Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2019-04-25 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 25 april kl. 09.00

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

09:00 4. Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

09:20 5. Aprilrapport (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander 09:45 6. Verksamhetsbesök Lyckeskolan - första spadtaget

10:45 7. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt, ordförande

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :