Dahlin 14:05 7. AME – utbildningsplatser för arbetssökande (I) Verksamhetschef

Sara Dahlin 14:15 8. Mindre förändring av skolskjutszonerna (B) Handläggare

Caroline Robertsson 14:30 9. Beslut vid upphandling av skolskjutsar inom och utanför

kommunen (B) Handläggare

Caroline Robertsson

14:45 10. Lägesrapport lokaler (I) Enhetschef

Malin Ankarstrand

15:05 11. Prioriteringsordning för lokalinvesteringar (FB)

Administrativ chef Lena Ilhage Enhetschef Malin Ankarstrand 15:25 12. Konceptförskola – ett funktionsprogram för nybyggnation

av förskolor (FB) Enhetschef

Malin Ankarstrand

15:45 13. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :